Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 271 - 280, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000462

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 271 - 280, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000462

Öz

Bu araştırma broyler rasyonlarında probiyotik (protexin7M) ve
antibiyotiğin (zinc bacitracin) birlikte veya ayrı ayrı kullanımlarının canlı ağırlık
artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı ve yenilebilir iç
organların ağırlığı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada toplam 160 adet ticari Ross PM3 erkek broyler civciv
kullanılmıştır. Araştırma her biri 40 civcivden oluşan 1 kontrol. 3 deneme olmak
üzere toplam 4 grup halinde yürütülmüştür. Araştırma 42 gün sürdürülmüştür.
Bütün gruplar 1-14. günlerde broyler civciv başlangıç yemi, 15-42. günlerde
de broyler büyütme yemi ile beslenmişlerdir. Kontrol grubuna probiyotik ve antibiyotik kapsamayan yem verilmiştir. Birinci, 2. ve 3. deneme grupları
rasyonlarına ise sırasıyla protexin™, zinc bacitracin ve protexin'lM + zinc
bacitracin ilave edilmiştir.
Ara,çtırma sonunda gruplar arasında canlı ağırlık, karkas randımanı ve
yenilebilir iç organların ağırlığı bakımından istatistiki açıdan farklılık
bulunamamıştır. Kırkiki günlük araştırma süresince kontrol ve deneme
gruplarında ortalama canlı ağırlık artışları sırasıyla 2199.96, 2259.91, 2323.12 ve
2279.89 g olarak saptanmış, bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarları
ise sırasıyla 1.87, 1.87, 1.86 ve 1.87 kg olarak belirlenmiştir.
Bu ara,çtırmada rasyonlara probiyotik ve/veya antibiyotik ilavesinin
broylerlerde canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, karkas randımanı ve
yenilebilir iç organların ağırlığı üzerine önemli bi,. etkisinin olmadığı sonucuna
varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Ergün

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Ergün, A. (2000). BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(03), 271-280. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000462
AMA Ergün A. BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(03):271-280. doi:10.1501/Vetfak_0000000462
Chicago Ergün, Ahmet. “BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 03 (Ocak 2000): 271-80. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000462.
EndNote Ergün A (01 Ocak 2000) BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 03 271–280.
IEEE A. Ergün, “BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 03, ss. 271–280, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000462.
ISNAD Ergün, Ahmet. “BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/03 (Ocak 2000), 271-280. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000462.
JAMA Ergün A. BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47:271–280.
MLA Ergün, Ahmet. “BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 03, 2000, ss. 271-80, doi:10.1501/Vetfak_0000000462.
Vancouver Ergün A. BROYLER RASYONLARINDA PROBİYOTİK VE ZINC BACITRACIN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(03):271-80.