Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 351 - 360, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000460

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 03, 351 - 360, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000460

Öz

Bu araştırma, temelini arpa ve buğdayın oluşturduğu bıldırcın
rasyonlarında enzim, probiyotik ve antibiyotiğin ayrı ayrı yada ikili
kombinasyonları halinde kullanımlarının Japon bıldırcınlarında besi peiformansı.
karkas randımanı ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Ara,çtırmada toplam 704 adet günlük Japon bıldırcın civcivi (Coturnix
coturnix japonica) kullanılmıştır. Her birinde 88 adet civciv bulunan 8 grup
düzenlenmiştir. Grupların her biri 22 adet civciv içeren dört tekrar grubuna
ayrılmıştır. Biri mısır ağırlıklı, diğeri de arpa-buğday ağırlıklı olmak üzere iki
kontrol grubu düzenlenmiştir. Deneme grupları rasyonlarına enzim (GrindazymlM
GP 5000). probiyotik (Biogallinox) ve antibiyotik (virginiamycin) ayrı ayrı yada
ikili kombinasyonları şeklinde katılmıştır. Enzim katkı lı rasyonların
hazırlanmasında, arpa ve buğdayın metabolize olabilir enerji değeri, normal
değerlerinden % 7 düzeyinde daha fazla alınmıştır. Araştırrruı be,ç hafta
sürdürülmüştür.
Ara,çtırma sonunda gruplar arasında canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem
tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı ve kan serumunda total
protein ve total lipid değeri bakımından istatistiki açıdan bir farklılık
giirülmemi,çtir.
Sonuç olarak arpa-buğday ağırlıklı rasyonlara enzim ilavesinin bıldm:ınlarda
besi performansı ve karkas randımanını olumlu yönde etkileyeceği, antibiyotik
ve/veya probiyotik ilavesinin ise yararlı bir etki sağlamayacağı kanısına
varılmıştır. Ayrıca arpa-buğday ağırlıklı bıldırcın rasyonlarına enzim
(Grindazym1M GP 5000) ilave edileceği zaman rasyon formülasyonunda arpa ve
buğdayın enerjisinin normal değerlerinden % 7 daha fazla alınabileceği de tesbit
edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sakin Yalçın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Yalçın, S. (2000). BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(03), 351-360. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000460
AMA Yalçın S. BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(03):351-360. doi:10.1501/Vetfak_0000000460
Chicago Yalçın, Sakin. “BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 03 (Ocak 2000): 351-60. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000460.
EndNote Yalçın S (01 Ocak 2000) BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 03 351–360.
IEEE S. Yalçın, “BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 03, ss. 351–360, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000460.
ISNAD Yalçın, Sakin. “BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/03 (Ocak 2000), 351-360. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000460.
JAMA Yalçın S. BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47:351–360.
MLA Yalçın, Sakin. “BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 03, 2000, ss. 351-60, doi:10.1501/Vetfak_0000000460.
Vancouver Yalçın S. BILDIRCIN BESİSİNDE ENZİM, PROBİYOTİK VE ANTİBİYOTİK KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(03):351-60.