Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000227

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Manyas Gölü'ndeki dört cyprinid türünde (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) belirlenen sestod olgusu

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000227

Öz

Aralık 1996 ıle Kasım 1998 tarihleri arasında gerçekle~tirilen bıı çalışmayla. Kıı~ (Many~l.sJ Göllı balık faıın;l.sllıda ver
abın türlerden Bliccu iJjot'rkııu. RU/ilus ruıılus, Scurdiııius eryıhmpıhulmus ve \iimiJu vimiJıicbki .sestod olgusu ;lra~tırılmışl1r. Söz kı:
nusu halıklarııı viicııl ho~luğu ve sindirim horulannda Cestoda'dan 3 tiir (Curyophl'l/ul'us IUliCt'/'s, Curl'ophl'l/ul'lı/es {i

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Oğuz M. Öztürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Öztürk, O. M. (2001). Manyas Gölü’ndeki dört cyprinid türünde (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) belirlenen sestod olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000227
AMA Öztürk OM. Manyas Gölü’ndeki dört cyprinid türünde (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) belirlenen sestod olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000227
Chicago Öztürk, Oğuz M. “Manyas Gölü’ndeki dört Cyprinid türünde (Blicca Bjoerkna, Rutilus Rutilus, Scardinius Erythropthalmus, Vimba Vimba) Belirlenen Sestod Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000227.
EndNote Öztürk OM (01 Ocak 2001) Manyas Gölü’ndeki dört cyprinid türünde (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) belirlenen sestod olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE O. M. Öztürk, “Manyas Gölü’ndeki dört cyprinid türünde (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) belirlenen sestod olgusu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000000227.
ISNAD Öztürk, Oğuz M. “Manyas Gölü’ndeki dört Cyprinid türünde (Blicca Bjoerkna, Rutilus Rutilus, Scardinius Erythropthalmus, Vimba Vimba) Belirlenen Sestod Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000227.
JAMA Öztürk OM. Manyas Gölü’ndeki dört cyprinid türünde (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) belirlenen sestod olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48. doi:10.1501/Vetfak_0000000227.
MLA Öztürk, Oğuz M. “Manyas Gölü’ndeki dört Cyprinid türünde (Blicca Bjoerkna, Rutilus Rutilus, Scardinius Erythropthalmus, Vimba Vimba) Belirlenen Sestod Olgusu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000227.
Vancouver Öztürk OM. Manyas Gölü’ndeki dört cyprinid türünde (Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Scardinius erythropthalmus, Vimba vimba) belirlenen sestod olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).