Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000221

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Gebelik ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000221

Öz

Bu çalışmada laboratuvar koşullarında yetiştirilen ratlarda, vaginal smear yöntemiyle, seksüel siklus dönemlerinin ve
gebeliğin saptanması, ayrıca farklı iki boyama yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştIL Çalışma, yaşları 6-12 ay ve ağırlıkları 220-
250 g arasında değişen Spraque-Dawley ırkı 10 adet dişi rat üzerinde yürütülmüştüL Bakım ve beslenme koşulları bir örnek hale getirilmiştiL Altl-12 saatlik aralıklarla, tüm materyalden alınan toplam 180 adet örnek, Papanicolaou ve toulidine bltle yöntemine göre
boyanarak incelenmiştiL Yapılan mikroskobik muayene sonucu, her bir ratın bulunduğu siklik evre belirlenip, östnısta oldliğu saptanan dişilerin kafeslerine erkek bırakılmıştIL Elde edilen vaginal smear'lerın siklik evrelere göre dağılımı %13.4 proöstrus (n=12);
%6.6 östnıs başlangıcı (n= 6), % 13.4 östrus ortası (n= 12), %5.6 östnıs sonu (n=5); % 18,8 metaöstnıs başlangıcı (n= 17), %3.4 metaöstnıs sonu (n=3); %7.7 diöstnıs (n=7) ve %31.1 gebelik (n=28) dönemi şeklinde olmuştur. Hücrelerin tanınabilirliği: nukleus.
çe per ve sitoplazmanın boya alma durumu; asidofili; bazafili; keratinizasyon; mukus ve lökositlerin seçilebilirliği gibi hlicresel özelliklerin belirlenmesi ve preparatların kalıcılığ] kriterleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, toluidine blııe yönteminin kullanılabilir bunun yanında Papanicolaou boyama yönteminin ise ideal sonuçlar verdiği saptanmıştiL Ayrıca, siklus dönemlerinin tanınmasında, toluidine blue yönteminin her örnekte yeterli olmadığı, Papanicolaou ile hazırlanan smearlerde ise farklı hlicre tiplerinin
diferensiyasyonu ile birlikte, oransal hücre verileri ve bunların yanında geçiş evrelerine ilişkin bilgilerin de elde edilebildiği sonucuna varılmıştlL Ayrıca, vaginal smear yöntemiyle, luteal evre hücrelerinin görülmesi ile birlikte koyu yeşil renkli mliköz plakların
varlığına dayanarak, gebeliğe ilişkin fikir ylirütmede etkili olabileceği de belirlenmiştiL

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökhan Oba

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Oba, G. (2001). Gebelik ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000221
AMA Oba G. Gebelik ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000221
Chicago Oba, Gökhan. “Gebelik Ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000221.
EndNote Oba G (01 Ocak 2001) Gebelik ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE G. Oba, “Gebelik ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000000221.
ISNAD Oba, Gökhan. “Gebelik Ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000221.
JAMA Oba G. Gebelik ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48. doi:10.1501/Vetfak_0000000221.
MLA Oba, Gökhan. “Gebelik Ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000221.
Vancouver Oba G. Gebelik ve Siklus Dönemlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ratlarda Vaginal Sitolojinin Kullanılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).