Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, - , 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, - , 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228

Öz

Bu çaıı~mada. 150'si infekte sürliden olmak üzere toplam 250 sığır \'C 2S0 koyun-keçi senııııu Url/,e/lu aııtikorLırı yi>-
nıınden Rosc Bengal plate test (RBPT). senım aglutinasyon testi (S/\T) ve Cooıııhs testi (anti-globulin testi-AC,T) ik IlKelendi Infcktc siırliden alımın ıso inek senııııundan 9S'i (%65.3) RBPT pozitif vc 52'si (%34.7) negaıif buluıııırkeıı. SAT ık ~)'i ('l'i6.7\ pı)-
zııif. 27'si ('i;'I~.O) şüpheli ve 3R'i (%25.3) de neg,ltif olarak değerlendirildi. Geriye kalan ıoo inek SenllllUlllLın ıla 20'" ('(,.211.111
RBPT poziıif ve RO'1 (%RO.O) negatif olarak saptanırken. SAT ilc 44'ü (0Jr44.0) pozitif. 6'sl ('/CO.O) şüpheli ve 'iO',i ıle (',{SOoı ne.
g,ltıf hulundu. Incelenen 250 koyun-keçi senınıundan94'ü (°,07.6) RBPT pozitif ve 156'sı (%62.4) negatıf SOIllIÇ \'Crirken. SAT ilc
i i 1.1 (%44.4) pOZitıf. S4'ü (%33.6) şiipheli ve 55'i (%22.0) de negatif olarak değerlendirildi. Coombs testinde. SAT pozitif toplam
i 29 sığır serumundan 44'ünde (°1(,34. i) ve i ii koyun-keçi senııııundan da 25'inde (0;;.22.5) SAT titresine göre 2-S sulanelırma anısında Coomhs titre artışı helirlendi. SAT şiipheli veya negatif olan toplam i21 sığır senınıundan 29'unda ('Yr,23.9) ve 139 koyun-keçi
senııııundan da 16'slnda (%11.5) daha düşük Coomhs titre artışı gözlendi. Infekte ineklerdeki Coombs tilre artışı. inl'ektc 01-
ınay.lIllardakıne göre daha yliksek bulundu. Brueeııosis'in taııısında RBPT ve SATın yanısıra. inkoır.~le veya bloke edıci antikorl,lıl,
belırleyen Coombs tcstinin de kuııanılınasıııın. özeııikle aşılanllliı dunıımı bilinmeyen hayvanLırda. yararlı olacağı kdnlSllld varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Dergi Bilgisi
Yazarlar

Ömer M. ESENDAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd864495, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {01}, pages = { - }, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000228}, title = {Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas}, key = {cite}, author = {Esendal, Ömer M.} }
APA Esendal, Ö. M. (2001). Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (01) , - . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000228
MLA Esendal, Ö. M. "Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): - <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59975/864495>
Chicago Esendal, Ö. M. "Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): -
RIS TY - JOUR T1 - Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas AU - Ömer M.Esendal Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000228 DO - 10.1501/Vetfak_0000000228 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 48 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000228 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas %A Ömer M. Esendal %T Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000228 %U 10.1501/Vetfak_0000000228
ISNAD Esendal, Ömer M. . "Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 01 (Ocak 2001): - . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228
AMA Esendal Ö. M. Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(01): -.
Vancouver Esendal Ö. M. Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(01): -.
IEEE Ö. M. Esendal , "Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 01, ss. , Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000228