Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 141 - 145, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001597

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 141 - 145, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001597

Öz

Bn ara~lIrına. liç grup koyundaki (erkek toklu. gebe dişi. gebe olmayan dışı) Bı, vitamini ve folik asiı dlizeylerının ve bu
değcrlerle alyuvar sayısı. akyuvar sayısı. hematoknl. hemoglobin. ortalama alyuvar hacmi. ortalama alyuvar hetıloglobini. kandaki
torlam protein. alblimın. glikoz. lire. kreatinin, kolesterol, triglıserit. SGOT ve SGPT değcrleri arasındakı ilışkinın anı~lIrılmasl
dınacıyla yapılmıştır. Bı, vItaminı ve folik asit düzeyleri radyoimlllllJloassay (RIA) yöntemiyle. kan toplam protcin. ,ı1hıııııın. glıko/.
üre. kreatinin. kolesteroL. trigliseril. SGOT ve SGPT değerleri otoanalizatör ilc değerlendirilmiştir. Ü<; gruba (i. grup erkek ıOklu
n=20. II. grup: gebe koyun n=20 ve llL. grup: gebe olmayan koyun n=20) ait hematolojik değerler otoıııatik kan sayacı kullanılanık
elde edilmıştir. Sonuçlar istatistikselolarak değerlendirilmiş, Bı" vitamini ve folik asit düzeyleri arasındaki ili~ki regresyon analızi ıle
gösterilmiştir. Bı, vitamini ve folik asit düzeyleri arasında her üç grupta da istatistikselolarak anlamlı (I. grup p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çiğdem Altınsaat

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Altınsaat, Ç. (2001). Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(02), 141-145. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001597
AMA Altınsaat Ç. Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(02):141-145. doi:10.1501/Vetfak_0000001597
Chicago Altınsaat, Çiğdem. “Akkaraman Koyunlarda B12 Vitamini Ve Folik Asit düzeyleri Ile Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal değerler arasındaki ilişki”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 02 (Ocak 2001): 141-45. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001597.
EndNote Altınsaat Ç (01 Ocak 2001) Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 02 141–145.
IEEE Ç. Altınsaat, “Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 02, ss. 141–145, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001597.
ISNAD Altınsaat, Çiğdem. “Akkaraman Koyunlarda B12 Vitamini Ve Folik Asit düzeyleri Ile Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal değerler arasındaki ilişki”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/02 (Ocak 2001), 141-145. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001597.
JAMA Altınsaat Ç. Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:141–145.
MLA Altınsaat, Çiğdem. “Akkaraman Koyunlarda B12 Vitamini Ve Folik Asit düzeyleri Ile Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal değerler arasındaki ilişki”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 02, 2001, ss. 141-5, doi:10.1501/Vetfak_0000001597.
Vancouver Altınsaat Ç. Akkaraman koyunlarda B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile bazı hematolojik ve biyokimyasal değerler arasındaki ilişki. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(02):141-5.