Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 195 - 199, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001613

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 195 - 199, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001613

Öz

Dognısal olmayan regresyon analizinin biyoistatistikte kullanımı örnekler Uzerinde açıklanmıştır. Doğrusal regresyon
analizinde kullanılan kısıtlamaların bu analizde de kullanılabildigi Uzerinde dunılımıştur. Veri yapısının dognısal olmadığı durumlarda kullanılan bu tahmin ve analizde iki farklı örnek Uzerinde çalışılmıştır. Bunlar ineklerde bir laktasyonda elde edilen sUt
mıktarı (k.;) ve yumurtacı tavukların yumurta verimleri (%)'dir. Süt verimi için kullanılan modele ait parametreler. dogrusal olmayan
ve logaritmik dönUşüm uygulayarak dogrusal regresyon analizleri ile tahmin edilmiştir. Sonuçta dognısal olmayan iteratif tekniğin
dah,; uygun sonuçlar verdigi belirlenmiştir. Yumurta verimi için kullanılan modelde ise parametreler Uzerinde hipotezler kurıılııııış ve
kısıtlı ile kısıtlı olmayan analizler karşılaştırılmıştır. Kısıtlı modelin daha uygun oldugu belirlenmiştir. Veri yapısı gercği doğrusal 01-
ımıyan bir yapı oluşturan sayısal degeriere ait modellerde dogrusal olmayan regresyon analizi uygulamanın gereklı olduğu sonucuna
varılmıştır. Eğer parametre uzayı hakkında bir varsayımda bulunuluyorsa hipotezlerinde kurulabileceği görUlmUştUr

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Orman

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Orman, M. (2001). Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(03), 195-199. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001613
AMA Orman M. Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(03):195-199. doi:10.1501/Vetfak_0000001613
Chicago Orman, Mehmet. “Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi Ve Biyoistatistikte kullanımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 03 (Ocak 2001): 195-99. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001613.
EndNote Orman M (01 Ocak 2001) Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 03 195–199.
IEEE M. Orman, “Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 03, ss. 195–199, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001613.
ISNAD Orman, Mehmet. “Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi Ve Biyoistatistikte kullanımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/03 (Ocak 2001), 195-199. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001613.
JAMA Orman M. Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:195–199.
MLA Orman, Mehmet. “Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi Ve Biyoistatistikte kullanımı”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 03, 2001, ss. 195-9, doi:10.1501/Vetfak_0000001613.
Vancouver Orman M. Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(03):195-9.