Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 223 - 229, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001610

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 223 - 229, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001610

Öz

Bu ara~lırma: soya fasulyesi (Soja hispida Mihıch), fig (Vicia saıiva L). hurçak (Vicia I:'rvilla L wild) ve mürdümıi~e
(Laılırrus sil/ivııs L) iiç degi~ik ticari enzim preparatı (Grindazym™ GP 5000, Bio-Fecd rıus CT, Energex CT) ilavesinin
kanatlıarda gerçek metaholize olahilir enerji degerleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. AraşlIrmada i yaşlı, ortalama 2. i
kg canlı ağırllgll1da. yumurtacı damızlık Leghorıı horozlar kuııanıldı. Horozlar bireyscl kakslerde harındırıldı. Yem maddelcrinin
gerçek metaholize olahilir encrji degerlerinin helirlenmesi için yapılan denemeler. 48 saatlik ön açlık diinemi ile 48 saatlık dışkı
toplama döncminden oluştu. Ön açlık döncminden sonra horozlar 40 g deneme yemi ilc mrla ycmlendi. Endojen dışkıyı belirlcmek
içın isc dencme ycmi yerinc horozıara 50 g glukoz verildi. Endojen dışkı miktarı. endojcn azot ve cndoJcn enelji kayıpları slr~\SIYld
ortalama 3.03 g. 0.58 g ve 9.8 i keal olarak tespit edildi. Soya fasulyesi. fig. burçak vc mürdümük için gcrçck meldbolize Oldhılır
cnelji değerlcri sırasıyla 4486.3484. 3574 ve 3352 keal/kg kuru madde olarak hulundu. Grindaıym ™ GP'nin 19ikg. Bıo-Fecd PIILS
Crnin O.S g/kg vc Encrgex Crnin O.S g/kg oranında bu baklagil tanelerine kalılması, gerçek metabolizc olabilir cncrJi değerlerindc
istatisıik açıdan bir farklılık oluşturınadı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet ÖNOL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd865839, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {48}, number = {03}, pages = {223 - 229}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001610}, title = {Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Önol, Ahmet} }
APA Önol, A. (2001). Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 48 (03) , 223-229 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001610
MLA Önol, A. "Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 223-229 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59977/865839>
Chicago Önol, A. "Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 (2001 ): 223-229
RIS TY - JOUR T1 - Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi AU - AhmetÖnol Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001610 DO - 10.1501/Vetfak_0000001610 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 229 VL - 48 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001610 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001610 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi %A Ahmet Önol %T Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi %D 2001 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 48 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001610 %U 10.1501/Vetfak_0000001610
ISNAD Önol, Ahmet . "Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 / 03 (Ocak 2001): 223-229 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001610
AMA Önol A. Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001; 48(03): 223-229.
Vancouver Önol A. Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2001; 48(03): 223-229.
IEEE A. Önol , "Bazı baklagil tanelerine enzim ilavesinin kanatlılarda gerçek metabolize olabilir enerji düzeyleri üzerine etkisi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 03, ss. 223-229, Oca. 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000001610