Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 171 - 177, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001611

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bazı oral rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine etkileri

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 03, 171 - 177, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001611

Öz

Bu çalı~mada. 3 ticari (Electrolyte. Ge-Oral. Leetade) ve 2 ö/el hazırlanan (asetat içeren ve alkalile~tirici etken
içerıııeyen) oral rehidrasyon çözelıisinin (ORÇ) siitiin pıhtılaşması ü/erine etkisi in viıro olarak incelendi. Çiil.eltı ol,ırak: tam ınek
sıilü ve ~;üt ile ORÇ \eya distilc suyun i: i oranında seyreltiği kullanıldı. Sütün pıhııla~ma süreleri. 37°C'de ko,ıgıilasyon etkenı
oLır,lk rennet kullanılarak belirlendi. ORÇ'nin tipinin. sütün pıhtıla~ma süresi üzerine önemli (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Voyvoda

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Voyvoda, H. (2001). Bazı oral rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(03), 171-177. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001611
AMA Voyvoda H. Bazı oral rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(03):171-177. doi:10.1501/Vetfak_0000001611
Chicago Voyvoda, Hüseyin. “Bazı Oral Rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 03 (Ocak 2001): 171-77. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001611.
EndNote Voyvoda H (01 Ocak 2001) Bazı oral rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 03 171–177.
IEEE H. Voyvoda, “Bazı oral rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 03, ss. 171–177, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001611.
ISNAD Voyvoda, Hüseyin. “Bazı Oral Rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/03 (Ocak 2001), 171-177. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001611.
JAMA Voyvoda H. Bazı oral rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:171–177.
MLA Voyvoda, Hüseyin. “Bazı Oral Rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 03, 2001, ss. 171-7, doi:10.1501/Vetfak_0000001611.
Vancouver Voyvoda H. Bazı oral rehidrasyon çözeltilerinin sütün pıhtılaşması üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(03):171-7.