Konular

UKOD_1.1 Duyuru
DergiPark Konu Listesi yenilenmiş ve ilk versiyon UKOD_1.0 devreye alınmıştır. 2 Haziran 2023’te devreye alınırken tüm eleştiri ve önerilerin değerlendirileceği ve yıllık olarak güncel versiyonun yayımlanacağı duyurulmuştur. Daha önce taslak yayımlandığında neredeyse hiç fikir beyan edilmemişken, canlı sisteme alındığında gerek DergiPark Yardım Masası gerekse sosyal medya yoluyla tarafımıza yoğun geri bildirimler iletilmiştir. Gelen eleştiriler tek tek değerlendirilmiş, önerilen yaklaşık 3000 konu başlığına bakılmıştır. Yıl sonu beklenmeden ikinci versiyon çalışmaları ivedilikle yapılmış, ana başlık sayısı 22’den 23’e, toplam başlık sayısı 2914’ten 3111’e çıkarılarak UKOD_1.1 devreye alınmıştır. İkinci versiyon konu listesi çalışmalarında başta Felsefe, Din Bilimleri, Beşeri Bilimler, Matematik, Eğitim, Jeoloji, Gastronomi, Tarih ve Hukuk olmak üzere pek çok bilim dalından hocalarımıza katkıları için teşekkür ederiz.

UKOD versiyonlarının her güncellemede ulusal ve uluslararası bilime daha katkı sağlayacağını ve bunun için her zaman DergiPark Yardım Masası üzerinden akademik camia ile iletişimde olduğumuzu tekrar hatırlatmak isteriz.

Yapılan konu seçimleri isabetli hakem atamalarına, ulusal ve uluslararası işbirliklerine, bibliyometrik analizler ve DergiPark istatistik verilerinin sunulmasına katkı sağlayacağından gerek kişisel profil sayfaları gerekse dergi sayfalarında konu seçimlerinin doğru ve güncel tutulmasını rica ederiz.

DergiPark Konu Listesi makale değerlendirme sürecinde makale-hakem eşleşmelerinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Akademik bir dayatması olmadığı gibi kadro atamaları ile ilgili bir bağı bulunmamaktadır.

Eski sürüm (UKOD_1.0) dosyasını indirmek için tıklayınız.
Yeni sürümde (UKOD_1.1) İngilizce ve Türkçe konularını indirmek için tıklayınız.

Konular

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • Bilgi Modelleme, Yönetim ve Ontolojiler
 • Bilgi Sistemleri Eğitimi
 • Bilgi Sistemleri Felsefesi, Araştırma Yöntemleri ve Teori
 • Bilgi Sistemleri Geliştirme Metodolojileri ve Uygulamaları
 • Bilgi Sistemleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi
 • E-Devlet
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
 • Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri
 • Organizasyonel, Organizasyon Dışı ve Küresel Bilgi Sistemleri
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Yararına Bilgi Sistemleri
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri (Diğer)
 • Aktif Algılama
 • Bilgisayar Görüşü
 • Görüntü İşleme
 • Hesaplamalı Görüntüleme
 • Multimodal Analiz ve Sentez
 • Resim ve Video Kodlama
 • Ses İşleme
 • Video İşleme
 • Örüntü Tanıma
 • Bilgisayar Görüşü ve Çoklu Ortam Hesaplama (Diğer)
 • Ağ Oluşturma ve İletişim
 • Bulut Bilişim
 • Dağıtılmış Sistemler ve Algoritmalar
 • Enerji Tasarruflu Hesaplama
 • Eşzamanlı / Paralel Sistemler ve Teknolojiler
 • Güvenilir Sistemler
 • Paralel ve Dağıtık Sistemler
 • Performans Değerlendirmesi
 • Servis Odaklı Hesaplama
 • Siberfizik Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti
 • Uç Nokta Hesaplama
 • Yüksek Performanslı Hesaplama
 • İşletim Sistemleri
 • Dağıtık Bilgi İşleme ve Sistem Yazılımı (Diğer)
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Bilgisayar Destekli Tasarım
 • Bilgisayar Grafikleri
 • Ciddi Oyunlar ve Simülasyonlar
 • Dijitalleşme
 • Etkileşimli Anlatım
 • Eğlence ve Oyun
 • Metaevren
 • Oyunlaştırma
 • Prosedürel İçerik Üretimi
 • Sanal ve Karma Gerçeklik
 • Ses ve Müzik İşleme
 • Grafikler, Artırılmış Gerçeklik ve Oyunlar (Diğer)
 • Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı
 • Eşzamanlılık Teorisi
 • Hesaplama Karmaşıklığı ve Hesaplanabilirlik
 • Hesaplamalı Mantık ve Biçimsel Diller
 • Kodlama, Bilgi Teorisi ve Sıkıştırma
 • Kuantum Hesaplama
 • Sayısal Hesaplama ve Matematiksel Yazılım
 • Veri Yapıları ve Algoritmalar
 • Hesaplama Teorisi (Diğer)
 • Arşiv
 • Açık Erişim
 • Bilgi Arama Davranışı
 • Bilgi Etkileşimi
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Bilgi Yönetişimi, Politika ve Etik
 • Bilgi ve Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu
 • Bilgi Çıkarımı
 • Dijital Küratörlük ve Koruma
 • Dokümantasyon
 • Kayıt Tutma Bilişimi
 • Kütüphane Çalışmaları
 • Sosyal ve Topluluk Bilişimi
 • İnformetrik
 • Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları (Diğer)
 • Aşırı Öğrenme Makineleri
 • Bağlam Öğrenimi
 • Biyoenformatik
 • Denetimli Öğrenme
 • Derin Öğrenme
 • Makine Öğrenmesi Algoritmaları
 • Nöral Ağlar
 • Sınıflandırma algoritmaları
 • Takviyeli Öğrenme
 • Yapay Görme
 • Yarı ve Denetimsiz Öğrenme
 • Şaşırtmalı Makine Öğrenimi
 • Makine Öğrenme (Diğer)
 • Adli Bilişim
 • Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
 • Bulut Bilişim Güvenliği
 • Dijital Adli Tıp
 • Donanım Güvenliği
 • Kriptografi
 • Siber Güvenlik Politikaları
 • Siber İstihbarat
 • Sistem ve Ağ Güvenliği
 • Veri Güvenliği ve Korunması
 • Veri ve Bilgi Gizliliği
 • Yazılım ve Uygulama Güvenliği
 • Siber Güvenlik ve Gizlilik (Diğer)
 • Fizik Bilimlerinde Bilgi İşleme
 • Mekansal Veri ve Bilgi İşleme
 • Sanat ve Beşeri Bilimlerde Bilgi İşleme
 • Sağlıkta Bilgi İşleme
 • Sosyal Bilimlerde ve Eğitimde Bilgi İşleme
 • Yaşam Bilimlerinde Bilgi İşleme
 • Uygulamalı Bilgi İşleme (Diğer)
 • Akış ve Sensör Verileri
 • Bilgi Alma ve Web Arama
 • Bilgi Çıkarma ve Füzyon
 • Büyük Veri
 • Grafik, Sosyal ve Multimedya Verileri
 • Sorgu İşleme ve Optimizasyon
 • Tavsiye Sistemleri
 • Veri Analizi
 • Veri Kalitesi
 • Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi
 • Veri Modelleri, Depolama ve Dizinleme
 • Veri Mühendisliği ve Veri Bilimi
 • Veritabanı Sistemleri
 • Veri Yönetimi ve Veri Bilimi (Diğer)
 • Akıllı Robotik
 • Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme
 • Bulanık Hesaplama
 • Doğal Dil İşleme
 • Evrimsel Hesaplama
 • Konuşma Tanıma
 • Konuşma Üretimi
 • Memnuniyet ve Optimizasyon
 • Modelleme ve Simülasyon
 • Otonom Ajanlar ve Çok Yönlü Sistemler
 • Planlama ve Karar Verme
 • Sanal Gerçeklik
 • Yapay Yaşam ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler
 • Yapay Zeka (Diğer)
 • Ampirik Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar Sistem Yazılımı
 • Bilgisayar Yazılımı
 • Gereksinim Mühendisliği
 • Otomatik Yazılım Mühendisliği
 • Pekiştirmeli Öğrenme
 • Programlama Dilleri
 • Yazılım Kalitesi, Süreçler ve Metrikler
 • Yazılım Mimarisi
 • Yazılım Testi, Doğrulama ve Validasyon
 • Yazılım İçin Resmi Yöntemler
 • Yazılım Mühendisliği (Diğer)
 • Bilgi Görselleştirme
 • Bilgi İşlem Eğitimi
 • Bilgisayar Sistemlerinin Adalet, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık, Güven ve Etiği
 • Duygusal Bilgi İşleme
 • Erişilebilir Bilgi İşlem
 • Karışık İnisiyatif ve Döngüdeki İnsan
 • Sosyal Robotik
 • Yaygın Hesaplama
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • İşbirlikçi ve Sosyal Bilgi İşleme
 • İnsan Merkezli Bilgi İşleme (Diğer)
 • Algoloji
 • Bitki Biyokimyası
 • Bitki Biyoteknolojisi
 • Bitki Doku ve Organ Kültürü
 • Bitki Fizyolojisi
 • Bitki Gelişim ve Üreme Biyolojisi
 • Bitki Hücresi ve Moleküler Biyoloji
 • Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
 • Bitki Patolojisi
 • Briyofit
 • Etnobotanik
 • Polen Bilimi
 • Bitki Bilimi (Diğer)
 • Biyoinformatik Yöntem Geliştirme
 • Biyolojik Ağ Analizi
 • Genomik ve Transkriptomik
 • Hesaplamalı Ekoloji ve Filogenetik
 • Moleküler Yerleştirme
 • Proteomik ve Metabolomik
 • Sekans Analizi
 • Translasyonel ve Uygulamalı Biyoinformatik
 • İstatistiksel ve Nicel Genetik
 • Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji (Diğer)
 • Analitik Biyokimya
 • Enzimler
 • Genotoksisite ve Sitotoksisite
 • Glikobiyoloji
 • Hücre Gelişimi, Proliferasyon ve Ölümü
 • Hücre Metabolizması
 • Hücre Nörokimyası
 • Hücresel Etkileşimler
 • Kanser Biyolojisi
 • Protein Trafiği
 • Proteomik ve Moleküller Arası Etkileşimler
 • Radyobiyoloji
 • Reseptörler ve Membran Biyolojisi
 • Sentetik Biyoloji
 • Sinyal İletimi
 • Sistem Biyolojisi
 • Yapısal Biyoloji
 • Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer)
 • Davranışsal Ekoloji
 • Deniz ve Nehir Ağzı Ekolojisi
 • Ekolojik Fizyoloji
 • Ekotoksikoloji
 • Hidrobiyoloji
 • Karasal Ekoloji
 • Küresel Değişim Biyolojisi
 • Moleküler Ekoloji
 • Paleoekoloji
 • Popülasyon Ekolojisi
 • Radyoekoloji
 • Tatlı Su Ekolojisi
 • Topluluk Ekolojisi
 • İstila Ekolojisi
 • Ekoloji (Diğer)
 • Biyoişlem, Biyoüretim ve Biyoürünler
 • Biyokataliz ve Enzim Teknolojisi
 • Endüstriyel Biyoteknolojik Tanılama
 • Endüstriyel Mikrobiyoloji
 • Fermantasyon
 • Nanobiyoteknoloji
 • Nükleik Asitlerin ve Proteinlerin Endüstriyel Moleküler Mühendisliği
 • Endüstriyel Biyoteknoloji (Diğer)
 • Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi
 • Biyocoğrafya ve Filocoğrafya
 • Biyolojik Adaptasyon
 • Evrimsel Ekoloji
 • Filogeni ve Karşılaştırmalı Analiz
 • Gelişim Sistemlerinin Evrimi
 • Hayvan Sistematiği ve Taksonomi
 • Konakçı- Parazit Etkileşimi
 • Mikrobiyal Taksonomi
 • Türleşme ve Soyun Tükenmesi
 • Yaşam Öyküsü
 • İklim Değişikliğinin Evrimsel Etkileri
 • Evrimsel Biyoloji (Diğer)
 • Adli Biyoloji
 • Antropolojik Genetik
 • Epigenetik
 • Gelişimsel Genetik
 • Gen Haritalaması
 • Gen İfadesi
 • Genetik İmmünoloji
 • Genom Yapısı ve Düzenlemesi
 • Genomik
 • Hücre ve Çekirdek Bölünmesi
 • Moleküler Evrim
 • Moleküler Genetik
 • Nörogenetik
 • Optogenetik
 • Sitogenetik
 • Genetik (Diğer)
 • Akaroloji
 • Entomoloji
 • Hayvan Biyoteknolojisi
 • Hayvan Davranışı
 • Hayvan Diyeti ve Beslenme
 • Hayvan Fizyolojisi - Biyofizik
 • Hayvan Fizyolojisi - Ekofizyoloji
 • Hayvan Fizyolojisi - Hücre
 • Hayvan Fizyolojisi - Sistemler
 • Hayvan Gelişim ve Üreme Biyolojisi
 • Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
 • Hayvan Nörobiyolojisi
 • Hayvan Yapısı ve İşlevi
 • Hayvan İmmünolojisi
 • Karşılaştırmalı Fizyoloji
 • Kuş Bilimi
 • Omurgalı Biyolojisi
 • Omurgasız Biyolojisi
 • Sucul Toksikoloji
 • Hayvan Bilimi (Diğer)
 • Bakteriyoloji
 • Bulaşıcı Ajanlar
 • Mikoloji
 • Mikrobiyal Ekoloji
 • Mikrobiyal Genetik
 • Parazitoloji
 • Viroloji
 • Mikrobiyoloji (Diğer)
 • Beslenme Bilimi
 • Genetik ve Kişiselleştirilmiş Beslenme Bilimi
 • Gıda ve Beslenme Dengesi
 • Gıda Özellikleri
 • Halk Sağlığı Beslenmesi
 • Klinik Beslenme
 • Spor ve Egzersiz Beslenmesi
 • Yeme Davranışları
 • Beslenme ve Diyetetik (Diğer)
 • Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)
 • Cerrahi Onkoloji
 • El Cerrahisi
 • Gastroenteroloji Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Harp Cerrahisi
 • Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Organ Nakli
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Radyocerrahi
 • Çocuk Cerrahisi
 • Cerrahi (Diğer)
 • Adli Diş Hekimliği
 • Ağız ve Çene Cerrahisi
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
 • Dental Materyaller
 • Diş Malzemeleri ve Ekipmanı
 • Diş Terapötikleri, Farmakoloji ve Toksikoloji
 • Endodonti
 • Halk Sağlığı Diş Hekimliği
 • Kraniyofasiyal Biyoloji
 • Oral Tıp ve Patoloji
 • Oral İmplantoloji
 • Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi
 • Periodontoloji
 • Protez
 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Toplum Ağız ve Diş Sağlığı
 • Çocuk Diş Hekimliği
 • Özel Bakım Diş Hekimliği
 • Diş Hekimliği (Diğer)
 • Eczacılık Bilimleri
 • Eczacılık Biyokimyası
 • Eczacılık İşletmeciliği
 • Eczacılıkta Analitik Kimya
 • Farmakogenomik
 • Farmakognozi
 • Farmasotik Biyoteknoloji
 • Farmasotik Botanik
 • Farmasotik Kimya
 • Farmasotik Mikrobiyoloji
 • Farmasotik Toksikoloji
 • Klinik Eczacılık ve Eczacılık Uygulaması
 • Klinik Farmakoloji ve Terapötikler
 • Radyofarmasi
 • Temel Farmakoloji
 • Toksikoloji
 • Tıbbi Farmakoloji
 • İlaç Dağıtım Teknolojileri
 • Eczacılık ve İlaç Bilimleri (Diğer)
 • Görme Bilimi
 • Göz Hastalıkları
 • Göz Ölçümleri
 • Optik Teknoloji
 • Göz Hastalıkları ve Göz Ölçümleri (Diğer)
 • Hematoloji
 • Kardiyoloji
 • Solunum Hastalıkları
 • Kardiyovasküler Tıp ve Hematoloji (Diğer)
 • Acil Tıp
 • Adli Tıp
 • Anatomi
 • Anesteziyoloji
 • Askeri Psikiyatri
 • Ağrı
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Dermatoloji
 • Endokrinoloji
 • Gastroenteroloji ve Hepatoloji
 • Geriatri ve Gerontoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Klinik Kimya
 • Klinik Mikrobiyoloji
 • Klinik Onkoloji
 • Klinimetrik
 • Kulak Burun Boğaz
 • Kırsal Klinik Sağlık
 • Nefroloji
 • Nükleer Tıp
 • Ortopedi
 • Paramedik
 • Patoloji
 • Psikiyatri
 • Radyoloji ve Organ Görüntüleme
 • Romatoloji ve Artrit
 • Spor Hekimliği
 • Tanı Radyografisi
 • Tıbbi Genetik (Kanser Genetiği hariç)
 • Venereoloji (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Bilimi)
 • Yoğun Bakım
 • Üroloji
 • İç Hastalıkları
 • İş ve Meslek Hastalıkları
 • Klinik Tıp Bilimleri (Diğer)
 • Hematolojik Tümörler
 • Kanser Genetiği
 • Kanser Hücre Biyolojisi
 • Kanser Tanısı
 • Kanser Tedavisi (Kemoterapi ve Radyoterapi hariç)
 • Katı Tümörler
 • Kemoterapi
 • Moleküler Hedefler
 • Radyoterapi
 • Sıvı Biyopsileri
 • Öngörücü ve Prognostik Belirteçler
 • Onkoloji ve Karsinogenez (Diğer)
 • Duyusal Sistemler
 • Hesaplamalı Sinirbilim
 • Hücresel Sinir Sistemi
 • Merkezi Sinir Sistemi
 • Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar
 • Otonom Sinir Sistemi
 • Periferik Sinir Sistemi
 • Sinirbilim (Diğer)
 • Metabolik Tıp
 • Tıbbi Biyokimya - Amino Asitler ve Metabolitler
 • Tıbbi Biyokimya - Karbonhidratlar
 • Tıbbi Biyokimya - Lipidler
 • Tıbbi Biyokimya - Nükleik Asitler
 • Tıbbi biyokimya - Proteinler, Peptitler ve Proteomik
 • Tıbbi biyokimya - İnorganik Elementler ve Bileşikler
 • Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik (Diğer)
 • Gen ve Moleküler Tedavi
 • Nanoilaç
 • Nanotoksikoloji, Sağlık ve Güvenlik
 • Nükleik Asit ve Proteinlerin Tıbbi Moleküler Mühendisliği
 • Rejeneratif Tıp (kök hücreler dahil)
 • Tıbbi Biyoteknolojik Tanılama
 • Tıbbi Biyoteknoloji (Diğer)
 • Fizyopatoloji
 • Hücre Fizyolojisi
 • Sistem Fizyolojisi
 • İnsan Biyofiziği
 • Tıbbi Fizyoloji (Diğer)
 • Temel İmmünoloji
 • Tıbbi Bakteriyoloji
 • Tıbbi Enfeksiyon Ajanları
 • Tıbbi Mikoloji
 • Tıbbi Parazitoloji
 • Tıbbi Viroloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Diğer)
 • Bebek ve Çocuk Sağlığı
 • Ergen Sağlığı
 • Yenidoğan
 • Çocuk Acil
 • Çocuk Bulaşıcı Hastalıkları
 • Çocuk Endokrinolojisi
 • Çocuk Gastroenterolojisi
 • Çocuk Genetik Hastalıkları
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • Çocuk Kardiyolojisi
 • Çocuk Metabolizma Hastalıkları
 • Çocuk Nefrolojisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Çocuk Romatolojisi
 • Çocuk Yoğun Bakımı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Ürolojisi
 • Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Diğer)
 • Fetal Gelişim ve Tıp
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Üreme
 • Üreme Tıbbı (Diğer)
 • Alerji
 • Doğuştan Bağışıklık
 • Humoural İmmünoloji ve İmmünokimya
 • Hücresel İmmünoloji
 • Nakil İmmünolojisi
 • Otoimmünite
 • Tümör İmmünolojisi
 • Uygulamalı İmmünoloji
 • İmmünogenetik
 • İmmünoloji (Diğer)
 • Dil Edinimi
 • Erken İngilizce Dilleri
 • Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları
 • Latince ve Klasik Yunan Dilleri
 • Çeviri ve Yorum Çalışmaları
 • Çeviribilim
 • İkinci Bir Dil Olarak İngilizce
 • Dil Çalışmaları (Diğer)
 • Bilişsel Dilbilimi
 • Bütünce Dilbilimi
 • Dil Belgeleme ve Açıklama
 • Dil Kullanım Bilimi
 • Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil)
 • Fonetik ve Konuşma Bilimi
 • Hesaplamalı Dilbilim
 • Karşılaştırmalı Dilbilim
 • Metindilbilim
 • Söylem ve Bağlamsal Dilbilim
 • Sözlükbilim ve Anlambilim
 • Tarihsel, Karşılaştırmalı ve Biçimsel Dilbilim
 • Toplumsal Dilbilim
 • Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Dilbilimi
 • Çocuğun Dil Edinimi
 • Dilbilim (Diğer)
 • Afrika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Anadolu Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü
 • Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Arnavut Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Asya Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Avrupa Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Boşnak Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Bulgar Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Ermeni Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Güney-Doğu Asya Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Hint Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Hollanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Hırvat Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Japon Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Kafkas Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Kore Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Latin Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Leh Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Macar Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Modern Türk Edebiyatı
 • Portekiz Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Slav Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
 • Urdu Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Çağdaş Yunan Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Çin Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • İspanyol Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • İtalyan Dili, Edebiyatı ve Kültürü
 • Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü (Diğer)
 • Basılı Kültür
 • Dijital Edebiyat
 • Edebi Teori
 • Ekoeleştiri
 • Genç Yetişkin Edebiyatı
 • Hititoloji
 • Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat
 • Latince ve Klasik Yunan Edebiyatı
 • Modern ve Postmodern Edebiyat
 • Ortaçağ Edebiyatı
 • Popüler ve Tür Edebiyatı
 • Romantik Dönem Edebiyatı
 • Rönesans Edebiyatı
 • Stilistik ve Metinsel Analiz
 • Sömürge Dönemi Sonrası Edebiyatı
 • Sümeroloji
 • Türk İslam Edebiyatı
 • Çağdaş Tiyatro Çalışmaları
 • Çocuk Edebiyatı
 • Edebi Çalışmalar (Diğer)
 • Asya Kültürü Çalışmaları
 • Ekran ve Medya Kültürü
 • Göçmen Kültürü Çalışmaları
 • Günlük Yaşam ve Tüketim
 • Kültür, Temsil ve Kimlik
 • Kültürel Teori
 • Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler
 • Küreselleşme ve Kültür
 • Postkolonyal Çalışmalar
 • Sanat ve Kültür Politikası
 • Tarım, Yiyecek ve İçeceğin Kültürel Çalışmaları
 • Ulus ve Bölgenin Kültürel Çalışmaları
 • Çevre ve Kültür
 • Çok Kültürlü ve Kültürlerarası Çalışmalar
 • Kültürel çalışmalar (Diğer)
 • Dijital Reklamcılık
 • Reklam Araştırmaları
 • Reklam Kampanyaları
 • Reklam Stratejileri
 • Reklam Yazarlığı
 • Reklam Çözümlemesi
 • Reklam-Medya Planlamaları
 • Siyasal Reklamcılık
 • Sosyal Reklamcılık
 • Reklamcılık (Diğer)
 • Anadolu Dilleri
 • Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
 • Klasik Türk Edebiyatı
 • Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
 • Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
 • Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
 • Türk Halk Edebiyatı
 • Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
 • Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
 • Türk Dili ve Edebiyatı (Diğer)
 • Alevilik Bektaşilik Araştırmaları
 • Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi
 • Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
 • Türk Halk Bilimi (Diğer)
 • Ağız Araştırmaları Bilimi
 • Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Kuzey-Doğu (Altay, Hakas, Tuva, Saha/Yakut) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Çuvaş Dil ve Edebiyatı
 • İletişim Çalışmaları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Diğer)
 • Basın Çalışmaları
 • Gazetecilik
 • Gazetecilik Çalışmaları
 • Kitle İletişimi
 • Medya Endüstrisi Çalışmaları
 • Medya Okuryazarlığı
 • Medya Teknolojileri
 • Radyo Programcılığı
 • Radyo Yayıncılığı
 • Radyo-Televizyon
 • Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi
 • Sosyal Medya Çalışmaları
 • Televizyon Programcılığı
 • Televizyon Yayıncılığı
 • Transmedya
 • Uluslararası ve Kalkınma İletişimi
 • Yeni Medya
 • Yeni İletişim Teknolojileri
 • Çevresel İletişim
 • Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim
 • İletişim Eğitimi
 • İletişim Kuramları
 • İletişim Sistemleri
 • İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları
 • İletişim Çalışmaları
 • İnternet
 • İnternet Yayıncılığı
 • İletişim ve Medya Çalışmaları (Diğer)
 • Dini Gelenek Çalışmaları (Doğu, Yahudi, Hristiyan ve İslami Gelenekler Hariç)
 • Doğu Dinleri ve Gelenekleri Araştırmaları
 • Hrıstiyanlık Araştırmaları
 • Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar
 • Yahudilik Araştırmaları
 • Dini Araştırmalar (Diğer)
 • Arap Dili ve Belagatı
 • Hadis
 • Kelam
 • Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat
 • Tasavvuf
 • Tefsir
 • İslam Hukuku
 • İslam Mezhepleri
 • İslam Araştırmaları (Diğer)
 • Ekonometri Teorisi
 • Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler
 • Ekonomik Modeller ve Öngörü
 • Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler
 • Panel Veri Analizi
 • Uygulamalı Makro Ekonometri
 • Uygulamalı Mikro Ekonometri
 • Yatay Kesit Analizi
 • Yöneylem Araştırması
 • Zaman Serileri Analizi
 • Ekonometri (Diğer)
 • Ekolojik İktisat
 • Ekonomi Politik Teorisi
 • Heterodoks İktisat
 • Kurumsal İktisat Teorisi
 • Makroekonomik Teori
 • Matematiksel İktisat
 • Mikroekonomik Teori
 • Radikal İktisat
 • İktisat Metodolojisi
 • İslam Ekonomisi
 • Ekonomi Teorisi (Diğer)
 • Afet Ekonomisi
 • Büyüme
 • Döngüsel Ekonomi
 • Enflasyon
 • Gelişme Ekonomisi
 • Göç Ekonomisi
 • Kalkınma Ekonomisi - Makro
 • Kayıt Dışı Ekonomi
 • Konjonktür Dalgalanmaları
 • Maliye Politikası
 • Para Politikası
 • Para-Bankacılık
 • Sermaye Piyasaları
 • Uluslararası Finans
 • Uzay Ekonomisi
 • İktisadi Düşünceler
 • İstihdam
 • Makro İktisat (Diğer)
 • Bölgesel Ekonomi
 • Davranışsal İktisat
 • Deneysel İktisat
 • Doğal Kaynaklar Ekonomisi
 • Finansal Ekonomi
 • Hukuk ve İktisat
 • Kalkınma Ekonomisi - Mikro
 • Kent Ekonomisi
 • Kurumsal İktisat
 • Oyun Teorisi
 • Politik Ekonomi
 • Refah Ekonomisi
 • Sanayi Ekonomisi
 • Suç Ekonomisi
 • Çalışma Ekonomisi
 • Çevre Ekonomisi
 • İktisadi Tasarım
 • İktisat Teorisi
 • Mikro İktisat (Diğer)
 • Avrupa Birliği Ekonomisi
 • Dış Ticaret
 • Dış Ticaret Politikaları
 • Ekonomi Diplomasisi
 • Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
 • Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İktisat (Diğer)
 • Ev Ekonomisi
 • Eğitim Ekonomisi
 • Gemilerde Enerji Ekonomisi
 • Kamu Ekonomisi
 • Kamu Ekonomisi - Kamu Seçimi
 • Kamu Ekonomisi - Kamuya Sağlanan Mallar
 • Kamu Ekonomisi - Vergilendirme ve Gelir
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sigorta Ekonomisi
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Tarım Ekonomisi
 • Tekstil Ekonomisi
 • Turizm Ekonomisi
 • Ulaşım Ekonomisi
 • Yeşil Ekonomi
 • Örgüt Ekonomisi
 • İletişim Ekonomisi
 • Şehir Ekonomisi ( Kent Ekonomisi)
 • Uygulamalı Ekonomi (Diğer)
 • Beden Eğitimi ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
 • Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi
 • Ekonomi, İşletme ve Yönetim Müfredatı ve Öğretimi
 • Sağlık Bilimleri Eğitimi ve Program Geliştirme: Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Eğitimi (Ekonomi, İşletme ve Yönetim Hariç)
 • Çevre Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi
 • Çocuk Gelişimi Eğitimi
 • Alan Eğitimleri (Diğer)
 • Değerler Eğitimi
 • Eğitimde Hazırbulunuşluluk
 • Eğitimde Program Değerlendirme
 • Eğitimde Program Geliştirme
 • Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri
 • Eğitimin Psikolojik Temelleri
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Hizmetiçi Eğitim
 • Informal Öğrenme
 • Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim
 • Okul Dışı Öğrenme
 • Program Tasarımı
 • Yetişkin Eğitimi
 • Çok Kültürlü Eğitim
 • Öğrenme Kuramları
 • Öğretim Kuramları
 • Öğretim Tasarımı
 • Öğretim Teknolojileri
 • Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim (Diğer)
 • Eğitim Planlaması
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Denetim
 • Eğitimde Liderlik
 • Teftiş ve Planlama
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Diğer)
 • Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim
 • Eğitim Politikası
 • Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem
 • Kapsayıcı Eğitim
 • Öğrenme Analitiği
 • Öğrenme Bilimleri
 • Öğretmen ve Öğrenci Refahı
 • Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)
 • Bilgisayar Tabanlı Sınav Uygulamaları
 • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Teorileri ve Uygulamaları
 • Eğitimin Kültürler Arası Karşılaştırmaları:Uluslararası Sınavlar
 • Kültürlerarası Ölçek Uyarlama
 • Similasyon çalışmaları
 • Standart Belirleme ve Normlar
 • Sınıfiçi Ölçme Uygulamaları
 • Ulusal ve Uluslararası Başarı Karşılaştırmaları
 • Ölçek Geliştirme
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Diğer)
 • Biyoloji Eğitimi
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • STEM Eğitimi
 • Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Diğer)
 • Mesleki Eğitim
 • Teknik, Mesleki ve İş Yeri Eğitimi
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim(Diğer)
 • Aile Danışmanlığı
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Madde Bağımlılığı Danışmanlığı
 • Okul Psikolojik Danışmanlığı
 • Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Diğer)
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Medya ve İletişim Eğitimi
 • Müze Eğitimi
 • Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Sanat Eğitimi (Diğer)
 • Okul Öncesi Eğitim
 • Sınıf Eğitimi
 • İlköğretim
 • Temel Eğitim (Diğer)
 • Coğrafya Eğitimi
 • Din Eğitimi
 • Felsefe Eğitimi
 • Psikoloji Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Sosyoloji Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Diğer)
 • Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programlarının Akretitasyonu
 • Yükseköğretim Finansmanı
 • Yükseköğretim Politikaları
 • Yükseköğretim Sistemleri
 • Yükseköğretim Yönetimi
 • Yükseköğretimde Kalite Güvencesi
 • Yükseköğretimde Program Geliştirme ve Yeterlilikler
 • Yükseköğretimde Tanınma ve Denklik
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma
 • Yükseköğretim Çalışmaları (Diğer)
 • Görme Engelli Eğitimi
 • Konuşma Engelli Eğitimi
 • Otistik Çocuklar Eğitimi
 • Otizm ve Spekrum Bozukluğu Eğitimi
 • Zihinsel Engelli Eğitimi
 • Çoklu Engelli Eğitimi
 • Özel Yetenekli Eğitimi
 • İşitme Engelli Eğitimi
 • Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi (Diğer)
 • 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl Felsefesi
 • 19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi
 • 21. Yüzyıl Felsefesi
 • Aydınlanma (Felsefede Aydınlanma Tarihi)
 • Düşünce Tarihi
 • Eskiçağ Felsefesi
 • Helenistik Felsefe
 • Kıta Felsefesi
 • Mantık Tarihi
 • Modern Felsefe
 • Ortaçağ Felsefesi
 • Rönesans Felsefesi
 • Türk Düşünce Tarihi
 • Türkiye’de Felsefe
 • Uzakdoğu Felsefesi
 • Çağdaş Felsefe
 • Felsefe Tarihi (Diğer)
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Bilişim Felsefesi
 • Devlet Felsefesi
 • Değer Felsefesi
 • Dil Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Estetik
 • Etik
 • Eğitim Felsefesi
 • Hukuk Felsefesi
 • Kültür Felsefesi
 • Mantık
 • Mantık Felsefesi
 • Metafelsefe
 • Metafizik
 • Sanat Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Tarih Felsefesi
 • Teknoloji Felsefesi
 • Toplum Felsefesi
 • Türk İslam Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Yapay Zekâ Felsefesi
 • Zihin Felsefesi
 • Çevre Felsefesi
 • İktisat Felsefesi
 • İletişim Felsefesi
 • İnsan Felsefesi
 • İslam Felsefesi
 • Sistematik Felsefe (Diğer)
 • Biyoetik
 • Felsefe Öğretimi
 • Felsefi Danışmanlık
 • Meslek Etiği
 • Tıp Etiği
 • Uygulamalı Etik
 • Çocuklar için Felsefe
 • İletişim Etiği
 • Uygulamalı Felsefe(Diğer)
 • Astrobiyoloji
 • Astronomik Aygıtlar
 • Galaktik Astronomi
 • Genel Görelilik ve Çekimsel Dalgalar
 • Gezegen Bilimi (Güneş Sistemi ve Gezegen Jeolojisi hariç)
 • Güneş Fiziği
 • Karmaşık Fiziksel Sistemler
 • Kozmoloji ve Samanyolu Ötesi Astronomi
 • Yüksek Enerji Astrofiziği ve Kozmik Işınlar
 • Yıldız Astronomisi ve Gezegen Sistemleri
 • Astronomik Bilimler (Diğer)
 • Atom ve Molekül Fiziği
 • Doğrusal Olmayan Optik ve Spektroskopi
 • Fotonik, Optoelektronik ve Optik İletişim
 • Lazerler ve Kuantum Elektroniği
 • Robotik ve Kodlama
 • Terahertz Fiziği
 • Atomik, Moleküler ve Optik Fizik (Diğer)
 • Akustik ve Akustik Cihazlar; Dalgalar
 • Elektrostatik ve Elektrodinamik
 • Genel Fizik
 • Klasik ve Fiziksel Optik
 • Malzeme Fiziği
 • Metroloji,Uygulamalı ve Endüstriyel Fizik
 • Termodinamik ve İstatistiksel Fizik
 • Yüzey Fiziği
 • İstatistik Fizik
 • Klasik Fizik (Diğer)
 • Dejenere Kuantum Gazları ve Atom Optikleri
 • Kuantum Bilgisayarları
 • Kuantum Bilgisi, Hesaplama ve İletişim
 • Kuantum Mekaniğinin Temelleri
 • Kuantum Optik ve Kuantum Optomekaniği
 • Kuantum Teknolojileri
 • Kuantum Fiziği (Diğer)
 • Entegre Edilebilir Sistemler (Klasik ve Kuantum)
 • Genel Göreliliğin Matematiksel Yönleri
 • Klasik Mekaniğin, Kuantum Mekaniğinin ve Kuantum Bilgi Teorisinin Matematiksel Yönleri
 • Kuantum ve Konformal Alan Teorisinin, Kuantum Yerçekimi ve Sicim Teorisinin Matematiksel Yönleri
 • Matematiksel Fizikte Cebirsel Yapılar
 • Yoğun Maddenin İstatistiksel Mekanik, Fiziksel Kombinatorik ve Matematiksel Yönleri
 • Matematiksel Fizik (Diğer)
 • Nükleer Fizik
 • Plazma Fiziği; Füzyon Plazmaları; Elektrik Deşarjları
 • Radyofizik
 • Nükleer ve Plazma Fiziği (Diğer)
 • Alan Teorisi ve Sicim Teorisi
 • Astroparçacık Fiziği ve Parçacık Kozmolojisi
 • Parçacık Fiziği
 • Parçacık ve Yüksek Enerji Fiziği (Diğer)
 • Enstrümanlar ve Teknikler
 • Hızlandırıcılar
 • Senkrotronlar
 • Senkrotronlar
 • Biyofizik
 • Tıp Fiziği
 • Tıbbi ve Biyolojik Fizik (Diğer)
 • Astrodinamik ve Uzay Durumsal Farkındalık
 • Güneş Fiziği ve Uzay Havası
 • Güneş Sistemi Enerjik Parçacıklar
 • Güneş Sistemi Gezegen Bilimi (Gezegen Jeolojisi Hariç)
 • Mezosferik, Termosferik, İyonosferik ve Manyetosferik Fizik
 • Uzay Enstrümantasyonu
 • Uzay Bilimleri (Diğer)
 • Yoğun Madde Görüntüleme
 • Yoğun Madde Karakterizasyon Tekniği Geliştirme
 • Yoğun Madde Modellemesi ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi
 • Yoğun Maddenin Elektronik ve Manyetik Özellikleri; Süperiletkenlik
 • Yoğun Maddenin Yapısal Özellikleri
 • Yoğun Maddenin Yüzey Özellikleri
 • Yumuşak Yoğun Madde
 • Yoğun Madde Fiziği (Diğer)
 • Aile Hukuku
 • Basın ve Haberleşme Hukuku
 • Bilişim ve Teknoloji Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Hukuk Eğitimi
 • Hukuk Reformu
 • Hukuk Teorisi, İçtihat ve Hukuki Yorum
 • Hukuk ve Beşeri Bilimler
 • Hukuk ve Din
 • Hukuk, Bilim ve Teknoloji
 • Hukuk, Toplum ve Sosyo-Yasal Araştırma
 • Hukuki Cinsiyet ve Cinsellik
 • Irk, Etnisite ve Hukuk
 • Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Tasarım Hukuku
 • Turizm Hukuku
 • Tıbbi ve Sağlık Hukuku
 • Özel Sigorta Hukuku
 • İletişim Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hukuk (Diğer)
 • Anayasa Hukuku
 • Askeri Hukuk ve Adalet
 • Göç, Sığınma ve Mülteci Hukuku
 • Kişisel Veriler ve Gizlilik
 • Refah, Sigorta, Engellilik ve Sosyal Güvenlik Yasası
 • Rekabet Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Yurtiçi İnsan Hakları Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Kamu Hukuku (Diğer)
 • Bankacılık, Finans ve Menkul Kıymetler Hukuku
 • Kar Amacı Gütmeyen Hukuk
 • Vergi Kanunu
 • İş Hukuku
 • Şirketler ve Dernekler Hukuku
 • Ticaret Hukuku (Diğer)
 • Asya ve Pasifik Hukuku
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Karşılaştırmalı Hukuk
 • Okyanus Hukuku ve Denetim
 • Roma Hukuku
 • Uluslararası Ceza Hukuku
 • Uluslararası Kamu Hukuku
 • Uluslararası Tahkim
 • Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku
 • Uluslararası İnsani ve İnsan Hakları Hukuku
 • Uzay, Denizcilik ve Havacılık Hukuku
 • Yasa Çatışmaları
 • Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk (Diğer)
 • Adalete Erişim
 • Ceza Muhakemeleri Usulü
 • Dava, Yargılama, Anlaşmazlık Çözümü
 • Gençlik Adaleti
 • Sivil Prosedür
 • Yasal Kurumlar (Mahkemeler ve Adalet Sistemleri dahil)
 • Yasal Uygulama, Avukatlık ve Hukuk Mesleği
 • Yasal Sistemler (Diğer)
 • Hayvan Hakları
 • Madencilik, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 • Çevre Hukuku
 • İklim Değişikliği Yasası
 • Çevre ve Kaynaklar Hukuku (Diğer)
 • Eşitlik ve Güven Yasası
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Haksız Muamele Hukuku
 • Mülkiyet Hukuku (Fikri Mülkiyet Hukuku hariç)
 • Sözleşme Hukuku
 • Özel Hukuk ve Medeni Yükümlülükler (Diğer)
 • Akış Analizi
 • Analitik Spektrometri
 • Biyoanaliz
 • Elektroanalitik Kimya
 • Enstrümantal Yöntemler
 • Kalite Kontrolü, Kemometri, İzlenebilirlik ve Metrolojik Kimya
 • Metabolomik Kimya
 • Sensör Teknolojisi
 • Separasyon Bilimi
 • Analitik Kimya (Diğer)
 • Elektrokimya
 • Fotokimya
 • Kataliz ve Reaksiyon Mekanizmaları
 • Kimyasal Termodinamik ve Enerji Bilimi
 • Kolloit ve Yüzey Kimyası
 • Moleküler Görüntüleme
 • Reaksiyon Kinetiği ve Dinamikleri
 • Taşıma Özellikleri ve Dengede Olmayan İşlemler
 • Çözelti Kimyası
 • Fiziksel Kimya (Diğer)
 • Makromoleküler Malzemeler
 • Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
 • Malzemelerin Optik Özellikleri
 • Malzemelerin Teorisi ve Tasarımı
 • Malzemelerin Yapısı ve Dinamikleri
 • Nanokimya
 • Nükleer Kimya
 • Polimerizasyon Mekanizmaları
 • Supramoleküler Kimya
 • İnorganik Malzemeler
 • Makromoleküler ve Malzeme Kimyası (Diğer)
 • Doğal Ürünler ve Biyoaktif Bileşikler
 • Fiziksel Organik Kimya
 • Organik Kimyasal Sentez
 • Organik Yeşil Kimya
 • Serbest Radikal Kimyası
 • Organik Kimya (Diğer)
 • Hesaplamalı Kimya
 • Kimyada İstatistik Mekaniği
 • Radyasyon ve Madde
 • Teorik Kuantum Kimyası
 • Teorik ve Hesaplamalı Kimya (Diğer)
 • Adli Kimya
 • Biyolojik Makromoleküllerin Karakterizasyonu
 • Biyolojik Olarak Aktif Moleküller
 • Biyomoleküler Modelleme ve Tasarım
 • Glikokonjugatlar
 • Keminformatik ve Nicel Yapı-Aktivite İlişkileri
 • Moleküler İlaç
 • Proteinler ve Peptitler
 • Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya (Diğer)
 • Ametal Kimyası
 • Ana Grup Metal Kimyası
 • Biyoinorganik Kimya
 • F-Blok Kimyası
 • Geçiş Metal Kimyası
 • Katı Hal Kimyası
 • Kristalografi
 • Metal Küme Kimyası
 • Metal Organik Çerçeveler
 • Organometalik Kimya
 • İnorganik Yeşil Kimya
 • İnorganik Kimya (Diğer)
 • Deneysel Analiz
 • Diferansiyel ve İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü
 • Matematikte Optimizasyon
 • Sayısal Analiz
 • Sembolik Hesaplama
 • Sonlu Elemanlar Analizi
 • Sayısal ve Hesaplamalı Matematik (Diğer)
 • Adi Diferansiyel Denklemler, Fark Denklemleri ve Dinamik Sistemler
 • Cebir ve Sayı Teorisi
 • Cebirsel ve Diferansiyel Geometri
 • Grup Teorisi ve Genellemeler
 • Kategori Teorisi, K Teorisi, Homolojik Cebir
 • Kombinatorik ve Ayrık Matematik (Fiziksel Kombinatorik Hariç)
 • Kısmi Diferansiyel Denklemler
 • Lie Grupları, Harmonik ve Fourier Analizi
 • Matematiksel Mantık, Kümeler Teorisi, Kafesler ve Evrensel Cebir
 • Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz
 • Reel ve Kompleks Fonksiyonlar
 • Topoloji
 • Temel Matematik (Diğer)
 • Biyolojik Matematik
 • Finansal Matematik
 • Matematiksel Yöntemler ve Özel Fonksiyonlar
 • Matematikte Kompleks Sistemler
 • Matematikte Yöneylem Araştırması
 • Teorik ve Uygulamalı Mekanik Matematiği
 • Uygulamalarda Dinamik Sistemler
 • Varyasyon Hesabı, Sistem Teorisinin Matematiksel Yönleri ve Kontrol Teorisi
 • Yaklaşım Teorisi ve Asimptotik Yöntemler
 • Uygulamalı Matematik (Diğer)
 • Adli Değerlendirme, Çıkarım ve İstatistik
 • Biyoistatistik
 • Büyük ve Karmaşık Veri Teorisi
 • Esnek Hesaplama
 • Hesaplamalı İstatistik
 • Mekansal İstatistik
 • Nicel Karar Yöntemleri
 • Olasılık Teorisi
 • Olasılıksal Analiz ve Modelleme
 • Risk Analizi
 • Uygulamalı İstatistik
 • Yöneylem
 • Örnekleme Teorisi
 • İstatistiksel Analiz
 • İstatistiksel Deney Tasarımı
 • İstatistiksel Kalite Kontrol
 • İstatistiksel Teori
 • İstatistiksel Veri Bilimi
 • İstatistik (Diğer)
 • Canlandırma-Animasyon
 • Dijital Oyun Tasarımı
 • Fotoğraf
 • Grafik Tasarımı
 • Görsel Tasarım
 • Görsel İletişimde Bilgisayar Destekli Tasarım
 • Göstergebilim
 • Gülmece / Karikatür
 • Multimedya Tasarımı
 • Video Tasarımı
 • Web Tasarımı
 • İllüstrasyon
 • Görsel İletişim Tasarımı (Diğer)
 • Arazi Kullanımı ve Çevre Planlaması
 • Bölge Planlamada Kent Coğrafyası
 • Bölgesel Analiz ve Gelişme
 • Düzenleyici Planlama ve Geliştirme Değerlendirmesi
 • Kamu Katılımı ve Toplum İştiraki
 • Katılım ve Yönetişim
 • Kent Morfolojisi
 • Kent Tarihi
 • Kentsel Alan Yönetimi
 • Kentsel Analiz ve Geliştirme
 • Kentsel Bilişim
 • Kentsel Estetik
 • Kentsel Planlama ve Sağlık
 • Kentsel Tasarım
 • Konut Piyasası, Kalkınma ve Yönetim
 • Stratejik, Metropol ve Bölgesel Planlama
 • Toplum Planlaması
 • Türkiye'de Bölgesel Analiz ve Planlama
 • Ulaşım Planlaması
 • Yapılı Çevrenin Tarihi ve Teorisi
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Kent ve Bölge Planlama (Diğer)
 • Afet Yardım Mimarisi
 • Mimari Bilgi İşlem ve Görselleştirme Yöntemleri
 • Mimari Bilim ve Teknoloji
 • Mimari Miras ve Koruma
 • Mimari Tarih, Teori ve Eleştiri
 • Mimari Tasarım
 • Mimarlık Yönetimi
 • Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri
 • Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji
 • Sürdürülebilir Mimari
 • İç Mimarlık
 • Mimarlık (Diğer)
 • Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği
 • Fiziksel Çevre Kontrolü
 • Peyzaj Mimarlığında Arazi ve Su Kaynakları
 • Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Teknolojileri
 • Peyzaj Onarımı
 • Peyzaj Planlama
 • Peyzaj Tasarımı
 • Peyzaj Teknikleri
 • Peyzaj Yönetimi
 • Yeşil Yapılar ve Çevreler
 • Peyzaj Mimarlığı (Diğer)
 • Afet Yardım Tasarımı
 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ergonomi Tasarımı
 • Etkileşim ve Deneyim Tasarımı
 • Evrensel ve Engelsiz Tasarım
 • Hizmet Tasarımı
 • Mimari, Yerleşim ve Endüstriyel Ürünlerde Tasarım, Plan ve Proje Uygulama
 • Sosyal Tasarım
 • Sürdürülebilir Tasarım
 • Tasarım Antropolojisi
 • Tasarım Araçları ve Teknolojisi
 • Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam
 • Tasarım Modelleri ve Simülasyonları
 • Tasarım Tarihi, Teorisi ve Eleştiri
 • Tasarım Uygulaması ve Yöntemleri
 • Tasarım Yönetimi
 • Tasarımda Bilgi Teknolojileri
 • Tekstil ve Moda Tasarımı
 • Veri Görselleştirme ve Hesaplamalı Tasarım
 • Yangın Güvenliği Tasarımı
 • İç Dekorasyon Tasarımı
 • Tasarım (Diğer)
 • Avrupa ve Bölge Çalışmaları
 • Miktar Etüdü
 • Proje ve Yapım Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modelleme ve Yönetimi
 • Yapı Endüstrisi Çalışmaları
 • Yapı Endüstrisi Çalışmaları, Teknoloji ve Sistemleri
 • Yapı Fiziği
 • Yapı Teknolojisi
 • Yapı ve Çevrede Kalite Yönetimi
 • Yapı ve İnşaatta Otomasyon ve Teknoloji
 • Yapı İnşaat Yönetimi ve Proje Planlaması
 • Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme
 • Yapısal Bütünlük ve Hasar
 • Yapı (Diğer)
 • Aerodinamik (Hipersonik Aerodinamik Hariç)
 • Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Deneysel Yöntemler
 • Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Hesaplamalı Yöntemler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Dahil)
 • Akışkan-Yapı Etkileşimi ve Aeroakustik
 • Biyo-Sıvılar
 • Biyomedikal Akışkanlar Mekaniği
 • Hidrodinamik ve Hidrolik Mühendisliği
 • Jeofizik ve Çevresel Akışkan Akışları
 • Mikroakışkanlar ve Nanoakışkanlar
 • Newton Dışı Akışkan Akışları (Reoloji Dahil)
 • Temel ve Teorik Akışkanlar Dinamiği
 • Türbülanslı Akışlar
 • Çoklu Fizik Akışları (Çok Fazlı ve Reaksiyona Giren Akışlar Dahil)
 • Akışkan Mekaniği ve Termal Mühendislik (Diğer)
 • Biyofabrikasyon
 • Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler
 • Biyomedikal Enstrümantasyon
 • Biyomedikal Görüntüleme
 • Biyomedikal Mühendisliğinde Biyomateryaller
 • Biyomedikal Tanı
 • Biyomedikal Terapi
 • Biyomekanik Mühendisliği
 • Biyometri
 • Doku Mühendisliği
 • Hesaplamalı Fizyoloji
 • Mekanobiyoloji
 • Rehabilitasyon Mühendisliği
 • Sinir Mühendisliği
 • Tıbbi Cihazlar
 • Biyomedikal Mühendisliği (Diğer)
 • Aktif Madde Tasarımı
 • Biyoelektronik
 • Biyomateryaller
 • Biyoproses Tasarımı
 • Biyoprosess
 • Biyoseparasyon
 • Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği
 • Mikroteknolojiler
 • Protein Mühendisliği
 • Biyomühendislik (Diğer)
 • Deniz Araçları Yapısal Tasarımı
 • Deniz Teknolojisi
 • Deniz Ulaştırma Mühendisliği
 • Deniz Ulaşımı
 • Deniz Yapıları
 • Deniz İşletmeciliği
 • Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri
 • Gemi Elektroniği, Kontrol ve Otomasyonu
 • Gemi Hareketleri ve Kontrolü
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi Yönetimi
 • Gemi ve Platform Yapıları (Deniz Hidrodinamiği dahil)
 • Gemi ve Yat Tasarımı
 • Gemi İnşaatı
 • Gemilerde Enerji Verimliliği
 • Güverte ve Seyir Mühendisliği
 • Okyanus Mühendisliği
 • Deniz Mühendisliği (Diğer)
 • Aydınlatma
 • Devreler ve Sistemler
 • Elektrik Devreleri ve Sistemleri
 • Elektrik Enerjisi Depolama
 • Elektrik Enerjisi Taşıma, Şebeke ve Sistemleri
 • Elektrik Enerjisi Üretimi (Yenilenebilir Kaynaklar Dahil, Fotovoltaikler Hariç)
 • Elektrik Makineleri ve Sürücüler
 • Elektrik Tesisleri
 • Fotovoltaik Güç Sistemleri
 • Mühendislik Elektromanyetiği
 • Yüksek Gerilim
 • Elektrik Mühendisliği (Diğer)
 • Analog Elektronik ve Arayüzler/ Bağdaştıcılar
 • Dijital Elektronik Cihazlar
 • Dijital İşlemci Mimarileri
 • Elektronik
 • Elektronik Algılayıcılar
 • Elektronik Cihaz ve Sistem Performansı Değerlendirme, Test ve Simülasyon
 • Elektronik Enstrümantasyon
 • Elektronik Harp
 • Elektronik Tasarım Otomosyonu
 • Elektronikte Ölçme Tekniği
 • Endüstriyel Elektronik
 • Fotonik ve Elektro-Optik Cihazlar, Sensörler ve Sistemler (İletişim Hariç)
 • Fotovoltaik Cihazlar (Güneş Pilleri)
 • Gömülü Sistemler
 • Güç Elektroniği
 • Kontrol Teorisi ve Uygulamaları
 • Kuantum Mühendislik Sistemleri (Bilgisayar ve İletişim Dahil)
 • Mikroelektronik
 • Radyo Frekansı Mühendisliği
 • Sayısal Tasarım
 • Yarı İletkenler
 • Elektronik, Sensörler ve Dijital Donanım (Diğer)
 • Biyokütle Enerji Sistemleri
 • Enerji
 • Enerji Verimliliği
 • Güneş Enerjisi Sistemleri
 • Hidroelektrik Enerji Sistemleri
 • Jeotermal Enerji Sistemleri
 • Nükleer Enerji Sistemleri
 • Rüzgar Enerjisi Sistemleri
 • Termik Enerji Sistemleri
 • Tesisat Teknolojisi
 • Yenilenebilir Enerji Sistemleri
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği (Diğer)
 • Arazi Yönetimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Veri Modelleme
 • Fotogrametri
 • Fotogrametri ve Uzaktan Algılama
 • Kadastro ve Mülkiyet
 • Kartografya ve Sayısal Haritalama
 • Navigasyon ve Konum Sabitleme
 • Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
 • Uydu Tabanlı Konumlama
 • Yer Ölçümü (Hidrografik Etüt Dahil)
 • Jeomatik Mühendisliği (Diğer)
 • Elektrometalurji
 • Geomekanik ve Kaynaklar Geoteknik Mühendisliği
 • Hidrometalurji
 • Mineral İşleme/Yararlanma
 • Pirometalurji
 • Kaynak Mühendisliği ve Ekstraktif Metalurji (Diğer)
 • Atıksu Arıtma Süreçleri
 • Ayırma Teknolojileri
 • Ayırma İşlemleri
 • Elektrokimyasal Enerji Depolama ve Dönüşüm
 • Elektrokimyasal Teknolojiler
 • Enerji ve Yakmada Kimyasal ve Termal Süreçler
 • Gıda Mühendisliği
 • Karbon Yakalama Mühendisliği (Sekestrasyon/Ayırma) Hariç)
 • Katalitik Aktivite
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı
 • Kimyasal Proses Tasarımı
 • Kimyasal Reaksiyon
 • Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
 • Kütle Transferi
 • Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
 • Metalleme ve Eniyileme
 • Petrokimya
 • Polimer Bilimi ve Teknolojileri
 • Su Arıtma Süreçleri
 • Süreç Kontrolü ve Simülasyonu
 • Tesis Projelendirme
 • Tesis Tasarımı
 • Toz ve Parçacık Teknolojisi
 • Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler
 • Kimya Mühendisliği (Diğer)
 • Biyomekatronik
 • Kontrol Mühendisliği
 • Mekatronik Donanım Tasarımı ve Mimarisi
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Mekatronik Sistem Tasarımı
 • Mekatronik Sistemlerin Simülasyonu, Modellenmesi ve Programlanması
 • Mikro-Manipülasyon
 • Mühendislik Enstrümantasyonu
 • Otomasyon Mühendisliği
 • Otonom Araç Sistemleri
 • Saha Robotiği
 • Tıbbi Robotik
 • Yardımcı Robotlar ve Teknoloji
 • Üretim Robotiği
 • Kontrol Mühendisliği, Mekatronik ve Robotik (Diğer)
 • Endüstriyel Hammaddeler
 • Kaya Mekaniği ve Tahkimat
 • Kaya Mühendisliği Yapılarında Delme ve Patlatma
 • Kazı Mekaniği
 • Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama
 • Kömür
 • Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi
 • Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi
 • Madenlerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Metalik Madenler
 • Yeraltı kaya Mühendislik Yapılarında Havalandırma
 • Maden Mühendisliği (Diğer)
 • Akustik ve Gürültü Kontrolü (Mimari Akustik hariç)
 • Akım Makinaları
 • Balistik Sistemleri
 • Biyomekanik
 • Dinamikler, Titreşim ve Titreşim Kontrolü
 • Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç)
 • Gaz Dinamiği
 • Katı Mekanik
 • Kaynak Teknolojileri
 • Makine Mühendisliği Varlık Yönetimi
 • Makine Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri
 • Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
 • Makine Tasarımı ve Makine Elemanları
 • Makine Teorisi ve Dinamiği
 • Malzeme Tasarım ve Davranışları
 • Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS)
 • Sayısal Modelleme ve Mekanik Karakterizasyon
 • Silah Sistemleri
 • Triboloji
 • Makine Mühendisliği (Diğer)
 • Bileşik Yarı İletkenler
 • Cam
 • Döküm Teknolojileri
 • Elektronik,Optik ve Manyetik Malzemeler
 • Fiziksel Metalurji
 • Fonksiyonel Malzemeler
 • Giyilebilir Malzemeler
 • Hesaplamalı Malzeme Bilimleri
 • Kaplama Teknolojisi
 • Kereste, Hamur ve Kağıt
 • Kompozit ve Hibrit Malzemeler
 • Korozyon
 • Malzeme Karekterizasyonu
 • Malzeme Mühendisliğinde Seramik
 • Malzeme Üretim Teknolojileri
 • Metaller ve Alaşım Malzemeleri
 • Organik Yarı İletkenler
 • Polimer Fiziği
 • Polimer Teknolojisi
 • Polimerler ve Plastikler
 • Refrakter Teknolojisi
 • Saf Yarı İletkenler
 • Toz Metalurjisi
 • Çimento Teknolojisi
 • Üretim Metalurjisi
 • Malzeme Mühendisliği (Diğer)
 • Mühendislik Eğitimi
 • Mühendislik Tasarımı
 • Mühendislik Uygulaması
 • Mühendislik Uygulaması ve Eğitimde Sistem Mühendisliği
 • Risk Mühendisliği
 • İnsani Mühendislik
 • Mühendislik Uygulaması ve Eğitim (Diğer)
 • Mikro ve Nanosistemler
 • Moleküler ve Organik Elektronik
 • Nanoelektromekanik Sistemler
 • Nanoelektronik
 • Nanofabrikasyon, Büyüme ve Kendi Kendine Kurulum
 • Nanofotonik
 • Nanomalzemeler
 • Nanometroloji
 • Nanoölçekli Karakterizasyon
 • Nanoüretim
 • Nanoteknoloji (Diğer)
 • Dedektör Teknolojisi
 • Hızlandırıcı Teknoloji
 • Nükleer Bilimler
 • Nükleer Teknoloji
 • Nükleer Uygulamalar
 • Radyasyon Teknolojisi
 • Reaktör Teknolojisi
 • Nükleer Mühendisliği (Diğer)
 • Ahşap Esaslı Kompozitler
 • Ahşap Fiziği ve Mekaniği
 • Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları
 • Lif ve Kağıt Teknolojisi
 • Odun Dışı Orman Ürünleri Endüstrisi
 • Odun Koruma Teknolojisi
 • Orman Endüstri İşletmeciliği
 • Orman Ürünleri Kimyası
 • Orman Endüstri Mühendisliği (Diğer)
 • Hibrit ve Elektrikli Araçlar ve Güç Aktarma Organları
 • Mekanik Titreşimler ve Gürültü
 • Otomotiv Güvenlik Mühendisliği
 • Otomotiv Mekatronik ve Otonom Sistemler
 • Otomotiv Mühendisliği ve Malzemeleri
 • Otomotiv Yanma ve Yakıt Mühendisliği
 • Otomotivde Isı Transferi
 • Taşıt Tekniği ve Dinamiği
 • İçten Yanmalı Motorlar
 • Otomotiv Mühendisliği (Diğer)
 • Petrol ve Doğalgaz
 • Rezervuar
 • Rezervuar Mühendisliği
 • Sondaj ve Kuyu tamamlama
 • Petrol Mühendisliği (Diğer)
 • Deri Mühendisliği
 • Hazır Giyim Teknolojisi
 • Kumaş Teknolojisi
 • Lif Teknolojisi
 • Planlama Teknikleri
 • Tekstil Bilimi
 • Tekstil Kalite Kontrolü
 • Tekstil Kimyası
 • Tekstil Teknolojisi
 • Tekstil Terbiyesi
 • Tekstil İşletmeciliği
 • İplik Teknolojisi
 • Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği (Diğer)
 • Hava-Uzay Ulaşımı
 • Havacılık Elektroniği
 • Havacılık Malzemeleri
 • Havacılık Yapıları
 • Hipersonik İtme ve Hipersonik Aerotermodinamik
 • Uydu, Uzay Aracı ve Füze Tasarımı ve Testleri
 • Uçak Performansı ve Uçuş Kontrol Sistemleri
 • Uçuş Dinamiği
 • Uzay Mühendisliği (Diğer)
 • Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
 • Genel Jeoloji
 • Hidrojeoloji
 • Jeoarkeoloji
 • Jeotermal
 • Kaya Mekaniği
 • Maden Yatakları ve Jeokimya
 • Mineraloji-Petrografi
 • Mühendislik Jeolojisi
 • Sismoloji
 • Sürekli Ortam Mekaniği
 • Uygulamalı Jeoloji
 • Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
 • Biyosistem
 • Hassas Tarım Teknolojileri
 • Sera Teknolojileri
 • Sulama Sistemleri
 • Sulama Suyu Kalitesi
 • Tarım Makine Sistemleri
 • Tarım Makineleri
 • Tarımsal Drenaj
 • Tarımsal Elektrifikasyon
 • Tarımsal Enerji Sistemleri
 • Tarımsal Otomasyon
 • Tarımsal Yapılar
 • Ziraat Mühendisliği (Diğer)
 • Arıtma Tesisi Tasarımı
 • Atık Yönetimi, Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm
 • Hava Kirliliği Modellemesi ve Kontrolü
 • Hava Kirliliği ve Gaz Arıtma
 • Katı ve Tehlikeli Atıklar
 • Küresel Çevre Mühendisliği
 • Sağlık ve Ekolojik Risk Değerlendirmesi
 • Temiz Üretim Teknolojileri
 • Toprak Kirliliği ve Kontrolü
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Endüstriyel Ekoloji
 • Çevre Kirliliği ve Önlenmesi
 • Çevresel Olarak Sürdürülebilir Mühendislik
 • Çevre Mühendisliği (Diğer)
 • CAD/CAM Sistemleri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Ergonomi ve İnsan Faktörleri Yönetimi
 • Esnek İmalat Sistemleri
 • Hassas Cihaz Mühendisliği
 • Katmanlı Üretim
 • Makine Aletleri
 • Makine İle İşleme
 • Mikroteknoloji
 • Paketleme, Depolama ve Taşımacılık (Gıda ve Tarım Ürünleri hariç)
 • Sistem Mühendisliği
 • Stokastik (Olasılıksal) Süreçler
 • Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Çok Ölçütlü Karar Verme
 • Üretim ve Hizmet Sistemleri
 • Üretimde Optimizasyon
 • İmalat Güvenliği ve Kalite
 • İmalat Süreçleri ve Teknolojileri
 • İmalat Yönetimi
 • Üretim ve Endüstri Mühendisliği (Diğer)
 • Antenler ve Yayılma
 • Ağ Mühendisliği
 • Fiber Optik Haberleşme Sistemleri ve Teknolojileri
 • Kablosuz Haberleşme Sistemleri ve Teknolojileri (Mikro Dalga ve Milimetrik Dalga dahil)
 • Moleküler, Biyolojik ve Çok Ölçekli İletişim
 • Sinyal İşleme
 • Uydu Haberleşmesi
 • Veri İletişimleri
 • İletişim Mühendisliği (Diğer)
 • Altyapı Mühendisliği ve Varlık Yönetimi
 • Betonarme Yapılar
 • Deprem Mühendisliği
 • Granüler Mekanik
 • Hidromekanik
 • Karmaşık Sivil Sistemler
 • Kırılma Mekaniği
 • Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
 • Mimari Mühendislik
 • Rüzgar
 • Su Hasadı
 • Su Kaynakları Mühendisliği
 • Su Kaynakları ve Su Yapıları
 • Ulaştırma Mühendisliği
 • Ulaşım ve Trafik
 • Yangın Güvenliği Mühendisliği
 • Yapı Dinamiği
 • Yapı Malzemeleri
 • Yapı Mühendisliği
 • Yapı İşletmesi
 • Yapım Teknolojileri
 • Çelik Yapılar
 • İnşaat Geoteknik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme
 • İnşaat Mühendisliğinde Sistem Tanımlama
 • İnşaat Mühendisliğinde Zemin Mekaniği
 • İnşaat Yapım Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği (Diğer)
 • Biliş
 • Duyusal Süreçler, Algı ve Performans
 • Görsel Algı
 • Hafıza ve Dikkat
 • Karar Verme
 • Psikodilbilim (Konuşma Üretimi ve Anlama dahil)
 • Sosyal Biliş
 • Öğrenme, Motivasyon ve Duygu
 • Bilişsel ve Hesaplamalı Psikoloji (Diğer)
 • Bilişsel Sinirbilim
 • Davranışsal Epigenetik
 • Davranışsal Genetik
 • Davranışsal Sinirbilim
 • Evrimsel Psikolojik Çalışmalar
 • Gen-Çevre Etkileşimi
 • Psikofarmakoloji
 • Psikofizyoloji
 • Psikopatoloji
 • Sosyal ve Duygusal Sinirbilim
 • Biyolojik Psikoloji (Diğer)
 • Bilişsel Gelişim
 • Cinsel Gelişim
 • Duygusal gelişim
 • Kişilik Gelişimi
 • Sosyal Gelişim
 • Zeka Gelişimi
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Gelişim Psikolojisi (Diğer)
 • Klinik Nöropsikoloji
 • Klinik Psikoloji
 • Psikolojik danışmanlık
 • Psikoterapi Uygulama ve Araştırmaları
 • Sağlık Psikolojisi
 • Stres
 • Travma Psikolojisi
 • Klinik ve Sağlık Psikolojisi (Diğer)
 • Aile Psikolojisi
 • Askeri Psikoloji
 • Benlik
 • Cinsiyet Psikolojisi
 • Din Psikolojisi
 • Kişilik ve Bireysel Farklılıklar
 • Kültürel Psikoloji
 • Kültürlerarası Psikoloji
 • Madde Bağımlılığı
 • Mimarlık ve Çevre Psikolojisi
 • Politik Psikoloji
 • Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
 • Sosyal Psikoloji
 • Topluluk Psikolojisi
 • Trafik Psikolojisi
 • Yeme Bozuklukları
 • Yönetim Psikolojisi
 • Çalışma Psikolojisi
 • Ölümbilim
 • İktisat Psikolojisi
 • İletişim Psikolojisi
 • Sosyal ve Kişilik Psikolojisi (Diğer)
 • Klasik Test Kuramları
 • Madde-Cevap Kuramı
 • Modelleme
 • Test Kuramları
 • Test Standarizasyonu ve Norm Geliştirme
 • Ölçme Eşdeğerliliği
 • Örgütsel Değişim ve Gelişim
 • İstatistiksel Analiz Teknikleri
 • Test, Ölçme ve Psikometri (Diğer)
 • Adli Psikoloji
 • Deneysel Psikoloji
 • Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji (İnsan Faktörleri Dahil)
 • Eğitim Psikolojisi
 • Psikolojik Metodoloji, Tasarım ve Analiz
 • Spor ve Egzersiz Psikolojisi
 • Yaşlanma Psikolojisi
 • Çocuk ve Ergen Gelişimi
 • Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji (Diğer)
 • Bilgisayar Oyunları ve Animasyon
 • Dijital ve Elektronik Medya Sanatı
 • Ekran Medyası
 • Görsel Efektler
 • İnteraktif Medya
 • Ekran ve Dijital Medya (Diğer)
 • Ciltleme Sanatı
 • Eski Kumaş Desenleri
 • Halı-Kilim ve Dokuma
 • Hat
 • Minyatür
 • Tezhip
 • Çini Sanatı
 • Geleneksel Türk Sanatları (Diğer)
 • El Sanatları
 • Fotoğraf, Video ve Lens Tabanlı Uygulama
 • Güzel Sanatlar
 • Performans Sanatı
 • Görsel Sanatlar (Diğer)
 • Dini Musiki
 • Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon
 • Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk
 • Müzik Algısı
 • Müzik Eğitimi
 • Müzik Performansı
 • Müzik Teknolojisi ve Kayıt
 • Müzik Teorileri
 • Müzikoloji ve Etnomüzikoloji
 • Orkestra Şefliği
 • Türk Halk Müziğinde Kompozisyon
 • Türk Halk Müziğinde Yorumculuk
 • Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon
 • Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk
 • Müzik (Diğer)
 • Dans ve Koreografi
 • Drama Yazarlığı
 • Halk Dansları
 • Klasik Bale
 • Modern Dans
 • Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü
 • Oyun Kuramı/Olgusu
 • Oyunculuk-Reji
 • Sahne Tasarımı
 • Tiyatro Kuramı
 • Uygulamalı Tiyatro
 • Performans Sanatları (Diğer)
 • Baskı Resim
 • Cam Tasarımı
 • Disiplinlerarası Sanat
 • Enstelasyon/Yerleştirme Sanatı
 • Heykel
 • Plastik Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu
 • Resim
 • Seramik Tasarımı
 • Video Sanatı
 • Çevresel Sanat
 • Plastik Sanatlar (Diğer)
 • Kalem İşi Restorasyonu
 • Kağıt İşler Restorasyonu
 • Küçük Objeler Restorasyonu
 • Malzeme / Analiz
 • Varak Uygulama
 • Çini Onarımı
 • Sanat Eserleri Restorasyonu ve Korunması (Diğer)
 • Bizans Sanatı
 • Görsel Kültür
 • Kültürel ve Doğal Miras
 • Mimarlık Tarihi
 • Mimarlıkta Estetik
 • Resim Tarihi
 • Sanat Eleştirmenliği
 • Sanat Tarihi
 • Sanat Tarihinde Kent
 • Sanat Tarihinde Kentsel Estetik
 • Sanat Teorisi
 • Çağdaş Sanat
 • İslam Sanatları
 • Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri (Diğer)
 • Belgesel Film - Politik Sinema
 • Film Eleştirisi
 • Film Restorasyonu
 • Film Yapım ve Yönetimi
 • Sinema Kuramları
 • Sinema ve Estetik
 • Sinema-TV Yapım ve Yönetimi
 • Türk Sineması
 • Sinema (Diğer)
 • Ebru Sanatı
 • Halı, Kilim ve Dokuma
 • Mimari
 • Ortaçağda Türk-İslam Arkeolojisi
 • Seramik ve Cam Tasarımı
 • Türk Musikisi
 • Türk İslam Sanatında Güzel Sanatlar
 • Türk İslam Sanatında Hat
 • Türk İslam Sanatları (Diğer)
 • Dijital Yazarlık
 • Profesyonel Yazarlık ve Gazetecilik Uygulaması
 • Site Tabanlı Yazarlık
 • Teknik Yazarlık
 • Yaratıcı Yazarlık
 • Yaratıcı ve Profesyonel Yazarlık (Diğer)
 • Bakım Modelleri ve Doğum Yeri
 • Doğumun Psikososyal Yönleri ve Perinatal Ruh Sağlığı
 • Klinik Ebelik
 • Ebelik (Diğer)
 • Antrenman
 • Beden Eğitimi ve Oyun
 • Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
 • Egzersiz Fizyolojisi
 • Egzersiz ve Spor Psikolojisi
 • Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite
 • Fiziksel Aktivite ve Sağlık
 • Fiziksel Uygunluk
 • Kinantropometri
 • Motor Kontrol
 • Spor Biliminde Biyomekanik
 • Spor Biliminde Hareket Eğitimi
 • Spor Faaliyetleri Yönetimi
 • Spor ve Beslenme
 • Spor ve Genetik
 • Spor ve Rekreasyon
 • Egzersiz ve Spor Bilimleri (Diğer)
 • Adli Epidemiyoloji
 • Başlıca Küresel Hastalık Yükleri
 • Beslenme Epidemiyolojisi
 • Davranışsal Epidemiyoloji
 • Epidemiyolojik Modelleme
 • Epidemiyolojik Yöntemler
 • Hastalık Denetimi
 • Mesleki Epidemiyoloji
 • Sosyal Epidemiyoloji
 • Çevresel Epidemiyoloji
 • Epidemiyoloji (Diğer)
 • Fitoterapi
 • Geleneksel Çin Tıbbı ve Tedavileri
 • Kayropraktik
 • Naturapati
 • Tıbbi Bitkiler
 • Geleneksel, Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Tıp (Diğer)
 • Koruyucu Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Okuryazarlığı
 • Sağlıkta Hakkaniyet
 • Sağlığın Geliştirilmesi
 • Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
 • Toplum Çocuk Sağlığı
 • Yaralanmayı Önleme
 • Çevre Sağlığı
 • Halk Sağlığı (Diğer)
 • Acil Servis Hemşireliği
 • Afet Hemşireliği
 • Akut Bakım
 • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
 • Dahili Hastalıklar Hemşireliği
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Hemşirelik Esasları
 • Hemşirelik Eğitimi
 • Hemşirelik İşgücü
 • Hemşirelikte Yönetim
 • Nefroloji Hemşireliği
 • Onkoloji Hemşireliği
 • Ruh Sağlığı Hemşireliği
 • Subakut Bakım
 • Yaşlı Bakımı Hemşireliği
 • Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Hemşirelik (Diğer)
 • Aile Bakımı
 • Aile Hekimliği
 • Askeri Sağlık Hizmetleri
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
 • Dijital Sağlık
 • Engelli Bireyler
 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Genel Pratisyenlik
 • Hasta Güvenliği
 • Hava ve Uzay Hekimliği
 • Kırsal ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri
 • Multimorbidite
 • Palyatif Bakım
 • Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Sağlık Bilişimi ve Bilişim Sistemleri
 • Sağlık Danışmanlığı
 • Sağlık Fiziği
 • Sağlık Gözetimi
 • Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Sağlık Sistemleri
 • Sağlık Yönetimi
 • Sağlık ve Toplum Hizmetleri
 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 • Tek Sağlık
 • Tıp Eğitimi
 • Uygulama Bilimi ve Değerlendirme
 • Yaşlı Bakımı
 • Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Fizyoterapi
 • Konuşma Patolojisi
 • Müzik Terapisi
 • Odyoloji
 • Ortoptik
 • Podiatri
 • Protez ve Ortez
 • Rehabilitasyon
 • Sanat Terapisi
 • Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
 • İş Terapisi
 • Yardımcı Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimi (Diğer)
 • Dilbilimsel Antropoloji
 • Gelişim Antropolojisi
 • Kültürel Antropoloji
 • Sosyal Antropoloji
 • Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Antropolojisi
 • Turizm Antropolojisi
 • Tıbbi Antropoloji
 • Çevresel Antropoloji
 • Antropoloji (Diğer)
 • Beşeri Coğrafyada Kent
 • Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
 • Ekonomik Coğrafya
 • Kalkınma Coğrafyası
 • Kültür Coğrafyası
 • Kırsal ve Bölgesel Coğrafya
 • Nüfus Coğrafyası
 • Rekreasyon, Tatil ve Turizm Coğrafyası
 • Sağlık Coğrafyası
 • Siyasi Coğrafya
 • Sosyal Coğrafya
 • Tarihi Coğrafya
 • Türkiye Beşeri Coğrafyası
 • Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye Fiziki Coğrafyası
 • Ulaşım Coğrafyası
 • Yerleşme Coğrafyası
 • Çevresel Coğrafya
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi
 • Beşeri Coğrafya (Diğer)
 • Aile ve Hanehalkı Çalışmaları
 • Doğurganlık
 • Göç
 • Nüfus Eğilimleri ve Politikaları
 • Ölüm Oranı
 • Demografi (Diğer)
 • Adli Antropoloji
 • Antropometri
 • Arkeometri
 • Arkeozooloji
 • Beslenme Antropolojisi
 • Biyolojik Antropoloji
 • Ekolojik Antropoloji
 • Ergonomi
 • Evrim
 • Fiziki Antropoloji
 • Fiziki Antropoloji ve Paleoantropolojide Biyometri
 • Fiziki Antropoloji ve Paleoantropolojide Paleoekoloji
 • Hominid Filojenisi
 • Kriminal Antropoloji
 • Odontoloji
 • Oksoloji
 • Osteoloji
 • Primatoloji
 • İnsan Paleontolojisi
 • İnsanda Biyolojik Çeşitlilik
 • Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji (Diğer)
 • Kalkınma İşbirliği
 • Kentsel Toplum Gelişimi
 • Kırsal Toplum Gelişimi
 • Politik İktisat ve Sosyal Değişim
 • Sosyoekonomik Gelişim
 • Yoksulluk, Kapsayıcılık ve Refah
 • İnsani Felaketler, Çatışma ve Barış İnşası
 • İşgücü, Göç ve Gelişme
 • Gelişme Çalışmaları (Diğer)
 • Beyaz Yaka Suçları
 • Cinsiyet ve Suç
 • Devlet Suçu
 • Irk/Etnisite ve Suç
 • Islah Teorisi, Suçlu Tedavisi ve Rehabilitasyon
 • Kriminolojik Kuramlar
 • Kurbanlar
 • Mahkemeler ve Cezanın Belirlenmesi
 • Organize Suç
 • Polis Yönetimi, Prosedürler ve Uygulama
 • Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları
 • Siber suç
 • Suç ve Sosyal Adalet
 • Suça Eleştirel Yaklaşımlar
 • Suçun Nedenleri ve Önlenmesi
 • Suçun Sosyolojik Çalışmaları
 • Teknoloji, Suç ve Gözetim
 • Terörizm
 • Çevresel Suç
 • Özel Polislik ve Güvenlik Hizmetleri
 • Kriminoloji (Diğer)
 • AB Bölge Politikaları
 • Araştırma, Bilim ve Teknoloji Politikası
 • Cinsiyet, Politika ve Yönetim
 • Ekonomik Kalkınma Politikası
 • Kamu Politikası
 • Kamu Yönetimi
 • Kentleşme Politikaları
 • Kentsel Politika
 • Konut Politikası
 • Risk Politikası
 • Sağlık Politikası
 • Suç Politikası
 • Turizm Politikası
 • Türkiye'nin Bölgesel Politikası ve Planlaması
 • Yerel Yönetimler
 • Çevre Politikası
 • İklim ve Su Politikaları
 • İletişim ve Medya Politikası
 • Politika ve Yönetim (Diğer)
 • Anayasa ve Siyasal Kurumlar
 • Avrupa ve Bölge Çalışmaları
 • Barış Çalışmaları
 • Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
 • Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
 • Politik Ekoloji
 • Savunma Çalışmaları
 • Siyasal Akımlar
 • Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi
 • Siyasal İletişim
 • Siyaset Bilimi Metodolojisi
 • Siyaset Biliminde Çevre Politikası
 • Siyasi Düşünce Tarihi
 • Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
 • Türk Siyasal Hayatı
 • Uluslararası Kurumlar
 • Uluslararası Siyaset
 • Uyuşmazlık Çözümü
 • Vatandaşlık
 • Siyaset Bilimi (Diğer)
 • Aile Kaynakları Eğitimi
 • Danışmanlık, Refah ve Toplum Hizmetleri
 • Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması
 • Sosyal Program Değerlendirmesi
 • Sosyal Hizmetler (Diğer)
 • Beslenme Eğitimi
 • Dezavantajlı Gruplar
 • Kırsal Kalkınma
 • Sosyal Adalet
 • Sosyal Barınma
 • Sosyal Dışlanma
 • Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Politikada Bakım Hizmetleri
 • Sosyal Politikada Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
 • Sosyal Refah Politikaları
 • Suç ve Ceza
 • Yoksulluk Çalışmaları
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Sosyal Politika (Diğer)
 • Aile Antropolojisi
 • Bilim Antropolojisi
 • Bilişsel Antropoloji
 • Din Antropolojisi
 • Etnoloji
 • Görsel Antropoloji
 • Kent Antropolojisi
 • Kırsal Antropoloji
 • Medya Antropolojisi
 • Müzik Antropolojisi
 • Psikolojik Antropoloji
 • Sayısal Antropoloji
 • Siyasal Antropoloji
 • Sosyal ve Kültürel Antropolojide Gelişim Antropolojisi
 • Tarihsel Antropoloji
 • Taşınabilir Kültür Varlıklarınn Korunması ve Onarımı
 • İktisadi Antropoloji
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji (Diğer)
 • Adli Sosyal Bilimler
 • Aile Sosyolojisi
 • Aile ve İlişkiler Sosyolojisi
 • Askeri Sosyoloji
 • Beden Sosyolojisi
 • Bilgi ve Bilim Sosyolojisi
 • Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ve Sosyal Bilimler
 • Boş Zaman Sosyolojisi
 • Cinsiyet Sosyolojisi
 • Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
 • Dil Sosyolojisi
 • Din Sosyolojisi
 • Edebiyat Sosyolojisi
 • Ekonomik Demografi
 • Endüstri Sosyolojisi
 • Erkek Çalışmaları
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğlence Sosyoloji
 • Eşitsizlik Sosyolojisi
 • Gençlik Sosyolojisi
 • Göç Sosyolojisi
 • Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi
 • Hukuk Sosyolojisi
 • Kadın Araştırmaları
 • Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları
 • Kültür Sosyolojisi
 • Kırsal Sosyoloji
 • Maliye Sosyolojisi
 • Modernleşme Sosyolojisi
 • Müzik Sosyolojisi
 • Oyun Sosyolojisi
 • Sanat Sosyolojisi
 • Sağlık Sosyolojisi
 • Sinema Sosyolojisi
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Sosyal Demografi
 • Sosyal Değişim
 • Sosyal Hareketler
 • Sosyal Teori
 • Sosyolojide Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
 • Sosyolojide Niceliksel Yöntemler
 • Sosyolojide Niteliksel Yöntemler
 • Sosyolojik Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri
 • Spor Sosyolojisi
 • Tarih Sosyolojisi
 • Teknik Demografi
 • Televizyon Sosyolojisi
 • Turizm Sosyolojisi
 • Uygulamalı Sosyoloji, Program Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
 • Yaşam Kalitesi Sosyolojisi
 • Yaşam Seyrinin Sosyolojisi
 • Yaşlılık Sosyolojisi
 • Yemek Sosyolojisi
 • Yönetim Sosyolojisi
 • Çalışma Sosyolojisi
 • Çevre Sosyolojisi
 • Çocuk Sosyolojisi
 • İktisat Sosyolojisi
 • İletişim Sosyolojisi
 • İş ve Örgüt Sosyolojisi
 • Sosyoloji (Diğer)
 • Afrika Çalışmaları
 • Amerika Çalışmaları
 • Asya Toplumu Çalışmaları
 • Avrupa Birliği
 • Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
 • Avrupa Çalışmaları
 • Bölgesel Çalışmalar
 • Güvenlik Çalışmaları
 • Küreselleşme
 • Ortadoğu Çalışmaları
 • Savaş Çalışmaları
 • Türk Dünyası Çalışmaları
 • Türk Dış Politikası
 • Uluslararası Göç
 • Uluslararası Güvenlik
 • Uluslararası Hukuk
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Uluslararası İlişkiler Kuramları
 • Uluslararası İlişkilerde Siyaset
 • Uluslararası İlişkilerde Terörizm
 • Uluslararası İlişkilerde Uyuşmazlık Çözümü
 • Uzakdoğu Çalışmaları
 • Uluslararası İlişkiler (Diğer)
 • Arkaik Dönem Arkeolojisi
 • Arkeoloji Bilimi
 • Arkeolojide Obsidyen
 • Arkeolojide Seramik
 • Asya, Afrika ve Amerika Arkeolojisi
 • Avrupa, Akdeniz ve Levant Arkeolojisi
 • Deniz Arkeolojisi
 • Dijital Arkeoloji
 • Erken Tunç Çağ Arkeolojisi
 • Geç Demir Çağ
 • Helenistik Dönem Arkeolojisi
 • Hitit Arkeolojisi
 • Kentsel Arkeoloji
 • Klasik Dönem Arkeolojisi
 • Neolitik Çağ Arkeolojisi
 • Nümizmatik
 • Orta Tunç Çağı Arkeolojisi
 • Ortaçağ Arkeolojisi
 • Osmanlı Arkeolojisi
 • Paleolitik Çağ Arkeolojisi
 • Peyzaj Arkeolojisi
 • Selçuklu Arkeolojisi
 • Tarihsel Arkeoloji (Endüstriyel Arkeoloji Dahil)
 • Türk Coğrafyası Arkeolojisi
 • Yerleşim Arkeolojisi
 • Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi
 • İslam Coğrafyası Arkeolojisi
 • İslam Öncesi Türk Arkeolojisi
 • Arkeoloji (Diğer)
 • Eski Anadolu Tarihi
 • Eski Yunan ve Roma Tarihi
 • Eski Önasya Tarihi
 • Eskiçağ Tarihi (Diğer)
 • Modern Türk Tarihi
 • Orta Asya Tarihi
 • Türk Bozkır Kültürü
 • Türk Halkları ve Toplulukları
 • Türk Kültür Tarihi
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Genel Türk Tarihi (Diğer)
 • Arşivcilik, Depolama ve İlgili Çalışmalar
 • Dijital Miras
 • Eleştirel Miras, Müze ve Arşiv Çalışmaları
 • Kültürel Miras Koleksiyonları ve Yorumlamaları
 • Kültürel Miras Turizmi, Ziyaretçi ve İzleyici Çalışmaları
 • Kültürel Miras Yönetimi (Dünya Mirası dahil)
 • Kültürel Miras ve Koruma
 • Somut Olmayan Kültürel Miras
 • Tarihi Malzemelerin Korunması
 • Kültürel Miras, Arşiv ve Müze Çalışmaları (Diğer)
 • Bizans Tarihi
 • Ortaçağ Asya Tarihi
 • Ortaçağ Avrupa Tarihi
 • Ortaçağ Halk Kültürü
 • Ortaçağ Kentleri
 • Roma Tarihi
 • Selçuklu Tarihi
 • Türk İslam Devletleri Tarihi
 • Türk İslam Düşünce Tarihi
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti
 • Ortaçağ Tarihi (Diğer)
 • Osmanlı Azınlıklar Tarihi
 • Osmanlı Düşünce Tarihi
 • Osmanlı Eğitim Tarihi
 • Osmanlı Kültür ve Sanatı
 • Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi
 • Osmanlı Taşra Teşkilatı
 • Osmanlı Toplumu
 • Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti (Diğer)
 • Afrika Siyasi Tarihi
 • Amerika Siyasi Tarihi
 • Askeri Coğrafya
 • Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi
 • Avrupa Siyasi Tarihi
 • Ortadoğu ve Kuzey Afrika Tarihi
 • Siyasi Tarihde Siyasal Coğrafya
 • Türk Siyasi Tarihi
 • Siyasi Tarih (Diğer)
 • Beşeri Bilimlerin Tarihi
 • Bilim Tarihi
 • Dinler Tarihi
 • Ekonomi Tarihi
 • Fikirler Tarihi
 • Hemşirelik Tarihi
 • Hukuk Tarihi
 • Hukuk ve Adalet Tarihi
 • Kamu Tarihi
 • Mühendislik ve Teknoloji Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı
 • Reklam Tarihi
 • Sinema Tarihi
 • Sosyal Bilimlerin Tarihi
 • Spor Tarihi
 • Tarım Tarihi
 • Turizm Tarihi
 • Türk Müziği Tarihi
 • Türk-İslam Sanatları Tarihi
 • Tıp Tarihi
 • İktisadi Düşünce Tarihi
 • İletişim Tarihi
 • İslam Düşünce Tarihi
 • İslam Mezhepleri Tarihi
 • Şehircilik Tarihi
 • Spesifik Alanların Tarihi (Diğer)
 • Biyografi
 • Cinsiyet Tarihi
 • Dijital Tarih
 • Dinler Tarihi
 • Göç Tarihi
 • Irk Tarihi
 • Küresel ve Dünya Tarihi
 • Suç Tarihi Çalışmaları
 • Sözlü Tarih
 • Uluslararası Tarih
 • Uluslarötesi Tarih
 • Yerel Tarih
 • Çevre Tarihi
 • İmparatorluk, Emperyalizm ve Sömürgecilik Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Tarihsel Çalışmalar (Diğer)
 • Tarih Edebiyatı
 • Tarih Metodolojisi
 • Tarih Politikası
 • Tarih Teorisi
 • Tarihsel İnceleme
 • Tarihyazımı
 • Tarihçilik Eğitimi
 • Tarihçilik (Diğer)
 • Yakınçağ Afrika Tarihi
 • Yakınçağ Akdeniz Tarihi
 • Yakınçağ Amerikan Tarihi
 • Yakınçağ Askeri Tarih
 • Yakınçağ Asya Tarihi
 • Yakınçağ Avrupa Tarihi
 • Yakınçağ Balkan Tarihi
 • Yakınçağ Basın Tarihi
 • Yakınçağ Denizcilik Tarihi
 • Yakınçağ Kent Tarihi
 • Yakınçağ Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi
 • Yakınçağ Latin Amerika Tarihi
 • Yakınçağ Ortadoğu Tarihi
 • Yakınçağ Osmanlı Tarihi
 • Yakınçağ Rusya Tarihi
 • Yakınçağ Yenileşme Tarihi
 • Yakınçağ Tarihi (Diğer)
 • Yeniçağ Afrika Tarihi
 • Yeniçağ Akdeniz Tarihi
 • Yeniçağ Amerikan Tarihi
 • Yeniçağ Askeri Tarih
 • Yeniçağ Asya Tarihi
 • Yeniçağ Avrupa Tarihi
 • Yeniçağ Balkan Tarihi
 • Yeniçağ Basın Tarihi
 • Yeniçağ Denizcilik Tarihi
 • Yeniçağ Kent Tarihi
 • Yeniçağ Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi
 • Yeniçağ Latin Amerika Tarihi
 • Yeniçağ Ortadoğu Tarihi
 • Yeniçağ Osmanlı Tarihi
 • Yeniçağ Rusya Tarihi
 • Yeniçağ Yenileşme Tarihi
 • Yeniçağ Tarihi (Diğer)
 • Çağdaş Afrika Tarihi
 • Çağdaş Akdeniz Tarihi
 • Çağdaş Amerika Tarihi
 • Çağdaş Askeri Tarih
 • Çağdaş Asya Tarihi
 • Çağdaş Avrupa Tarihi
 • Çağdaş Balkan Tarihi
 • Çağdaş Orta Doğu Tarihi
 • Çağdaş Rusya Tarihi
 • Çağdaş İran tarihi
 • Çağdaş Dünya Tarihi (Diğer)
 • Asya İktisat Tarihi
 • Avrupa İktisat Tarihi
 • Dünya İktisat Tarihi
 • Finans Tarihi
 • Osmanlı İktisat Tarihi
 • Türkiye İktisat Tarihi
 • İktisat Tarihi (Diğer)
 • Aktüerya
 • Banka Yönetimi
 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme
 • Bankacılıkta Risk Yönetimi
 • Bireysel Emeklilik Sigortacılığı
 • Doğal Risk Sigortacılığı
 • Finansal Kurumlar
 • Hayat Sigortacılığı
 • Katılım Bankacılığı
 • Katılım Sigortacılığı
 • Risk Yönetimi ve Sigorta
 • Sigorta Muhasebesi
 • Sigorta Pazarlaması
 • Sigorta Yenileme
 • Sigortacılıkta Gözetim ve Denetim
 • Ticari Bankacılık
 • Uluslararası Bankacılık
 • Yatırım Bankacılığı
 • Özel Sigorta Yönetimi
 • Özel Sigorta İşletmeciliği
 • Bankacılık ve Sigortacılık (Diğer)
 • Davranışsal Finans
 • Finans
 • Finansal Ekonometri
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Finansal Öngörü ve Modelleme
 • Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı
 • Hanehalkı Finansmanı ve Finansal Okuryazarlık
 • Kar Amacı Gütmeyen Finans ve Risk
 • Mikrofinans
 • Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
 • Çevre ve İklim Finansmanı
 • İslam Finansı
 • İslami Mikrofinans
 • Finans ve Yatırım (Diğer)
 • Antik Yemekler
 • Aşçılık
 • Dünya Mutfakları
 • Fonksiyonel Gıdalar
 • Gastronomi Turizmi
 • Gastronomik Trendler
 • Geleneksel Yemek
 • Gıda Pazarlaması
 • Gıda Tüketimi
 • Moleküler Gastronomi
 • Mutfak Kültürü
 • Mutfak Planlama
 • Mutfak Sanatları
 • Mutfak Tarihi
 • Osmanlı Mutfağı
 • Pastacılık
 • Sürdürülebilir Gastronomi
 • Temel Mutfak Teknikleri
 • Türk Mutfağı
 • Yaratıcı Mutfak Uygulamaları
 • Yemek ve Küreselleşme
 • Yiyecek ve İçecek
 • Yöresel Mutfaklar
 • Ziyafet Mutfağı
 • Gastronomi (Diğer)
 • Bütçe ve Mali Planlama
 • Devlet Muhasebesi
 • Kamu Maliyesi
 • Mali Hukuk
 • Maliye Kuramı
 • Maliye Çalışmaları (Diğer)
 • Adli Muhasebe
 • Denetim ve Mali Sorumluluk
 • Finansal Muhasebe
 • Kurumsal Yönetişim
 • Kâr Amacı Gütmeyen Muhasebe ve Hesap Verebilirlik
 • Mali Tablo Analizi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Muhasebe Tarihi
 • Muhasebe Teorisi ve Standartları
 • Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlama
 • Uluslararası Muhasebe
 • Vergilendirme Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • İç Denetim
 • İç Kontrol
 • Muhasebe, Denetim ve Mali Sorumluluk (Diğer)
 • Dijital Pazarlama
 • Endüstriyel Pazarlama
 • Etkinlik Pazarlaması
 • Fiyatlandırma
 • Girişimsel Pazarlama
 • Hizmet Pazarlaması
 • Kar Amacı Gütmeyen Pazarlama
 • Kurumsal Pazarlama
 • Kültürlerarası İletişim
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Nöropazarlama
 • Pazarlama Araştırma Metodolojisi
 • Pazarlama Teknolojisi
 • Pazarlama Teorisi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Reklam
 • Satış Yönetimi
 • Siyasal Pazarlama
 • Sosyal Pazarlama
 • Tarımsal Pazarlama
 • Tüketici Davranışı
 • Tüketici Odaklı Ürün veya Hizmet Geliştirme
 • Uluslararası Pazarlama
 • Ürün ve Marka Yönetimi
 • Pazarlama (Diğer)
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi
 • Endüstriyel Organizasyon
 • Girişimcilik
 • Hastane İşletmeciliği
 • Kalite Yönetimi
 • Kamu Sektörü Organizasyonu ve Yönetimi
 • Kriz ve Konu Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Kâr Amacı Gütmeyen İşletme ve Yönetim
 • Küçük İşletme Organizasyonu ve Yönetimi
 • Liderlik
 • Operasyon Stratejisi
 • Organizasyon
 • Organizasyon ve Yönetim Teorisi
 • Organizasyonel Planlama ve Yönetim
 • Paydaş Katılımı
 • Proje Yönetimi
 • Strateji
 • Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi
 • Uluslararası İşletme
 • Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
 • Yönetimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Örgüt Kültürü
 • Örgütsel Davranış
 • Üretim ve Operasyon Yönetimi
 • İnovasyon Yönetimi
 • Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış (Diğer)
 • Gayrimenkul ve Değerleme Hizmetleri
 • Gıda ve Ağırlama Hizmetleri
 • Otel İşletmeciliği
 • Perakende Satış
 • Spor ve Dinlence İşletmeciliği
 • Ticari Hizmetler (Diğer)
 • Gastronomi
 • Rekreasyon Yönetimi
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Turist Davranışı ve Ziyaretçi Deneyimi
 • Turist Rehberliği
 • Turizm Kaynak Değerlendirmesi
 • Turizm Pazarlaması
 • Turizm Planlaması
 • Turizm Yönetimi
 • Turizm Öngörüsü
 • Turizmde Çevre Yönetimi
 • Turizmin Etkileri
 • Turizm (Diğer)
 • Akıllı Hareketlilik
 • Demiryolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri
 • Deniz Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri
 • Hava Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri
 • Karayolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri
 • Lojistik
 • Tedarik Zinciri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Toplu Taşıma
 • Yolcu İhtiyaçları
 • Ulaşım, Lojistik ve Tedarik Zincirleri (Diğer)
 • Ekonomik Entegrasyon
 • Kültürlerarası İş Yönetimi
 • Uluslararası Ekonomi Hukuku
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Risk Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret Finansmanı
 • Uluslararası Ticarette Pazarlama
 • Uluslararası Ticari Örgütler
 • İthalat İhracat Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret (Diğer)
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları
 • Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
 • Kriz İletişimi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Kurumsal İletişim
 • Sanayi ve Çalışan İlişkileri
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İstihdam Eşitliği ve Çeşitliliği
 • İtibar Yönetimi
 • İş ve İşgücü Tarihi
 • İş ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği
 • İşgücü Planlaması
 • İşyeri Refahı ve Çalışma Hayatının Kalitesi
 • İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler (Diğer)
 • Adli Bilim ve Yönetim
 • Adli Zeka
 • E-Ticaret
 • E-İş
 • Teknoloji Yönetimi
 • İş Analitiği
 • İş Bilgi Sistemleri
 • İş Bilgi Yönetimi
 • İşletme
 • İş Sistemleri (Diğer)
 • Atmosferik Aerosoller
 • Atmosferik Bileşim, Kimya ve Süreçler
 • Atmosferik Dinamikler
 • Atmosferik Radyasyon
 • Bulut Fiziği
 • Hava Kirliliği Süreçleri ve Hava Kalitesi Ölçümü
 • Meteoroloji
 • Olumsuz Hava Olayları
 • Troposferik ve Stratosferik Fizik
 • Atmosfer Bilimleri (Diğer)
 • Biyocoğrafya
 • Buzulbilim
 • Bölgesel Coğrafya
 • Bölgesel Planlama
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Coğrafyada Ekoloji
 • Doğal Afetler
 • Drenaj
 • Ekolojik Tasarım / Planlama
 • Fiziki Coğrafya
 • Havza Yönetimi
 • Hidrografi
 • Jeoformoloji ve Yüzey Örtü Süreçleri
 • Kent Coğrafyası
 • Kuaterner Ortamlar
 • Limnoloji
 • Paleocoğrafya
 • Paleoklimatoloji
 • Regolit ve Toprak Oluşumu
 • Sürdürülebilirlik ve Enerji
 • Toprak Coğrafyası
 • Uzaktan Algılama
 • Yer Sistem Bilimleri
 • Çevre Sorunları
 • Fiziksel Coğrafya ve Çevre Jeolojisi (Diğer)
 • Ekohidroloji
 • Kentsel Hidroloji
 • Kirletici Hidrolojisi
 • Yeraltı Suyu Hidrolojisi
 • Yüzey Suyu Hidrolojisi
 • Hidroloji (Diğer)
 • Gravimetrik
 • Jeodezi
 • Jeodinamik
 • Jeofizikte Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler
 • Jeotermik ve Radyometri
 • Manyetizma ve Paleomagnetizm
 • Petrofizik
 • Sismoloji ve Sismik Arama
 • Uygulamalı Jeofizik
 • Jeofizik (Diğer)
 • Dünya ve Uzay Bilimi Bilişim
 • Geoscience Veri Görselleştirme
 • Yer Bilimlerinde Hesaplamalı Modelleme ve Simülasyon
 • Jeoinformatik (Diğer)
 • Arama Jeokimyası
 • Organik Jeokimya
 • İnorganik Jeokimya
 • İzotop Jeokimyası
 • Jeokimya (Diğer)
 • Biyomineralizasyon
 • Deniz Jeolojisi
 • Gezegen Jeolojisi
 • Jeokronoloji
 • Kaynak Jeolojisi
 • Magmatik ve Metamorfik Petroloji
 • Mineraloji ve Kristalografi
 • Paleontoloji
 • Sedimentoloji
 • Stratigrafi
 • Volkanoloji
 • Yapısal Jeoloji ve Tektonik
 • Jeoloji (Diğer)
 • Biyolojik Oşinografi
 • Fiziksel Oşinografi
 • Kimyasal Oşinografi
 • Tatlısu ve Deniz Ekolojisi
 • Oşinografi (Diğer)
 • Sera Gazı Stok ve Atıkları
 • İklim Bilimi
 • İklim Değişikliği Süreçleri
 • İklim Değişikliği Bilimi (Diğer)
 • Hasat Sonrası Bahçecilik Teknolojileri (Taşımacılık ve Depolama dahil)