Journal Boards

Editorial Board

Editor-in Chief

Prof. Dr. Levent Altıntaş, Türkiye

Editorial Board

Assistant Professor Aytaç Ünsal Adaca, Türkiye

Assistant Professor Ozan Ahlat, Türkiye

Prof. Dr. Yılmaz Aral, Türkiye

Assistant Professor Farah Gönül Aydın, CertAqV, Türkiye

Associate Prof. Dr. Caner Bakıcı, Türkiye

Dr. Bülent Baş, Türkiye

Assistant Professor Gökben Özbakış Beceriklisoy, Türkiye

Associate Prof. Dr. Nüket Bilgen, Türkiye

Prof. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş, Dip ECAWBM, Türkiye

Prof. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen, Türkiye

Prof. Raphael Guatteo, Dipl ECBHM, Dipl ECAWBM Fransa

Prof. Dr. İ. Safa Gürcan, Türkiye

Associate Prof. Dr. İlke Karayel Hacıoğlu, Türkiye

Prof. Shimon Harrus, İsrail

Associate Prof. Laura Hernández Hurtado, Portekiz

Associate Prof. Dr. Güzin İplikçioğlu Aral, Türkiye

Prof. Dr. Halit Kanca, Türkiye

Prof. Dr. Görkem Kısmalı, Türkiye

Dr. Afşin Kocakaya, Türkiye

Associate Prof. Dr. Maria Graca Lopes, Portekiz

Prof. Erdoğan Memili, ABD

Dr. Ba Tiep Nguyen, Vietnam

Associate Prof. Dr. Ömer Orkun, Türkiye

Prof. Dr. Dušan Palić, CertAqV, Dipl ECAAH, Almanya

Prof. Dr. Gonçalo Da Graça Pereira, Dip ECAWBM, Portekiz

Associate Prof. Dr. Özge Sızmaz, Türkiye

Prof. Dr. Calogero Stelletta, Dipl ECSRHM, İtalya

Assistant Professor Yusuf Şen, Türkiye

Associate Prof. Dr. Koray Tekin, Türkiye

Prof. Angel Vodenicharov, Bulgaristan

Dr. Nuh Yıldırım, Türkiye

Assistant Professor Nevra Keskin Yılmaz, Türkiye

Editorial Secretariat:

Associate Prof. Dr. Caner Bakıcı

Prof. Dr. Levent ALTINTAŞ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 0000-0002-5148-723X Türkiye
Veterinary Pharmacology
Dergi EDİTÖRLÜĞÜ ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Sciences
Prof. Dr. Yılmaz ARAL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Animal Health Economics and Management
Assoc. Prof. Dr. Caner BAKICI Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy 0000-0003-2413-3142 Türkiye
Veterinary Anatomy and Physiology
Dr. Bülent BAŞ ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Microbiology
Assoc. Prof. Dr. Güzin İPLİKÇİOĞLU ARAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Yasemin SALGIRLI DEMİRBAŞ ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Anatomy and Physiology
Assoc. Prof. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0002-0385-3602 Türkiye
Veterinary Pharmacology
Prof. Raphael GUATTEO ONIRIS-Veterinary School & INRA Nantes, Department of Farm Animal Health and Public Health France
Veterinary Sciences
Prof. Dr. Safa GÜRCAN ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ 0000-0002-0738-1518 Türkiye
Statistics, Statistical Analysis, Animal Science, Genetics and Biostatistics
Prof. Shimon HARRUS Koret School of Veterinary Medicine, Veterinary Internal Medicine, Israel Israel
Veterinary Medicine, Veterinary Internal Medicine
Assoc. Prof. Dr. Laura Hernández HURTADO The Polytechnic of Portalegre, Department of Agricultural and Veterinary Sciences, Portugal Portugal
Veterinary Sciences
Dr. Nevra KESKİN YILMAZ ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Medicine, Veterinary Internal Medicine
Assoc. Prof. Dr. Halit KANCA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3126-6536 Türkiye
Veterinary Obstetrics and Gynecology
Assoc. Prof. Dr. Gorkem KİSMALİ ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Biochemistry
Assoc. Prof. Dr. Maria Graca LOPES University of Porto, The Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar (ICBAS), Resident Theriogenology, Portugal Portugal
Health Sciences
Prof. Erdoğan MEMİLİ Functional Genomics of Animal Reproduction and Development, Department of Animal and Dairy Sciences, Mississippi State University, USA United States
Veterinary Sciences
Dr. Ba Tiep NGUYEN Hanoi University of Agriculture, Department Department of Endocrinology, Vietnam Vietnam
Health Sciences
Assoc. Prof. Dr. Ömer ORKUN ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0002-4478-2521 Türkiye
Veterinary Parasitology
Prof. Dušan PALİć Ludwig-Maximilians-University Munich, Veterinary Faculty, Chair of Fish Diseases and Fisheries Biology, Germany Germany
Health Sciences
Prof. Gonçalo Da Graça PEREİRA Escola Superior Agrária de Elvas, Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, Center of Animal Science Studies (CECA), Algés, Portugal Portugal
Veterinary Sciences
Prof. Dr. Özge SIZMAZ ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Animal Nutrition
Prof. Dr. Calogero STELLETTA Department of Animal Medicine Production and Health, University of Padova, Italy Italy
Veterinary Sciences
Dr. Yusuf ŞEN ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0002-8137-3858 Türkiye
Veterinary Surgery
Assoc. Prof. Dr. Koray TEKİN ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0002-3862-2337 Türkiye
Reproduction and Artificial Insemination
Prof. Dr. Angel VODENİCHAROV Trakia University Stara Zagora Bulgaria Bulgaria
Veterinary Anatomy and Physiology
Dr. Nuh YILDIRIM ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Histology and Embryology
Dr. İlke KARAYEL HACIOĞLU ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Veterinary Virology
Assoc. Prof. Nüket BİLGEN ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0003-2324-7965 Türkiye
Animal Science, Genetics and Biostatistics
Asst. Prof. Dr. Gökben ÖZBAKIŞ BECERİKLİSOY Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Parasitology
Asst. Prof. Dr. Ozan AHLAT ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Pathology
Dr. Afşin KOCAKAYA Ankara Üniversitesi 0000-0003-2023-8895 Türkiye
Animal Science, Genetics and Biostatistics
Asst. Prof. Dr. Aytaç ÜNSAL ADACA ANKARA UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0002-4958-2350 Türkiye
Veterinary History of Veterinary and Deontology
Asst. Prof. Dr. Farah Gonul AYDIN, CERTAQV. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 0000-0002-0068-2078 Türkiye
Veterinary Pharmacology
Last Update Time: 3/6/24, 12:46:33 PM