Letter to Editor
PDF BibTex RIS Cite

Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu

Year 2017, Volume: 64 Issue: 2, 145 - 148, 01.06.2017
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002790

Abstract

Bu olgunun materyalini konjenital anomalisi olan dört günlük erkek Renkli Tiftik Keçisi oğlağı oluşturdu. Bu olgu sunumunda, oğlakta karşılaşılan konjenital kolo-veziko-üretral fistül ile atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani anomalilerinin klinik, radyografik, makroskobik ve histopatolojik bulgularının aktarılması amaçlanmıştır. Olgunun klinik muayenesinde anüsün şekillenmediği, hayvanın ayağa kalkamadığı, dehidrasyon ve abdominal gerginlik olduğu tespit edildi. Ayrıca prepisyum içinde az miktarda bulanık idrarın varlığı ve mekonyum gözlendi. Bu bulgular dikkate alınarak gastrointestinal sistem ile idrar kesesi arasında fistül olduğu şüphesiyle operasyona karar verildi. Olgu cerrahi girişim sırasında öldü. Yapılan nekropside kolonun pelvisin kranialinde şişkin ve küt bir şekilde sonlandığı tespit edildi. Kolonun küt ucunun hem vezika ürinaria hem de üretraya yapışık olduğu belirlendi. Anomalinin tanısını koymak adına fistüllerin bulunduğu bölgeden alınan örneklerin histopatolojisinde kolonun hem üretra’ya hem de idrar kesesine ayrı ayrı fistül oluşturduğu tespit edildi. Konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgularının tek bir materyalde görülmesi multiple konjenital anomali vakaları için güzel bir örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir

References

 • Aksoy Ö, Kılıç E, Öztürk S ve ark. (2006): Buzağı, kuzu ve oğlaklarda karşılaşılan doğmasal anomaliler. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12, 147-154.
 • Alabay B, Özkan K (1988): Bir buzağıda anomali dizisi. AÜ Vet Fak Derg, 35, 426-431.
 • Alkan İ, Ağaoğlu ZT, Gençcelep M ve ark. (1997): Melez buzağıda mega sekum, atrezia koli, parsiyel kolon agenezisi ve megakolon olgusu. Vet Cerrahi Derg, 3, 63-66.
 • Aslan L, Karasu A, Gençcelep M ve ark. (2009): Ruminantlarda konjenital anorektal anomali olgularının değerlendirilmesi. YYÜ Vet Fak Derg, 20, 31-36.
 • Basrur PK (1993): Congenital abnormalities of the goat. Vet Clin North Am Food Anim Pract, 9, 183-202.
 • Belge A, Gönenci R, Selçukbiricik H ve ark. (2000): Buzağılarda doğmasal anomali olguları. YYÜ Vet Fak Derg, 11, 23-26.
 • Daradka MH (2013): Surgical repair of atrezia ani (imperforateanus) in new born kids and lambs. JJAS, 9, 193-199.
 • Doğan H, Şındak N (2013): Nizip ve köylerindeki buzağı, kuzu ve oğlaklarda anomalilerinin insidansı ve bu olgularda bazı biyokimyasal değerlerin belirlenmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 2, 61-66.
 • Gül Y (2009): Genel Patoloji. 454-492. Yüzüncü Yıl Matbaası, Van.
 • Kıran MM, Tuzcu M, Koç Y ve ark. (1998): Bir buzağıda multiple konjenital anomali olgusu. Vet Bil Derg, 14, 155- 160.
 • Kiani QH, George ML, Carapeti EA ve ark. (2015): Colovesicalfistula: Should it be considered a single disease? Ann Coloproctol, 31, 57-62.
 • Oğurtan Z, Alkan F, Koç Y (1997): Ruminantlarda kongenital anomaliler. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 9, 24-28.
 • Özak A, Nisbet HÖ, Yardımcı C ve ark. (2015): Anorectal malformation with colovesical and colourethral fistula in two calves. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 21, 287- 289.
 • Payan-Carreira R, Pires MA, Quaresma M ve ark. (2007): A complex intersex condition in a Holstein calf. Anim Reprod Sci, 10, 1016.
 • Pollard SG, Macfarlane R, Greatorex R (1987): Colovesicalfistula. Ann R Coll Surg Engl, 69, 163-165.
 • Randle RF (2009): Neonatal urinary disorders. 327-328. In: Anderson DE, Rings M (Eds): Current Veterinary Therapy: Food Animal Practice, Saunders Elsevier.
 • Sherding RG (2003): Diseases of the large intestine. 251- 285. In: Tams TD (Ed), Handbook of Small Animal Gastroenterology, Saunders, Missouri.
 • Smith DF, Ducharme NG, Fubini SL ve ark. (1991): Clinical management and surgical repair of atrezia coli in calves: 66 cases (1977-1988). JAVMA, 199, 1185-1190. Geliş tarihi: 21.10.2015 / Kabul tarihi:22.04.2016

Congenital colo-vesico-urethral fistula with atresia coli, rectal agenesis and atresia ani report in kid

Year 2017, Volume: 64 Issue: 2, 145 - 148, 01.06.2017
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002790

Abstract

The material of this case was a four days old male Coloured Angora Goat with congenital anomaly. The purpose of this study was to present findings of congenital colo-vesico-urethral fistula and atresia coli, rectal agenesis and atresia ani clinically, radiographically, macroscopically and histopathologically. According to the clinical examination; anus did not form, animal was dehydrated and not able to get to its feet and had abdominal tension. Besides, few amounts of unclear urine and meconium were present in preputium. By taking into consideration these findings, it was decided to make surgical operation on suspicion of fistula presence between gastrointestinal system and urinary bladder. The animal died during operation. Subsequent to necropsy, colon was swollen and observed at the cranial of pelvis ending bluntly. The blunt end of colon adhered to both urinary bladder and urethra. In order to diagnosis anomaly, samples were obtained from the region where fistulas were present. According to histopathological examination, fistula formation of colon separately to both urethra and urinary bladder was observed. Observing congenital of colo-vesico-urethral fistula, atresia coli, rectal agenesis and atresia ani all in one only in materials rare and may present a good sample for congenital anomaly cases

References

 • Aksoy Ö, Kılıç E, Öztürk S ve ark. (2006): Buzağı, kuzu ve oğlaklarda karşılaşılan doğmasal anomaliler. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 12, 147-154.
 • Alabay B, Özkan K (1988): Bir buzağıda anomali dizisi. AÜ Vet Fak Derg, 35, 426-431.
 • Alkan İ, Ağaoğlu ZT, Gençcelep M ve ark. (1997): Melez buzağıda mega sekum, atrezia koli, parsiyel kolon agenezisi ve megakolon olgusu. Vet Cerrahi Derg, 3, 63-66.
 • Aslan L, Karasu A, Gençcelep M ve ark. (2009): Ruminantlarda konjenital anorektal anomali olgularının değerlendirilmesi. YYÜ Vet Fak Derg, 20, 31-36.
 • Basrur PK (1993): Congenital abnormalities of the goat. Vet Clin North Am Food Anim Pract, 9, 183-202.
 • Belge A, Gönenci R, Selçukbiricik H ve ark. (2000): Buzağılarda doğmasal anomali olguları. YYÜ Vet Fak Derg, 11, 23-26.
 • Daradka MH (2013): Surgical repair of atrezia ani (imperforateanus) in new born kids and lambs. JJAS, 9, 193-199.
 • Doğan H, Şındak N (2013): Nizip ve köylerindeki buzağı, kuzu ve oğlaklarda anomalilerinin insidansı ve bu olgularda bazı biyokimyasal değerlerin belirlenmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg, 2, 61-66.
 • Gül Y (2009): Genel Patoloji. 454-492. Yüzüncü Yıl Matbaası, Van.
 • Kıran MM, Tuzcu M, Koç Y ve ark. (1998): Bir buzağıda multiple konjenital anomali olgusu. Vet Bil Derg, 14, 155- 160.
 • Kiani QH, George ML, Carapeti EA ve ark. (2015): Colovesicalfistula: Should it be considered a single disease? Ann Coloproctol, 31, 57-62.
 • Oğurtan Z, Alkan F, Koç Y (1997): Ruminantlarda kongenital anomaliler. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 9, 24-28.
 • Özak A, Nisbet HÖ, Yardımcı C ve ark. (2015): Anorectal malformation with colovesical and colourethral fistula in two calves. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 21, 287- 289.
 • Payan-Carreira R, Pires MA, Quaresma M ve ark. (2007): A complex intersex condition in a Holstein calf. Anim Reprod Sci, 10, 1016.
 • Pollard SG, Macfarlane R, Greatorex R (1987): Colovesicalfistula. Ann R Coll Surg Engl, 69, 163-165.
 • Randle RF (2009): Neonatal urinary disorders. 327-328. In: Anderson DE, Rings M (Eds): Current Veterinary Therapy: Food Animal Practice, Saunders Elsevier.
 • Sherding RG (2003): Diseases of the large intestine. 251- 285. In: Tams TD (Ed), Handbook of Small Animal Gastroenterology, Saunders, Missouri.
 • Smith DF, Ducharme NG, Fubini SL ve ark. (1991): Clinical management and surgical repair of atrezia coli in calves: 66 cases (1977-1988). JAVMA, 199, 1185-1190. Geliş tarihi: 21.10.2015 / Kabul tarihi:22.04.2016

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Other ID JA47TT57VA
Journal Section Research Article
Authors

Serkan YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum;


Abdullah KARASU
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum;


Musa GENÇCELEP
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum;


Gamze ÇAKMAK
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum;

Publication Date June 1, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 64 Issue: 2

Cite

Bibtex @letter to editor { auvfd526149, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {2017}, volume = {64}, number = {2}, pages = {145 - 148}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002790}, title = {Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Serkan and Karasu, Abdullah and Gençcelep, Musa and Çakmak, Gamze} }
APA Yıldırım, S. , Karasu, A. , Gençcelep, M. & Çakmak, G. (2017). Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 64 (2) , 145-148 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002790
MLA Yıldırım, S. , Karasu, A. , Gençcelep, M. , Çakmak, G. "Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 (2017 ): 145-148 <https://vetjournal.ankara.edu.tr/en/pub/issue/43289/526149>
Chicago Yıldırım, S. , Karasu, A. , Gençcelep, M. , Çakmak, G. "Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 (2017 ): 145-148
RIS TY - JOUR T1 - Congenital colo-vesico-urethral fistula with atresia coli, rectal agenesis and atresia ani report in kid AU - SerkanYıldırım, AbdullahKarasu, MusaGençcelep, GamzeÇakmak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002790 DO - 10.1501/Vetfak_0000002790 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 148 VL - 64 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002790 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002790 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu %A Serkan Yıldırım , Abdullah Karasu , Musa Gençcelep , Gamze Çakmak %T Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu %D 2017 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 64 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002790 %U 10.1501/Vetfak_0000002790
ISNAD Yıldırım, Serkan , Karasu, Abdullah , Gençcelep, Musa , Çakmak, Gamze . "Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 64 / 2 (June 2017): 145-148 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002790
AMA Yıldırım S. , Karasu A. , Gençcelep M. , Çakmak G. Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2017; 64(2): 145-148.
Vancouver Yıldırım S. , Karasu A. , Gençcelep M. , Çakmak G. Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2017; 64(2): 145-148.
IEEE S. Yıldırım , A. Karasu , M. Gençcelep and G. Çakmak , "Bir oğlakta konjenital kolo-veziko-üretral fistül, atrezia koli, rektal agenezis ve atrezia ani olgusu", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 64, no. 2, pp. 145-148, Jun. 2017, doi:10.1501/Vetfak_0000002790