Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar

Year 2002, Volume: 49 Issue: 1, 67 - 72, 01.03.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001642

Abstract

References

  • -

Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar

Year 2002, Volume: 49 Issue: 1, 67 - 72, 01.03.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001642

Abstract

Bu çalı~ına. bıldırcııı yuııııırtalarında bazı dı~ ve iç kalıte özellikleri arasındaki ilişkilerın incelenn)e,ı amacıyla
yapı!ınl~tır. Çalışınada ınatery,ı! olarak 250 bıldırcın yumurtası kullanılmı~tır. Ara~tırma sonucunda. yumurta ağırlığı ılc (ızgiil "ğırlık
drasıııda yiiksek diizeyde pOZIlif korelasyon saptanmıştır. Hem yumurta ağırlığı hem de özgiil ağırlık. kabuk ağırlığı \'C kabuk
kalınlığı ile pozıtif ili~kili buıunınu~tur. Bu sonuçlar, yumurta ağırlığı ve özgiil ağırlığııı kabuk kalitesi ile i11~kili olduğUilli
gösterınhtir. Incelenen iç kalite özelliklerinden sarı yiiksekliği. ak yiiksekliği ve haugh birimi arasında pozitif "c I,tati,tiki olarak
öneınli (pg(ırülmii~ıiir. Şekil indebi, incelenen kabuk kalitesini ve iç kaliteyi belirleyici hiçbir özellik ilc öneınli düzeydc i11~klll bulunınaınl~tlr. ,()oi)>

References

  • -
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mahiye Özçelik

Publication Date March 1, 2002
Published in Issue Year 2002Volume: 49 Issue: 1

Cite

APA Özçelik, M. (2002). Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(1), 67-72. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001642
AMA Özçelik M. Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2002;49(1):67-72. doi:10.1501/Vetfak_0000001642
Chicago Özçelik, Mahiye. “Japon bıldırcını yumurtalarında Bazı dış Ve Iç Kalite özellikleri arasındaki Fenotipik Korelasyonlar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, no. 1 (March 2002): 67-72. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001642.
EndNote Özçelik M (March 1, 2002) Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 1 67–72.
IEEE M. Özçelik, “Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 49, no. 1, pp. 67–72, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001642.
ISNAD Özçelik, Mahiye. “Japon bıldırcını yumurtalarında Bazı dış Ve Iç Kalite özellikleri arasındaki Fenotipik Korelasyonlar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/1 (March 2002), 67-72. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001642.
JAMA Özçelik M. Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:67–72.
MLA Özçelik, Mahiye. “Japon bıldırcını yumurtalarında Bazı dış Ve Iç Kalite özellikleri arasındaki Fenotipik Korelasyonlar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 1, 2002, pp. 67-72, doi:10.1501/Vetfak_0000001642.
Vancouver Özçelik M. Japon bıldırcını yumurtalarında bazı dış ve iç kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(1):67-72.