Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1954, Volume: 1 Issue: 03.04, 1 - 28, 01.01.1954
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI'VONUNUN MEVCUDİYETİ

Year 1954, Volume: 1 Issue: 03.04, 1 - 28, 01.01.1954
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331

Abstract

akya bölgesinde Tekirdağ ve Kırklar el i illerinin muhtelif köylerinde sı­ ğırlar arasında 20-25 senedenberi hüküm sürmekte olan ve mahiyeti anlaşılama­ yan hastalığın, Cl. botulînıım D tipinden ileri gelen bir enfeksiyon olduğunu he- yetüniz (Doç Dr, Mahir Pamukçu, Doç. Dr. Ahmet Noyan, Doç, Dr. S el âh at­ tın Gürtürk, Dr, Hümeyra Özgen, Dr. Cahit Özcan) 2/7/1953 tarihinden 15/9/1953 tarihine kadar mahallînde yapmış olduğu tetkikler sonunda açıkla­ mıştır.
Hastalık üzerindeki klinik müşahadelerimizi ve etyolojîsini aydınlatmak maksadiyle yaptığımız bakteriyolojik çalışmaları burada neşretmeyi faydalı bulduk,
Botulismus, anaerop bir basil olan Cl botulinumun muhtelif tipleri ve bu tiplere ait toksinlerle bulaşmış olan gıda ve kadavra artıklarının insan ve hay­ vanlar tarafından yenilmesiyle husule gelen; çiğneme, yutma ve lokomotör ade- lelerde kısmi veya tam paralizilerle kar ak t eri ze olan bir toksi-enfeksiyondur,

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hülya Ünver

Publication Date January 1, 1954
Published in Issue Year 1954Volume: 1 Issue: 03.04

Cite

APA Ünver, H. (1954). TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(03.04), 1-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331
AMA Ünver H. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1954;1(03.04):1-28. doi:10.1501/Vetfak_0000002331
Chicago Ünver, Hülya. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1, no. 03.04 (January 1954): 1-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331.
EndNote Ünver H (January 1, 1954) TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1 03.04 1–28.
IEEE H. Ünver, “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 1, no. 03.04, pp. 1–28, 1954, doi: 10.1501/Vetfak_0000002331.
ISNAD Ünver, Hülya. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1/03.04 (January 1954), 1-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331.
JAMA Ünver H. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1954;1:1–28.
MLA Ünver, Hülya. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 1, no. 03.04, 1954, pp. 1-28, doi:10.1501/Vetfak_0000002331.
Vancouver Ünver H. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1954;1(03.04):1-28.