Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1958, Volume: 5 Issue: 03.04, - , 01.01.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001792

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANAFMİA İNFEC'I1OSA EQUORUM'LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA

Year 1958, Volume: 5 Issue: 03.04, - , 01.01.1958
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001792

Abstract

Anaemia infectiosa equorum veya Türkçe olarak atların bUlaşIk
anemisi Dünyanın hemen her yerıindegörülen b1r hastalıktır. Memleketimizde ilk defa Akçay (1) 1940 yılında Veteriner Fakültesi Patoloji Enstitüsünce otopsisi yapılan bir atta bulaşık anemiye deıa,ıet eden
bozukluklar gördüğünü ve memleket~mjzdebu hastahğın bulunması
ihtimalini düşünerek asistanı Hakioğlu'na atların bulaşık ane."Ilisinin
teşhisi konusunda bir doktora tezi verm~ olduğunu 1953yılında açıkladı. Fakat bu hastalık dikkat nazarını çekecek derecede ve kitle halinde Türkye'de ilk defa Sultansuyu Haras'nda yetiştirilen safkan Arap
a:tları arasında 1952yılında görüldü. Bu haSitalığınbulaşık anemi olup
olIIL:l.dığınınkesdnolarak tes!bi'tiiçin veteriner hekimliğinin çeşitli ilim
kollarına mensup müıtehassıs~ardan teşekıküı eden bir heyet hastalık
yterine gönderilmişti. Bu yazının yazarı heyete dahil olup hematolojik muayeneleriyapmakla görevli bulunuyordu. Komdsyon,çalışmala.
rına 1952 yılının Ocak ayında başladı ve hastalı~ bulaşık aneml olduğunu kesin olarak teS/bitetti. Böylece Tür;-ciye'deilk defa atlann
bUlaşIk anem.isinin .mevcudiyeti meydana çıkanlımış oldu

References

  • Ankara Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Noyan

Publication Date January 1, 1958
Published in Issue Year 1958Volume: 5 Issue: 03.04

Cite

APA Noyan, A. (1958). ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001792
AMA Noyan A. ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1958;5(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001792
Chicago Noyan, Ahmet. “ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5, no. 03.04 (January 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001792.
EndNote Noyan A (January 1, 1958) ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5 03.04
IEEE A. Noyan, “ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 5, no. 03.04, 1958, doi: 10.1501/Vetfak_0000001792.
ISNAD Noyan, Ahmet. “ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 5/03.04 (January 1958). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001792.
JAMA Noyan A. ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5. doi:10.1501/Vetfak_0000001792.
MLA Noyan, Ahmet. “ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 03.04, 1958, doi:10.1501/Vetfak_0000001792.
Vancouver Noyan A. ANAFMİA İNFEC’I1OSA EQUORUM’LU SAFKAN ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1958;5(03.04).