Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1961, Volume: 8 Issue: 04, 347 - 360, 01.01.1961
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001893

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME

Year 1961, Volume: 8 Issue: 04, 347 - 360, 01.01.1961
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001893

Abstract

İneklerde doğum ve yavruatma sorlucu şekillenen «Retentio secun- dinarum» olayları ile klinik çalışmalarımız esnasında sık sık karşılaş­ maktayız. Yavruatmaların tabiî bir sonucu olan bu lezyon normal ve güç doğumlardan sonra da görülmektedir. BÜ3dık bir çoğunlukla sa­ hihleri tarafından vak’alar bize geç intikal ettirildiği için, çoğu zaman uterusta yangısel oluşumlar şekillenmiş oluyor ve hem tedavileri uzun sürüyor ve hem de kaçınılmaz dölverimi aksaklıkları kendini gösteriyor.
Yetiştiricilik yönünden ekonomik önemi olan bu konu üzerinde, son 6 yılda (1956—1961) kliniğimize getirilen vak’alar hakkmdaki ka­ naatlerimizin, tatbik ettiğimiz tedavi şekillerinin ve alman sonuçların açıklanmasmm faydalı olacağı düşüncesile bu çalışmamızı yayınlamağı uygun bulduk.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hüseyin Erk

Publication Date January 1, 1961
Published in Issue Year 1961Volume: 8 Issue: 04

Cite

APA Erk, H. (1961). İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(04), 347-360. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001893
AMA Erk H. İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1961;8(04):347-360. doi:10.1501/Vetfak_0000001893
Chicago Erk, Hüseyin. “İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8, no. 04 (January 1961): 347-60. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001893.
EndNote Erk H (January 1, 1961) İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 04 347–360.
IEEE H. Erk, “İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 8, no. 04, pp. 347–360, 1961, doi: 10.1501/Vetfak_0000001893.
ISNAD Erk, Hüseyin. “İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8/04 (January 1961), 347-360. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001893.
JAMA Erk H. İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1961;8:347–360.
MLA Erk, Hüseyin. “İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 04, 1961, pp. 347-60, doi:10.1501/Vetfak_0000001893.
Vancouver Erk H. İNEKLERDE DOĞUM VE YAVRUATMA SONUNDA ŞEKİLLENEN «RETENTİO SECUNDİNARUM» ÜZERİNDE İNCELEME. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1961;8(04):347-60.