Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1967, Volume: 14 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KLİNİK BİR VAK'A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ

Year 1967, Volume: 14 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092

Abstract

Diğer dokularda olduğu gibi cranium'da da çe~itli tipte tümörler
vardır. Cranium'da fibrosarcoma çok görülür, bu tümör ekseriya hayvanın ağzında bulunur ve çevredeki kemiklere de yayılır. Squamous
eell carcinoma'ya nadiren rastlanır ve olduğu vakitte burun kanalının
kemiklerine, sinüs frontalis bölgesine veya bütün cranium'a da yayılabilir. Odontoma nadir rastlanan iyi huylu bir dental tümör olup ~ekillendiği yer ekseriya mandibula'dır ve çoğunlukla fazla di~ tomurçuklarından men~e aldığı bildirilmektedir. Chondrosarcoma muhtemelen
köpek kemiklerinde en çok görülen tümörlerdendir. Uzun kemikler
ve costa'larda görülürse de en çok lokalize olduğu yer baş kemikleri.
dir (2). Lacroix (2) kitabında Gay'ın bir köpeğin sinus frontalis'inde
Chondrosarcoma görüldüğünü, Archibald'ın da sinus maxil1aris'le i~-
tiraki olan bir tümör vak'asını görmüş olduklarını bildirmiştir. Aynı
zamanda Mul1igan'ın da tümör'ün en çok lokalize olduğu yerin sert
damak (palatinum durum) ve mandibula olduğunu bildirdiğini belirtmiştir. Osteosarcoma, Carlson (ı) a göre bazen cranium'da görülebilir.
Bunlar ekseriya sklerotik görünüştedir. Lokalize olduğu yerler çoğunlukla burun kanalıdır ve kemiğin geniş bir harabiyetine sebep olurlar.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Temizer

Publication Date January 1, 1967
Published in Issue Year 1967Volume: 14 Issue: 02

Cite

APA Temizer, M. (1967). KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092
AMA Temizer M. KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1967;14(02). doi:10.1501/Vetfak_0000002092
Chicago Temizer, Mustafa. “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, no. 02 (January 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092.
EndNote Temizer M (January 1, 1967) KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 02
IEEE M. Temizer, “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 14, no. 02, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002092.
ISNAD Temizer, Mustafa. “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/02 (January 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092.
JAMA Temizer M. KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14. doi:10.1501/Vetfak_0000002092.
MLA Temizer, Mustafa. “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 02, 1967, doi:10.1501/Vetfak_0000002092.
Vancouver Temizer M. KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(02).