Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1971, Volume: 18 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER

Year 1971, Volume: 18 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431

Abstract

DemeIerimizde 30 adet erkek bir yaşında akkaraman koyun kuııanılmıştır.30
hayvanın 12 tanesine 100 F. gigantiea metaserkeri (6 tanesine 50 + 50 = 100, 6 tanesine
ise 25 + 25 + 25 + 25 = 100), 12 tanesine ise 50 metaserker (6 tanesine 50 metaserkcl'
bir defada, 6 sına ise 25 + 25 = 50 şeklinde) verilerek enfekte edilmiş, 6 koyun kontrol olarak tutulmuştur. Bütün hayvanlardan hcl' hafta aynı saatte vena jugularisten heparinli tüp
içine kan alınmıştır. Her guruptan birer hayvan enfeksiyondan 37, 75 ve kaİanlar ise 115
gün sonra otopsi yapılmış, bulunan F. gigantiea'lar toplanmıştır. Enfekte hayvanlarda prepatent periyod 101-1 lO gün olarak tesbit edilmiştir.
Kan tablosunda en önemli değişiklik eosinophil'Icrde tesbit edilmiştir. Bütün enfekte
hayvanlarda enfeksiyondan sonraki üçüncü haftada başlamak ve deney süresince devam
etmek üzere eosinophil sayısında artma tesbit edilmiştir. Kontrol gurubunda ise bir değişiklik olmamıştır.
Hematokrit yüzdeleri, enfekte hayvanlarda enfeksiyondan Lo hafta sonra belirli derecede düşmüş, bu durum deneme süresince devam etmiştir. Kontrol hayvanlarında bir değişiklik olmamıştır. Hemoglobin değerleri enfekte guruplarda X-Xııı' haftalardan itibaren
düşmeye başlamış, deney sonuna kadar devam etmiştir. Kontrollarda ise başlangıca göce
çok hafif bir yükselme tesbit edilmiştir.
Total 1cueoeyte, basophil, monoeyte, neutrophil sayımlarında kontroııara kıyasla enfekte hayvanlarda önemli bir değişiklik tesbit edilememiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Yılmaz Tiğin

Publication Date January 1, 1971
Published in Issue Year 1971Volume: 18 Issue: 01

Cite

APA Tiğin, Y. (1971). FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431
AMA Tiğin Y. FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1971;18(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000431
Chicago Tiğin, Yılmaz. “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, no. 01 (January 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431.
EndNote Tiğin Y (January 1, 1971) FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 01
IEEE Y. Tiğin, “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 18, no. 01, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000431.
ISNAD Tiğin, Yılmaz. “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/01 (January 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000431.
JAMA Tiğin Y. FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000431.
MLA Tiğin, Yılmaz. “FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 01, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000431.
Vancouver Tiğin Y. FASETOLA GİGANTİCA İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOYUNLARIN SERUMUNDA SPESİFİK KARACİGER ENZİMLERİNİN DİAGNOZ YÖNÜNDEN ÖNEMİ VE BU ENFEKSİYON DOLAYISI İLE KAN TABLOSUNDA MEYDANA GELEN DEGİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(01).