Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1982, Volume: 29 Issue: 01.02, 92 - 110, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\'GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI

Year 1982, Volume: 29 Issue: 01.02, 92 - 110, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115

Abstract

Bu araştırmada, yılan balığı kültürünün yurdumuz koşullarında
uygulanması ve bununla ilgili temel sorunların çözümü ele alınmıştır.
Uygulamada değişik protein kaynaklarından oluşan ve yurdumuz koşullarına göre ekonomik olmalarına i/?en gösterilen yem rasyonları kullanılmıştır.
Bu amaçla kontrol yem rasyonunda protein kaynağı olarak kullanılan balık
ununun bir kısmı yerine mısır gluteni, et-kemik ur.u (I nolu yem raJ)'olıu) ıe
ipekböceği krizaliti, et-kemik uilu, kan unu (II No'lu yem rasyonu) protein
kaynakıarı olarak seçilmişlerdir.
Araştırma sonunda değişik rasyonların gelişme üzerine etkileri,. boy
ağırlık artışı, kondilsyon faktörü, boy-ağırlık ilişkisi ve yem değerlendirme
sayılarının istatistiki analizleri ile sGptanmıştır.
Araştırmanın devamında, kullanılan yem rasyonlannın balıklann iç
organlarında oluşturabileceği histopatolojik değişiklikler in (ır:ı.ştırılmasında
önemli patolojik bozukluklara rastlanılmamıştır.
Bu maştırmil ilr!, )Iılan balığı )laurulannın çok sayıda yakalıınarak
ılık sularda kültüre alınabileceği ve bunların beslenmesinde ticari değeri pdk bulunmayan ip!kböcı:ği krizalitinin balık ununun bir kıjmı yerine emniyetlc
kullamlabilgceği saptanmıştır. Ancak, mısır gluteninin yılan balığı beslenmesinde istenilen düzeyde pJ"Gteinkaynağı olmadığı ve hastalıklar yönünden önlem
alınması halinde kırsal ,yöre halkına yeni iş kolunun )ıaratabileceği gerçeği
ortaya çıkmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Metin Timur

Publication Date January 1, 1982
Published in Issue Year 1982Volume: 29 Issue: 01.02

Cite

APA Timur, M. (1982). YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 92-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115
AMA Timur M. YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1982;29(01.02):92-110. doi:10.1501/Vetfak_0000000115
Chicago Timur, Metin. “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, no. 01.02 (January 1982): 92-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115.
EndNote Timur M (January 1, 1982) YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 92–110.
IEEE M. Timur, “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 29, no. 01.02, pp. 92–110, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000115.
ISNAD Timur, Metin. “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (January 1982), 92-110. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000115.
JAMA Timur M. YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:92–110.
MLA Timur, Metin. “YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 01.02, 1982, pp. 92-110, doi:10.1501/Vetfak_0000000115.
Vancouver Timur M. YıLAN BALIGl (ANGUILLA Ai\’GUILLA LlNNAEUS, 1758) BESLENMESİNDE UYGULANAN RASYONLARI~ GELIŞME VE HiSTOPATOLOjİ YÖNÜNDEN ETKİLERİNİN ARAŞTıRıLMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):92-110.