Research Article
BibTex RIS Cite

YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Year 1983, Volume: 30 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184

Abstract

Bu çalışma, Türkiye'de üretilen ve bebek beslenmesinde kullanılan çeşitli ticari mamaların, demir yönünden yeterlilik durumlarını ve günlük gereksinime olan katkıları ile, Gıda Aladdl!leri Tüzüğü'ne ve etiketlerinI! ı!,ygunluk derecelnini saptamak amacıyla ),apıldı,
Kuru külleştirme metodu ile, iO firmaya ait bebel; mamasll1l11 i56 örneğinde spektrofotometrik ta)'in )!apıldı,
Örneklerdeki demir miktarları, 9,72 mg! iOOg. - 2.89 mg i 100 g.
arasında bulundu.
Bir firmadan (A) sağlananlar haric, bebek mamalarıııdaki demi':" miktar
larıııın )Ietersiz oidll,~u saptandı,
F, G, 7, İ, I-I firmaları ö'rnekleri dışında diğer tüm j/rma ô'rneklerinin,
demir miktarları etiketlerine, iki firmanın (İve]) dışındaki diğn tiim mamaların
Tü.?:iiğe I'.)'gun miktarda demir içerdikini saptandı.
Örneklerde çift ölçümle .yapılan çalışmada, demir miktar değerlerinin
ayıı ô'mekte bii:Jükfarklılıklar gösterdiği saptanıp, nedeni demirin mamalara
hesaplanmadan gelişi güzel katılmasma vrya demirin örnekler içerisinde homojen bir dağılım sa/lla)'amamış olmasına bağlandı.
Bu çalışma sonunda, ülkemizde üretilen bebek mamalarına zengiııleştirme amac1);[a katılan demir miktarlarının, bir firma (A) dışında yetersiz olduğu kanısına varıldı ve mamaların demir miktarlarının artırılmasının ve bu işlem yapılırken etkin kontrol sisteminin, ô>:.elliklefabrikalarda oto kontrol )'a-
/Jan laboratuarların kurulması ve işlerliğinin sağlanması bakımından, biiyük
önem taş~yacağı belirtildi.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1983, Volume: 30 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Aysel Bayhan

Publication Date January 1, 1983
Published in Issue Year 1983Volume: 30 Issue: 03

Cite

APA Bayhan, A. (1983). YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184
AMA Bayhan A. YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1983;30(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000184
Chicago Bayhan, Aysel. “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, no. 03 (January 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184.
EndNote Bayhan A (January 1, 1983) YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 03
IEEE A. Bayhan, “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 30, no. 03, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000184.
ISNAD Bayhan, Aysel. “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/03 (January 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000184.
JAMA Bayhan A. YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000184.
MLA Bayhan, Aysel. “YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 30, no. 03, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000184.
Vancouver Bayhan A. YURDUMUZDA ÜRETİLEN TİCARİ BEBEK MAMALARINDAKİ DEMİR MİKTARLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(03).