Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1984, Volume: 31 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER

Year 1984, Volume: 31 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950

Abstract

Bu çalişma, insanlarda endemik guvatrm bulunduğu bölgelerde
yaşayan hayvanlarda guvatr görülüp görülmediği, görülüyorsa hayvanların
verimleri üzerine etkisi konusunda fikir edinmek amacıyla yapılmıştır.
Bu amaçla, İnegöl'ün insanlarında guvatrm yaygm olduğu köylerinden
ve guvatr şikayeti bulunmayan köylerinden toplam 27 inek, i dana ve i
düveden kan numuneleri almmıştır. Bu numunelerde, timid bezi bozukluğunu en iyi yansıtacak kriterlerden olal1,serum total T3
(3,5,3'-Triiyodotironin) ve total T4 (3,5,3' 5'- tetraiyodotironin = Tb'oksin) hormonlarmm
seviyeleri "Solid Phase Enzyme Immunoassay" (Sopheia) analiz tekniğiyle ölçülmüştür.
Endemik guvatrlt bölgede yaşayan ve hayvan sahiplerinin verimlerinden (süt verimi, döl verimi, gebe kalma, gelişme, et tutma gibi) şikayetçi
olduğu ineklerde serum total T3 seviyesi ortalama 0,65 :l:: 0,048 ng/ml.
ve T4 ortalama 4,65 ::1= 0,5 i7 [Lgldl. olarak bulunmuştur. Yine bu bölgede
yaşayan ancak, verimleri normal ineklerde serum total T4
seviyesi ortalama 1,03 :l:: 0,074 ng ımı ve T4 ortalama 5,89 ::t: 0,271 [Lgldl. ölçülçülmüştür.
İnsanlarda guvatr şikayetinin bulunmadığı bölgede yaşayan ve
verimleri normal ineklerde serum total T3
seviyesi ortalama 1,13:f: 0,162
ng i ml ve T4 seviyesi ortalama 6,8 ::i: 0,675 fJ-gldlolarak tesbit edilmiştir.
Endemik guvatrlt bölgenin verimi düşük ineklerine ait T3 ve T4
' lerinin ortalama değerleri aynı bölgenin normal verimli ineklerinin T3
ve T4
'
lerinden düşüktür. T4' lerdeki bu düşüklük istatistik öneme sahip değilken, T3'lerde P < 0,01 düzeyinde istatistik önem tesbit edilmiştir. Endemik guvatrli bölgenin verimi düşük ineklerine ait serum T3 ortaırıma
seviyesi, insanlarında guvatr şikayeti olmayan bölgede yaşayan normal
verimli ineklerinkinden P < 0,01 düzeyinde; T4 ortalama değerleri de
P < 0,05 düzeyinde istatistik öneme sahip bir düşüklük göstermiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Nihat Bayşu

Publication Date January 1, 1984
Published in Issue Year 1984Volume: 31 Issue: 02

Cite

APA Bayşu, N. (1984). İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950
AMA Bayşu N. İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1984;31(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000950
Chicago Bayşu, Nihat. “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, Ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, no. 02 (January 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950.
EndNote Bayşu N (January 1, 1984) İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 02
IEEE N. Bayşu, “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 31, no. 02, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000950.
ISNAD Bayşu, Nihat. “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, Ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/02 (January 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000950.
JAMA Bayşu N. İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000950.
MLA Bayşu, Nihat. “İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, Ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 02, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000950.
Vancouver Bayşu N. İNEGÖL BÖLGESİ SIĞIRLARINDA SERUM T, ve T, DEGERLERİ İLE BUNUN VERiM ÜZERiNE ETKisiNE iLİşKiN İLK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(02).