Research Article
BibTex RIS Cite

YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA'SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Bu çalışmada )'erli köpek, kedi ve beyaz Yeni Zelanda tavşamnın
dauicula' sı ue bununla ilgili anatomik oluşumlar incelenmiştir.
Köpekte Clavicula küçük, yassı bir kemikçik olarak görülmüştür. Kemiğin şekli ve bü)!üldi(~ü ba;,:.ıdeğişiklikler gÖ'.rtermektedir.fntersectio clauicularis'
in medial ucunda, ı.,1. brachiocephalicu.r tarafından örtülmüş olarak bulunan Clavicula, bu /w)'vanda bir bal! aracılığıyla scaputa'nın caudal kenarına bağlanmaktadır.
Kedi ve tm'şanda Clavicııla ince uzun bir kemikçik olarak daima bulunmaktadır. Inlerseeıio c!al'icıılaris bölgesinde bulunan bu kemik, kedide Af. braı:-
hiocephalicııs'un genişliğinin medial 3/ 5, tavşanda ise tüm genişliği içerisinde
'yerleşmiş olarak saptanmıştır. Her iki hayvamn clavicula' sı, uçlarından çık,ın
ba<~tarla, iHanubrium sterni ve Collum scapulae)e bağlanmıştır.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Yaşar Uçar

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Uçar, Y. (1985). YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Uçar Y. YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Uçar, Yaşar. “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Uçar Y (January 1, 1985) YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE Y. Uçar, “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Uçar, Yaşar. “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Uçar Y. YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Uçar, Yaşar. “YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Uçar Y. YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YENi ZELANDA TAVŞANININ (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) CLAVICULA’SI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).