Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE'DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Bu araştırma, Türkiye'de sığır adenovirus (B AV) enfeksiyonlarımn varlığını seroepidemiyolojik olarak ortaya koyan ilk ön çalıimadır.
Araştırmada Türkiye'nin çeşitli ]erlerinden sağlanan 288 sığır serumu kullanılml[tır. Bu serumlar BA V tip 1, BA V tip 2, BA V tip 3' e kariı mikronötralizasyon testi yardımıyla serolojik kontrola alınmı[lardır. Serum sulandırma
oranı 1jl O olarak kullanılmıştır. Yapılan kontrollar sonunda toplam 288 sığır serumunun 235'inde (% 81.6) BAV tip l'e, 278'inde (% 99.5)
BAV tip ~)e ve 276'sında (%95.8) BAV tip 3'e karşı ııötrali<.an antikorlar tesbit edilmiştır.
Elde edilen sonuçlar RA V e1ifeks~yon/amıın hayvancılık işletmelerinde,
ô'<.ellik/e, suhklinik seyreden iist .ıolunum yol/arı ve enterik enfeksi.J1onlar
i~'inde hiç de kiiçiimsenmeyecek diiz:.qde olduğunu göstermektedir.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İbrahim Burgu

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Burgu, İ. (1985). TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Burgu İ (January 1, 1985) TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE İ. Burgu, “TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE’DE SIĞIR ADENOVİRUSLARINI~ (TIp 1-2-3) SEROLOJIK OLARAK TESBıTİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).