Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000326

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000326

Abstract

Bu çalışma, kastraS)'onun ve eksojen olarak testosteron hormonu
verilmesinin erkek kuzularda karbonhidrat, lipid ve bir ö'lçüde de protein metabolizması üzerine olan etkilerini gödemek için yapıldı. Bu amaçla, kastre
edilmeyen, kastre edilen ve kastre edildikten sonra eksojen olarak testosteron
hormonu verilen erkek kuzul~r, serum glikoz, kolesterol ve kreatinin düzeyleri
)'önünden karşılaştırılddar.
istatistiksel önemde olmamasına rağmen, genellikle, kastre edilmeyen ve
kastre edildikten sonra testosteron verilen erkek kuzular, kastre edilen hayvanlara göre daha yüksek senım gliko.: ve kolesteml ile daha az serı/m kreatinin düzeylerine sahip olmuşlardır.
Sonuç olarak, kastrasyomm ve testosteron hormonunun serum glikoz, kolesterol ve kreatinin düzeyleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip oldukları söjlenemez. Bu nedenle, gerek kastras)!ondan ve gerekse eksojen olarak testosto'on
hormoıİu verilmesinden sonra gmpların kan serumunda, istatistiksel ö'nemde
olmamasına rağmen, bu metabolitlerin düzeylerinde meydana .rtelen değişikliklerin, bii)'ük ölçüde, kastras)'onun L'e eks~jen !estosteron horınonıınun hayvanlarda metabolik aktiuiteyi değiştirmelaindm ileri geldıii s1ylenebilir

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Abdülbaki Türkoğlu

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Türkoğlu, A. (1985). AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000326
AMA Türkoğlu A. AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000326
Chicago Türkoğlu, Abdülbaki. “AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000326.
EndNote Türkoğlu A (January 1, 1985) AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE A. Türkoğlu, “AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000326.
ISNAD Türkoğlu, Abdülbaki. “AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000326.
JAMA Türkoğlu A. AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000326.
MLA Türkoğlu, Abdülbaki. “AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000326.
Vancouver Türkoğlu A. AKKARAMAN ERKEK KUZULARINDA KASTRASYONUN YE EKSOJEN TESTOSTERON HORMONUNUN SERUM GLIKOZ, KOLESTEROL VE KERATİNİN DÜZEYLERİ ÜZERINE ETKİLERl. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).