Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001084

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001084

Abstract

A. O. Veteriner Fakültesi iç Hastalıkları kliniğine getirilmiş olan
4 yaşında dört Maltız keçisinde ve bunların ı5-25 günlük beş oğlaklarında
guvatır saptandı. Anemnezde lv/altız keçilerinin lahana ile beslendiği öğrenildi.
Keçilerin klinik muayenelerinde uyuşukluk, kaba, seyrek kıl/ar ve palpe edilebilen tiroid bezleri saptandı. Rektai ısıları (38.4 OC) nabız (68 Idak.) ve solunum sayıları (12 i dak.) azalmıştı. Mukaz membranlar solgıındu. Cuvatır' lı
oğlaklarda aynı zamanda hareketsizlik, büyüme geriliği, dispne, siyanazis,
hipotermi ve her iki masseter bMgesinde miks ö'demler vardı. Bunların kan serumları Sopheia RJA metodu ile T.ı ve T4 değerleri için anali.':. edildi. Aynı
zamanda sallıklı üç Maltız keçisi ve ür oğlak ta a)'11lmetodla serum T.\ ve T4
değerleride saptandı. Serum T.\ ve T4 değerleri guuatırlı keçilerde I. 100
ng Iml ve 4.500 fLgldl, guvatırlı oğlaklarda 2.300 ng /ml ve 7.020 [J.gldl,
sağlıklı keçilerde i.467 np,/ml ve G. 133 iJ.g/dl ve sağlıklı oğlaklarda 3.867
ng/mlve 8.867 fLgldl idi.
Cuvatır, lahana rasyondan çekildiğinde ve iyod verildiğinde geriledi. Scmm T.\ ı'e T4 değerleri tedavinin 25. gününde normal seviyqe ulaştı.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Erdoğan Yalçın

Publication Date January 1, 1987
Published in Issue Year 1987Volume: 34 Issue: 02

Cite

APA Yalçın, E. (1987). MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001084
AMA Yalçın E. MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001084
Chicago Yalçın, Erdoğan. “MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, no. 02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001084.
EndNote Yalçın E (January 1, 1987) MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE E. Yalçın, “MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 34, no. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001084.
ISNAD Yalçın, Erdoğan. “MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001084.
JAMA Yalçın E. MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001084.
MLA Yalçın, Erdoğan. “MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001084.
Vancouver Yalçın E. MALTIZ KEÇİSİ VE OGLAKLARINDA GUVATR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).