Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ

Year 1987, Volume: 34 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082

Abstract

ı980- ı986 yılları arasında incelenen 60 kediden 25'inde (%
4 ı.66) akciğer arterlerinde medial hipertrofi ve hipeıplazi saptandı. Bozukluk erkek hayvanlarda % 36.36, dişi hapanlarda % 44.73 oranında görüldü.
;lvledial hipertrofi ve hipeıplazi 0-2 yaş gruhunda % 38.23, 2-9 'yaş grubunda % 43. 75 ve 9)'aş ve sonrası grupta % 50 oranında saptandı. Bu yaş gruplarında damar le;:yonlarının şiddeti yaşla paralel olarak belirgin artış gösterdi.
Akciğer arterlerinin media tabakasında hipertrofi ve hiperplaziye ek
olarak, endotel hücrelerinde proliferasyon ve vakuolleşme, lamina elastica interna' da parçalanma ı'e gözden silinme, subintirnal fibrozis, longitudinal kas
oluşumu, myofibrillerde vakuolleşme ve perivaskuler fibrozis görüldü. Şiddetli hipertrofik damarlar kıvnlmış ve eğri-büğrü bir /!,örünüm almışlardı. iki kedide
akciğer arterlerinin hemen tümü ~yalinize olmuştu. Eronşiol ıe duktııs aLveoLaris
duvarlarındaki kasıarda hiperlaziye, şiddetli damar le::yonLannın bulunduğu
akciğerlerde rastlandı.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ümit H. Milli

Publication Date January 1, 1987
Published in Issue Year 1987Volume: 34 Issue: 02

Cite

APA Milli, Ü. H. (1987). KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082
AMA Milli ÜH. KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001082
Chicago Milli, Ümit H. “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, no. 02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082.
EndNote Milli ÜH (January 1, 1987) KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE Ü. H. Milli, “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 34, no. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001082.
ISNAD Milli, Ümit H. “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (January 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001082.
JAMA Milli ÜH. KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001082.
MLA Milli, Ümit H. “KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001082.
Vancouver Milli ÜH. KEDİLERİN AKCİGER ARTERLERİNDE MEDİAL HİPERTROFİ VE HİPERPLAZİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).