Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001316

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YERLİ ÖRDEK (Anas boscas) ve KAZ'IN (Anser anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Year 1989, Volume: 36 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1989
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001316

Abstract

Bu çalişmada Ankara yöresinden temin edilen herbirinden LO
ar adet ergin kaz (4 erkek, 6 dişi) ve ördeğin (5 erkek, 5 dişi) sindirim sistemlerinin ai'tız boşluğundaki oluşumlan anatomik ve histolojik olarak
incelenmiş ve aşağıda helirtilen özellik leri saptal1l1l1ştır.
ı.Ördekde üst gaganm uç kısmmda yay biçiminde bir çıkmtl bulunduğu halde kazda böyle hir oluşuma rastlanmamıştır.
2. Ördekde üst ve alt gaganm iki yan kenan birbirine paralel bir
durumda oldul'lu halde kazda, abOl'ale doğru gittikçe birbirinden uzaklaşmaktadır.
3. Ördekde c1lOan(fyan<~tnm dar ve geniş kısmılanntn birleştiıti
yerde az belirgin transl'ersal hir papilla sırası yeraldığı halde kazda böyle
hir oluşum hulunmamak tadır.
4. Ördekde dilin dorsal yüzünün medianmda hulunan oluğun nasal
kısmı kazdakine oranla daha sığ hir görünümdedir.
5. Ördekde lernulum linguae kazdakine oranla daha kalm bir yap/(Iocbr.
6. Ördekde dilin apex' inde bilateralolarak belirgin bir çentik yeraldığı halde kazda öyle hir oluşum hulunmamaktadır.
7. Ördek ve kaz dilinde tat tomurcuklan yer almamaktadır.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Metin Taşbaş

Publication Date January 1, 1989
Published in Issue Year 1989Volume: 36 Issue: 02

Cite

APA Taşbaş, M. (1989). YERLİ ÖRDEK (Anas boscas) ve KAZ’IN (Anser anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001316
AMA Taşbaş M. YERLİ ÖRDEK (Anas boscas) ve KAZ’IN (Anser anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1989;36(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001316
Chicago Taşbaş, Metin. “YERLİ ÖRDEK (Anas Boscas) Ve KAZ’IN (Anser Anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, no. 02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001316.
EndNote Taşbaş M (January 1, 1989) YERLİ ÖRDEK (Anas boscas) ve KAZ’IN (Anser anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 02
IEEE M. Taşbaş, “YERLİ ÖRDEK (Anas boscas) ve KAZ’IN (Anser anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 36, no. 02, 1989, doi: 10.1501/Vetfak_0000001316.
ISNAD Taşbaş, Metin. “YERLİ ÖRDEK (Anas Boscas) Ve KAZ’IN (Anser Anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/02 (January 1989). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001316.
JAMA Taşbaş M. YERLİ ÖRDEK (Anas boscas) ve KAZ’IN (Anser anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001316.
MLA Taşbaş, Metin. “YERLİ ÖRDEK (Anas Boscas) Ve KAZ’IN (Anser Anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 02, 1989, doi:10.1501/Vetfak_0000001316.
Vancouver Taşbaş M. YERLİ ÖRDEK (Anas boscas) ve KAZ’IN (Anser anser) SİNDİRiM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1989;36(02).