Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002201

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR

Year 1990, Volume: 37 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002201

Abstract

Bu çaltşmada jinekolojik problemli ineklerin doğumlartiliil
sentetik bir glukokortikoid olan dekzametazon ile haşlatdması incelendi.
Glukokortikoidlerin büyük dozlannm doğuma yak1l1 zamanda uygulandığmda 2-3 gün içinde doğumun oluştuğu görülmektedir. Doğum,
jizyolojik normal sımrlan dışıııa çıkarak, istek dışı olarak kayıtsız
şartsız haşlatddı. Çaltşmada 5 Holstein inek kul/amldl. Çaltşmadaki
ineklerin tümüne, daha önceki çaltşmalann ışığı altmda, doğU/nu başlatmak amacıyla, hayvan başma total 24 mg deksametozon i.l11.uygulandı. Doğumu başlatmak bizimde uyguladığm1/z (Muhtemel karşılaşdabilecek bir güç doğumu önlemek,. annenin ağır hir hastaltğı gibi)
bazı durumlarda gerekli olabilir. Bu 5 inekfen birinde doğum gecikmiş,
3'ünde prolapsus vagina, birinde ise kuru dönem akut mastitis vardy
Glukokortikoidler ile doğumu uyarmak için yapdan çaltşmalarda tedavi
ile buzağlıama arasmdaki süre 24 ila 72 saatler aras1l1da olmaktadır.
İneklerin eı?ieksiyon sonrası oluşan doc~um araltğı 20 ila 60. saatler
arasmda (ortalama 31,2 saat) olarak bulundu. Doğumlan başlatılan
prolapsus vaginah iki ineğin, gerek vaginitisten ötürü serviksin yeterince
genişleyememesi, gerekse yavrunun iri olması veya doğum sancılarm1l1
yetersiz olduğu gibi nedenlerle, doğumlan sezaryen ile yaptmM. Gebeliğin son döneminde yapdan deksametazon tedavisi, yavrunun akciğer
alveollerindeki surjactant düzeyini olumlu yönden etkilemesi, yavrunun
asjeksisini önlemede yararlı olmaktadır. Araştırmada elde edilen buzağılarll1 tümü canh ve sağhkh idi

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

M. Rıfat Salmanoğlu

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 01

Cite

APA Salmanoğlu, M. R. (1990). İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002201
AMA Salmanoğlu MR. İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(01). doi:10.1501/Vetfak_0000002201
Chicago Salmanoğlu, M. Rıfat. “İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 01 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002201.
EndNote Salmanoğlu MR (January 1, 1990) İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 01
IEEE M. R. Salmanoğlu, “İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 01, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000002201.
ISNAD Salmanoğlu, M. Rıfat. “İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/01 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002201.
JAMA Salmanoğlu MR. İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000002201.
MLA Salmanoğlu, M. Rıfat. “İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 01, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000002201.
Vancouver Salmanoğlu MR. İNEKLERDE DOGUMLARIN DEKSAMETAZON İLE UYARILMASI ÜZERINDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(01).