Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001323

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN iLAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001323

Abstract

Bu çalışmada, güçlü dezenfekwn etkisinin yanında, sürelik
kuru dezenfeksiyona uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip formaldehit ve polimerleri üzerinde duruldu. FarmasiJ"tik ilaç şeklinin
oluşturulmasmda formaldehit +t paraformaldehit fiziksel ve kimyasal
değişikleri esas almdı.
Farmasötik şeklin etken maddesi paraformaldehit, % 3Tlik fOlmaldehit çözeltisinden elde edildi: Formaldehit çiJ"zeltisi 8~: 5
ü
C'dE
10 gün süreyle bekletildi. Altta oluşan beyaz po/imer tortu süzüldü,
kurutuldu ve toz şekline geiirildi. Bundan % 38 paralormaldehit içeren
ilaç şekli hazırlandı. Hazırlanan şekil yakma suretiyle fumigasyon
tarzmda ku/lanlldl.
Farmasötik şeklin antibakteriyel etkinlik testi çeşitli malzeme
yüzeyleri ve farklı alanlarda yapıldı. Dezenfeksiyon yüzeyleri olarak
plastik, kağıt, tahta, cam ve aliminyum gibi günlük hayatta çok
kullanılan malzemeler seçildi. Laboratuvar, kümes, sığır ahm ve koyun
ağılı test alanı olarak kullanıldı. Antibakteriyel etkinlik testlerinde
hayvan sağlığı açısından önem taşıyan mikroorganizmalar dikkate
alındı. Fumigasyon kontakt zamanı farklı sürelerde tutuldu. Fumigasyondan önce test alanlarının ön temiz\('me işlemleri yapılarak
kapalılıkları kontrol edildi. Alan ısıiarı ve nemlilikleri belirlendi.
Testlerde yaklaşık 0.7-1.2 gram / m3 miktarlarında paraformaldehit
kullanıldı. Teste tabi tutulan tüm mikroorganizmalarm öldüğü görüldü.
Farmasötik şeklin bir yıl süreyle bekletilmesi sonucunda fiziksel
yapısında bir değişikliğin olmadığı görüldü. Testlerde 3 ve 6 aylık
tabletler kullanıldı. Böylece tabletin dayanıklılık ve etkinliği belirlenmiş oldu.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Demet

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Demet, Ö. (1990). FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN iLAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001323
AMA Demet Ö. FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN iLAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001323
Chicago Demet, Ömer. “FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN ILAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001323.
EndNote Demet Ö (January 1, 1990) FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN iLAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE Ö. Demet, “FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN iLAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001323.
ISNAD Demet, Ömer. “FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN ILAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001323.
JAMA Demet Ö. FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN iLAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001323.
MLA Demet, Ömer. “FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN ILAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001323.
Vancouver Demet Ö. FORMALDEHIT ETKEN MADDE ESASINA DAYANAN VE HAYVAN BARıNAKLARıNDA SÜREKLİ KURU DEZENFEKSiYONDA UYGUN KATI. DEZENFEKTAN iLAÇ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTlRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).