Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001506

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Tavuklarda vitamin c ve acth uygulamalarının bazı kan parametreleri ile plazma vitamin c ve glukoz düzeyine etkileri

Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001506

Abstract

Rıı çalışmada (,'--citamini taki)~resinin dfllf:Ysel stres oluşturulan
tamklarda stres tablosuna olan muhtemrl po:itif etkısi incelenmiştir.
İki grup ii.:erinde 'yürütülcu (alışmada deıw)' grubundaki tavuk/ara beş
gün süre ile C--('itaminı, kontrol grubundakilere ıse sadece serum fi.0'0/~jik
ı~rgulanmıştır. Altmcı gün her ikı gruba da ACTH (lu'ekte edilcrek :) saat
sunra toplanan kan örnekleriTide ba::.ı kan jJarametre!eri ile plazma gb/kozu
i'C pla::.ma C-dtamini dü:.:.ryiııdealıışan de/i,işimlcr inulelimiştir. Araştırmada
13--17 haftalık Hisex Rrown )umurtaCl hibridleri kullanılmıştır.
Asidofil Sl!Vlsı, luteroIillerin )"ii.(de oranları ilc H i L ara/,ı ve plazma
glukozu düzeyinde kontrol grubunda doima daha fa.:la olmak ıi;::.creher iki
grupta da istatistiksel önemde artışlar göriilmüş olup total liikosit sayısındaki
artı~ sadete kontrol grubunda istatistiksel iinem taşımaktadır. Lenfasit i'e
eo::.iııofillerinyii.:de oranlarında yine kontrol grubunda daha lada olmak ü.:ere
hdirgin düşüşler gözlmmiştir. Pla::.ma gluko:.:.ıı dü.:f)'l, lenfosit ve heterofilleriu 'yii:.:.deoranları, lökosit s{yısıı i:C J J i L oranı da gruplar arasır..da
önemli farklılıklar göstermektedir. Plazma C-vitamini dii::.e...l'i kontrol grubunda
çok az yükselirkm, denf)' grubunda C-iiitamini )'iiklemesindw dola)'ı daha
fada iincmde )'ükselme göstermiştir.
Kontrol grubundaki toplam lökosit sayısı ile jJla<.magluko:.:.u düzeyiı.deki
uc ii::.ellikle asidofil sa)'ısı ile 111 L oranındaki )'ükselme stresin ölçüsü olarak
kalml edilai,ii,inde, C-vitamininin strestl' bulıl7lan dene)' grubunda hafifletiei
etki göstermiş olması gerekmektedir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ş. Hatipoğlu

Publication Date January 1, 1993
Published in Issue Year 1993Volume: 40 Issue: 03

Cite

APA Hatipoğlu, Ş. (1993). Tavuklarda vitamin c ve acth uygulamalarının bazı kan parametreleri ile plazma vitamin c ve glukoz düzeyine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001506
AMA Hatipoğlu Ş. Tavuklarda vitamin c ve acth uygulamalarının bazı kan parametreleri ile plazma vitamin c ve glukoz düzeyine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1993;40(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001506
Chicago Hatipoğlu, Ş. “Tavuklarda Vitamin C Ve Acth uygulamalarının Bazı Kan Parametreleri Ile Plazma Vitamin C Ve Glukoz düzeyine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, no. 03 (January 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001506.
EndNote Hatipoğlu Ş (January 1, 1993) Tavuklarda vitamin c ve acth uygulamalarının bazı kan parametreleri ile plazma vitamin c ve glukoz düzeyine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 03
IEEE Ş. Hatipoğlu, “Tavuklarda vitamin c ve acth uygulamalarının bazı kan parametreleri ile plazma vitamin c ve glukoz düzeyine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 40, no. 03, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001506.
ISNAD Hatipoğlu, Ş. “Tavuklarda Vitamin C Ve Acth uygulamalarının Bazı Kan Parametreleri Ile Plazma Vitamin C Ve Glukoz düzeyine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/03 (January 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001506.
JAMA Hatipoğlu Ş. Tavuklarda vitamin c ve acth uygulamalarının bazı kan parametreleri ile plazma vitamin c ve glukoz düzeyine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001506.
MLA Hatipoğlu, Ş. “Tavuklarda Vitamin C Ve Acth uygulamalarının Bazı Kan Parametreleri Ile Plazma Vitamin C Ve Glukoz düzeyine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 40, no. 03, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001506.
Vancouver Hatipoğlu Ş. Tavuklarda vitamin c ve acth uygulamalarının bazı kan parametreleri ile plazma vitamin c ve glukoz düzeyine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(03).