Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001552

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ

Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001552

Abstract

Bu çalışmada,)'em ['eyem hammaddelerinde doğalolarak meydana
gelen tanen ve sfyaniir düzC)'leri belirlendi. Analider spektrofotometrik )'öntemlerle gerçekleştirildi. BireyJel anali;:. sonuçlarına göre, tanen düzeyinin ,yüzde
olarak O ile 5.70 arasında siyanürün ise II ile 140 ppm arasmda de<~işti bulundu. Ortalama tanC1ldii.ce)'ininyiizde olarak broyler )'emlerinde 0.63::3:
0.08, damıdık tm'uk )'emlerinde 0.43:1-0.05, buğda)'da 0.41H 0.09, mısırda
0.49:; 0.5, a)'çiçe,~ikıiJpesinde 2.60-~ 1.25, sorgumda ise 0.9g~ 0.12 oldıı-
,gıt hesaplandı. Diğer )'andan, ortalama si.J'aniiı dii?:.C)'lerippm olarak brrı)'ler
)'emlerinde 47.82= 7.92, damdık tavuk )'emlerinde 45.91- 6.24, buğda)'da
47.0-:-:13.87, mısırda 40.86::1:7.92, a)'çiçeği kiispesinde 83.50':5.38, sorgıımda ise 35.57 : __3.15 oldlı,~1Ibıııundu.
, Analiz sonuçlarına göre, )'em ,'e)'em hammaddelerindeki taneııı'e si;'anür
dÜCf)'lerinin kanatlılarda sa,~lık sonııılarına )'01 açabileceği ve )'emdeız )'ararlanma)'ı olumsuz )'ö.nde etkileyebileceği soıııu:una ('anıdı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ferda Akar

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 01

Cite

APA Akar, F. (1994). YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001552
AMA Akar F. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001552
Chicago Akar, Ferda. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001552.
EndNote Akar F (January 1, 1994) YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE F. Akar, “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001552.
ISNAD Akar, Ferda. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001552.
JAMA Akar F. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001552.
MLA Akar, Ferda. “YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001552.
Vancouver Akar F. YEM VE YEM HAMMADDELERİNDE BULUNAN BAZI DOGAL OLUMSUZLUK FAKTÖRLERİ: 1. TANEN VE SIYANÜR DÜZEYLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).