Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ

Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544

Abstract

Bu çalışmada C vitamini uygulanan ve uygulanmaJan gruplarda
ACTH'mn gluko.:;,:re ilZsülilı düzeyleriıze etkisi, A. tJ. Veteriner Fakültesi Deneme Araştırma I'e [(ygıılama Ç!ftli<~iıuft;ki 24 ar/tt 713 hajialık Hisex
flrown )'ıımurüıcı hihririleri üçerinde deneıuli.
Deneme ö'ilccsi her iki gmha ait tavuklardan kan a!ınamk gllıkOç iıe ilisiilin dii;;.q!erinc haklLriI. Kontrol gmlJllila snmn fiZyolojik, delie..) gm/nma beş
.!!,iin süre ile 250 m!', i hirc)' do.:ıında C ,.itamiııi intmmııskııler )'olla i'Clildi.
U)'gulama:ılil beşi!ıci /;iiIlÜ;:Jı! her iki :I',mha ACnl 50 i C' i hire.J' do;;.lliIda intramııskuler olarak iJtTildi. Bıı 11)/!,1ı1amadan iiç saat SOilra kan iinukleri
Illmarak pla:;..ma gluku.<.. ilC iıısiitiıı dü:e)'lerinı' tdım hakıMı.
Kontrol gruhuııda ba)!mı!!,ı(üı 260 mg! i00 ml ,!!,!ukoc, 22 i O' ml olan
insiilin dl',~erleri dme ../ sonrasıada slras~l'la ~ni mg! i00 ını ue :H / Ü i ml
olarak bulundil (P < 0.0:)). Dt/IC)' gmbımdaki ,!',lııko:::.iiI' iıısiilin değerleri
amrındaki başlangıç iJe sonraki de.~erler arasıııdaki fark ise iiıımzsi::. /mlımdu.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Bahri EMRE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 01

Cite

Bibtex @research article { auvfd849333, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {1994}, volume = {41}, number = {01}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001544}, title = {C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ}, key = {cite}, author = {Emre, Bahri} }
APA Emre, B. (1994). C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 41 (01) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001544
MLA Emre, B. "C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 (1994 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/en/pub/issue/59955/849333>
Chicago Emre, B. "C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 (1994 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ AU - BahriEmre Y1 - 1994 PY - 1994 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001544 DO - 10.1501/Vetfak_0000001544 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 41 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001544 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ %A Bahri Emre %T C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ %D 1994 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 41 %N 01 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001544 %U 10.1501/Vetfak_0000001544
ISNAD Emre, Bahri . "C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 / 01 (January 1994): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544
AMA Emre B. C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994; 41(01): 0-0.
Vancouver Emre B. C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1994; 41(01): 0-0.
IEEE B. Emre , "C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 01, pp. 0-0, Jan. 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001544