Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD'İN KULLANIMI

Year 1994, Volume: 41 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548

Abstract

İdrar asitleştiricisi olarak amoı!)!um klm'id'ill 50 (ı. P,ruP), 100
(2. grup), 200 (3. grup) ve 400 (4. grup) mg i kg günlük do;;Jarıikiye bölünüp, sabah ve akşam yemlerine karıştırılarak verildi. Köpeklerden bazılarının
başlangıçta amoıryum klm'id karıştırılmış yeme isteksiz oldukları, daha sonra
alıştıkları gözlendi. Peletlenmiş köpek yeminin idrarı alkalileştirici etkisinin olduğu belirlendi. Amoıryum klorid'in verildiği ilk gün 3. (200 mg i kg) vc
4. (400 mg i kg) gruplardaki köpeklerde idrar pH'sında önemli düşüş (P <
0.05) saptandı. İdral' pH' sında amon)'um kloı'id'in 50 ve 100 mg i kg günlük
do:dannın u..J'gulandı.~ıgruplarda denemenin değişik günlerinde önemsiz, 200
ve 400 mg! kg /!,ünlük do;:Jannın verildiği gruplarda ise önemli düşüşler (P <
0.05) ka)'dedildi. A)'nca 200 mg i kg günlük doz harif, 400 mg i kg lık günlük doz köpeklerde şiddetli derecede metabolik asidvza neden oldu.
Sunuç olarak, köpeklerde amon)'um kloridin 200 mg / kg günlük dozunun
ik£ye bijlünerek sabah ve akşam )'emleri)'le birlikte verilmesinin kala)', organizma
için zararsız ve etkili bir idrar asitleştiricisi olduğu kanısına varıldı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Arif Kurtdede

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 01

Cite

APA Kurtdede, A. (1994). KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548
AMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001548
Chicago Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548.
EndNote Kurtdede A (January 1, 1994) KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE A. Kurtdede, “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001548.
ISNAD Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (January 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001548.
JAMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001548.
MLA Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001548.
Vancouver Kurtdede A. KÖPEKLERDE İDRAR ASİTLEŞTİRtcİsİ OLARAK AMONYUM KLORİD’İN KULLANIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).