Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 337 - 349, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul

Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 337 - 349, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357

Abstract

Bu araştırmada Türkiye'ninfarkLı bölgelerindeki 20 süt sığırcıLığı işletmesi ve A. Ü. Veteriner FaküLtesi Doğum Kliniğine getiriLen,jertilite problemLiineklerden aLınan 624 adet kan serumu mikronötralizasyon testi ile IBR/IPV
antikorLarı yönünden kontroL edildi. Ayrıca bu ineklere ait 381 adet vajinaL
swap, 41 I adet lökosit ve 7 adet pLasenta örneklerinin virus izoLasyonu amacıyla hücre kültürlerinde pasajları yapıldı.
MikronötraLizasyon testi ile kontroL edilen 624 adet kan serumunun 425
adedi (% 68.10) IBR/IPV virusu nötraLizan antikorLarı yönünden pozitif buLundu. Ancak virus izolasyonu amacıyla toplanan örnekLerden virus izoLe edilemedi. Kontrol edilen işletmelerin her birinde IBRlIPV enfeksiyonu tespit edildi ve
işletmelerdeki seropozitiflik oranlarının % 6.66 ile % 100 arasında olduğu belirlendi. Ayrıca pozitif serumların SN50 değerlerinin i:1.41-1:316 arasında dağılım gösterdiği saptandı.
Bu araştırmada, virus izolasyonu yapılamamasına rağmen, işletmelerdeki
antikor düzeylerinin yüksekliği nedeniyle, fertilite problemli ineklerde IBRlIPV
virusunun etiyolojik bir etken olabileceği tespit edildi.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Çabalar

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 03.04

Cite

APA Çabalar, M. (1994). FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(03.04), 337-349. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357
AMA Çabalar M. FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(03.04):337-349. doi:10.1501/Vetfak_0000000357
Chicago Çabalar, Mehmet. “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 03.04 (January 1994): 337-49. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357.
EndNote Çabalar M (January 1, 1994) FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 03.04 337–349.
IEEE M. Çabalar, “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 03.04, pp. 337–349, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000000357.
ISNAD Çabalar, Mehmet. “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/03.04 (January 1994), 337-349. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000357.
JAMA Çabalar M. FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41:337–349.
MLA Çabalar, Mehmet. “FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 03.04, 1994, pp. 337-49, doi:10.1501/Vetfak_0000000357.
Vancouver Çabalar M. FERTİLİTE PROBLEMLİ İNEKLERDE ENFEKSİYÖZ BOVİNE RHİNOTRA CHEİTİS- ENFEKSİYÖZ PUSTULAR VULVOV AGİNİTİS (mR-JPV) VİRUS İZOLASYOvul. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(03.04):337-49.