Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 559 - 574, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000352

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ

Year 1994, Volume: 41 Issue: 03.04, 559 - 574, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000352

Abstract

Bu deneysel çalışmada 2-3 günlük toplam i75 adet SPF civciv kullanıldı. Enfeksiyonda prepatenz süre 7, patenz süre ise 14 gün olarak tesbit edildi.
Sekumdaki patolojik degişiklikler ı. generasyon şizont ve merozoitlerin
oluşumu esnasında hafifdi. Asıl lezyonlar ıı. generasyon şizont ve merozoitlerin
gelişmesi sırasında ortaya çıktı. Propriadan tunika muskularise ve serozaya kadar yayılan lenfosit, heterofil ve eozinofil lökosit infiltrasyonları, geniş kanamaIar; dejeneratif değişiklikler ve villöz atrofi ile karşılaşıldı. Benzeri değişikliklere ince barsaklardan çok kalın barsaklarda rastlandı.
İyileşme aşamasında sekumda propria mukozada bağ doku artıŞı bez epitelIerinde mitoz, bazı bezlerde kalıcı kistik dilatasyon bezlerde epitelierde hiperplazi ve villuslarda normalleşme gözlendi. Kalın barsaklarda propria mukozada
fibrozis, dejenere oosistler, dev hücreleri ve villuslarda füzyon görüldü. Bursa
fabricius'da da patolojik olarak lamina epitelialiste kistik yapılar, lenfoid folliküllerde lenfositlerde piknoz, dejeneratif değişiklikler ve interfolliküler bağ doku artıŞı ile heterofillökosit hücre infiltrasyonları görüldü.
Elektron mikroskobik incelemede sporozoid invazyonuna uğramış epitel
hücrelerinin sitoplazmalarında kısmi nekroz ve vesikülcr dejenerasyon ile karşılaşıldı. Parazit gelişimine paralelolarak hücre organeııerinde atrofi ve deformasyon belirlendi.
Sonuç olarak, E. tenella'nın sporlu oosistlerinin yeterli dozda verilmesi halinde, 2-3 günlük SPF cicivlerde de 3-8 haftalık yaştakilerdeki gibi yüksek mortalite ile seyreden klinik ve patolojik bulgular oluşturulabilmektedir.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ayhan Atasever

Publication Date January 1, 1994
Published in Issue Year 1994Volume: 41 Issue: 03.04

Cite

APA Atasever, A. (1994). CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(03.04), 559-574. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000352
AMA Atasever A. CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1994;41(03.04):559-574. doi:10.1501/Vetfak_0000000352
Chicago Atasever, Ayhan. “CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, no. 03.04 (January 1994): 559-74. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000352.
EndNote Atasever A (January 1, 1994) CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 03.04 559–574.
IEEE A. Atasever, “CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 41, no. 03.04, pp. 559–574, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000000352.
ISNAD Atasever, Ayhan. “CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/03.04 (January 1994), 559-574. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000352.
JAMA Atasever A. CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41:559–574.
MLA Atasever, Ayhan. “CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 03.04, 1994, pp. 559-74, doi:10.1501/Vetfak_0000000352.
Vancouver Atasever A. CİVCİVLERDE DENEYSEL EİMERİA TENELLA ENFEKSİYONUNUN PATOLOJİK BULGULARI ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRONMİKROSKOBİK INCELEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(03.04):559-74.