Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1995, Volume: 42 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000789

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ

Year 1995, Volume: 42 Issue: 02, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000789

Abstract

Bu çalışma on sokak köpeği üzerinde yapılmış ve ksilazin, ketamin
ve ksilazin-ketamin kombinasyonunun herbiri ile anestezi edilen köpeklerde, epinefrinin aritmik etkisi araştırılmıştır. Aritmiler EKG'de ll. derivasyon
yazdırılarak gözlenmiştir, Ksilazin ile anestezi edilen köpeklerde kalp at/m
sayısı azalmış (54 3Idk.) ketamin ile anesteziye sokulanlarda ise artmıştır
(161 34Idk.). Epinefrin tüm anestezi durumlarında, sin us bradikardi'ye eşlik
eden atrioventriküler nodal aritmi oluşturmuştur. Ancak aynı dozlarda epinefrin
ile uyarılan aritmi yoğunluğu ksilazin ya da ksilazin-ketamin ile anestezi edilen
köpeklerde, sadece ketamin ile anestezi edilenlerdekinden daha yüksek bulunmuştur. Epinefrin ile uyarılan aritmi yoğunluğu bakımından, ksilazin ve ksilazin-ketamin kombinasyonu ile anestezi edilen köpekler arasında belirgin bir
farklılık bulunamamıştır.
KsiLazin ya da ksilazin-ketamin kombinasyonu ile anestezi edilen
köpeklerde, epinefrinin aritmik etkisinin daha fazla olması, ksiLazinin kalbi epinefrine karşı duyarlılaştırdığını göstermektedir. Ketamin kalp atım sayısını
artırdığından ve repolarizasyon süresini kısalttığından, epinefrinle uyarılan ektopik uyarıların kalbe hakim olması zor olmaktadır. Bu nedenle de aritmi
yoğunluğu, ketamin ile anestezi edilen köpeklerde daha az bulunmuştur.
Bu çalışmada, anestezik olarak ketamin kullanılan köpeklerde, ksilazin ya
da ksiLazin-ketamin kullanılanlara göre, epinefrinin aritmik etkisinin daha az
olduğu gösterilmiştir. Ancak bu konuda fazla araştırmaya rastlanmadığından,
bu konu tartışmaya açıktır. Bu nedenle, ksiLazin ya da ksiLazin-ketamin anesteziklerinin varlığında epinefrin ile daha şiddetli aritmilerin oluşmasının nedenlerinin anlaşılması, daha detaylı araştırmaları gerektirmektedir.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ömer Bozdoğan

Publication Date January 1, 1995
Published in Issue Year 1995Volume: 42 Issue: 02

Cite

APA Bozdoğan, Ö. (1995). KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000789
AMA Bozdoğan Ö. KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1995;42(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000789
Chicago Bozdoğan, Ömer. “KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, no. 02 (January 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000789.
EndNote Bozdoğan Ö (January 1, 1995) KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 02
IEEE Ö. Bozdoğan, “KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 42, no. 02, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000789.
ISNAD Bozdoğan, Ömer. “KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/02 (January 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000789.
JAMA Bozdoğan Ö. KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000789.
MLA Bozdoğan, Ömer. “KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 42, no. 02, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000789.
Vancouver Bozdoğan Ö. KSİLAZİN, KETAMİN VE KSİLAZİN-KETAMİN KOMBİNASYONU İLE ANESTEZİYE SOKULAN KÖPEKLERDE EPİNEFRİNİN ARİTMİK ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(02).