Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1995, Volume: 42 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI

Year 1995, Volume: 42 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ineklerde önemli ekonomik kayıplara neden
olan subklinik mastitislerin saptanmasında, milk checker' in pratik kullanım etkinliğinin, CMT ve bakteriyolojik bulgularla karşılaştırmalı olarak
araştırılmasıdır.
Çalışmanın hayvan materyalin.~, değişik ırk, yaş ve laktasyon dönemlerinde
olan Ankara bölgesi (grup 1) ve AU Veteriner Fakültesi Deneme, Uygulama ve
Araştırma Çiftliği' ne (Grup Il) ait, toplam 77 ineğin 308 meme lobu oluşturdu.
Çalışmaya alınan ineklerin tüm meme loblarına ait ilk sağım sütleri "mi/k
checker" ile ölçülerek elde edilen değerler kayıt edildi. Aynı zamanda bu hayvan/ara CMT uygulandı. CMT pozitif sonuç veren meme loplarından süt numunesi mikrobiyolojik muayene için laboratuvara gönderildi. Izole edilen mikroorganizma ile "milk checker" bulguları ve CMT bulguları arasındaki ilişki
araştırıldı.
Çalışmaya alınan 308 meme lobundan 143'ünde etken izole edildi. M.astitislerin büyük bir çoğunluğunu, E. coU, stafi~okok ve streptokak enfeksıy?~-
larının olıışturduğu görüldü. CMT bulguları ıle karşılaştırıldığında subklı~ık
mastitisler %95 oranında "milk checker" ile saptandı. Ancak, Staph. aureus ıle
enfekte meme loblarında yüksek milk cheeker değeri elde edilirken (7.5-0.22
mSıcm), Strep. uberis, Strep. dysgalactia ve E. coU ile enfekte meme lob/arında
milk cheeker değerleri normal düzeyde bulundu (sırası ile, 5.24:i1J.06,
5.54:i1J.ll, 4.86:i1J.08 mSıcm).
Sonuç olarak; milk cheeker laktasyondaki ineklerde absolut ve komparativ
değerlendirme kriterleri ile CMT bulgularına paralel sonuçlar vermesine
rağmen, aynı enfeksiyon türlerinde değişken sonuçlar vermesi nedeniyle bu C~-
hazin saha şartlarında kullanılabilirliğine karar verilmesi, daha genış
araştırmaların yapılması sonucu mümkün olacaktır.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Şükrü Küplülü

Publication Date January 1, 1995
Published in Issue Year 1995Volume: 42 Issue: 03

Cite

APA Küplülü, Ş. (1995). SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767
AMA Küplülü Ş. SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1995;42(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000767
Chicago Küplülü, Şükrü. “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, no. 03 (January 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767.
EndNote Küplülü Ş (January 1, 1995) SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 03
IEEE Ş. Küplülü, “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 42, no. 03, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000767.
ISNAD Küplülü, Şükrü. “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/03 (January 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000767.
JAMA Küplülü Ş. SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000767.
MLA Küplülü, Şükrü. “SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA ‘MILK CHECKER’ IN KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 42, no. 03, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000767.
Vancouver Küplülü Ş. SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TANISINDA "MILK CHECKER" IN KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(03).