Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000621

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM'LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ

Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000621

Abstract

Çaltşmada, Holstein ineklerin puerperal döneminde ovarium'lardaki follikül dinamiğini
izlemek ve bu evrede şekillenen bazı reprodüktij sorunların bu sürece olası etkisini araştırmak
amaçlanmıştır.
Holstein ırkından, üçü puerperal sorunlu ve dokuzu normalolmak üzere toplam 12 baş inek,
postpartum 10. günden başlanarak, ilk ovulasyon ve corpus luteum şekillenmesine kadar. 24 saat
aralarla rektal ultrasonografi ile muayene edildi. Ultrasonografi muayenesi için 3.5 mHZ'lik
transdüser kullanıldı. Ayrıca, aynı dönemde haftada üç kez kan örnekleri toplanarak EfA yöntemiyle
progestermı ve PCF2a metabolitlerinin düzeyleri ölçüldü.
Çapı 10 mm veya daha büyük olan dominant folliküllere ilk defa, sorunsuz ineklerde
postpartum 10.8:1:1.2 ve puerperal sorunlu ineklerde 11.7:1:2.O günlerde rastlandı (p>0.05).
Ovulasyona giden DF'lerin, son görüntülenme günleri sorunsuz ineklerde 21:1:2.0gün, sorunlularda
ise 23:1:1./ gün olarak belirlendi (p>0.05).Ovulasyon gösteren folliküllerin alınan son ölçümlerinde
çaplan, sorunsuz ineklerde 17.5:1:2.9 mm, sorunlularda /6.2:1:4.3 mm idi (p>0.05). Postpartum ilk
ovula.~yonun orta/ama 2. 7 dalgadan sonra şekillendiği saptandı.
Persistenf DF'lere sadece sorunlu iki inekte, 13 gün süreli olarak rastlandı ve bunlann.
failikül dinamiğini etkilemeden, regrese oldukları izlendi.
Deneme hayvanlarının %44.4 'ünde ovulasyon öncesinde, dikkatle incelendiği taktirde
farkedilebilen, hafif bir servikal mukus akıntısı belirlendi.
Puerperal sorunlu ve sorunsuz ineklerde corpus luteum'un şekillenme süreleri ve çaplan
arasında istatistik yönden önemlifark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç olarak ultrasonografi ve kan progesteron hormonu düzeylerinin ölçülmesi ile ,!ollikül
dinamiği. ovulasyon ve corpus luteum formasyonunun izlenebileceği; ancak fertilite yönünden daha
fazla bilgi alabilmek için, benzeri bir çalışmanın postpartum 45. güne kadar devam ettrilmesinde yarar
bulunduğu kanısına varıldı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ayhan Baştan

Publication Date January 1, 1998
Published in Issue Year 1998Volume: 45 Issue: 01

Cite

APA Baştan, A. (1998). PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000621
AMA Baştan A. PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000621
Chicago Baştan, Ayhan. “PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, no. 01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000621.
EndNote Baştan A (January 1, 1998) PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE A. Baştan, “PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 45, no. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000621.
ISNAD Baştan, Ayhan. “PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000621.
JAMA Baştan A. PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000621.
MLA Baştan, Ayhan. “PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 45, no. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000621.
Vancouver Baştan A. PUERPERAL DÖNEMDEKİ HOLSTEİN İNEKLERİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KAN HORMON DEĞERLERİNİN YARDIMIYLA OVARIUM’LARDAKİ FOLLİKÜL DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).