Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000612

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi

Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000612

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 56 ppm düzeyinde demir içeren pelet yem ile beslenen yavru
köpeklere, ek olarak 14 ( Toplam 70 ) ve 28 ( Toplam 84 ) ) ppm düzeyinde oral demirin 30 gün
süresince verilmesinin serum demir ve total demir bağlama kapasitesinde oluşturacağı
değişikliklerin belirlenmesidir.
Köpekler 5' i 1. grup ( 56ppm demir), 8' i 2. grup ( 70 ppm demir) ve 8 'i 3. grup ( 84ppm
demir) olarak 3 gruba ayrıldı. Köpeklerin deneme öncesi ( O) ve denemenin 15. ve 30. günlerinde
serum demir ve total demir bağlama kapasitesi değerleri kaydedildi.
Her üç grubun 15. ve 30. günlerinde saptanan serum demir değerleri, deneme öncesi
değerlerine göre önemli düzeyde değişmedi
Serum total demir bağlama kapasitesi değerlerinin, 1. grubun 15. ve 30. günlerinde ve 3.
grubun 30. gününde deneme öncesi değerlerine göre önemli düzeyde ( P < 0.05 ) düşük olduğu
saptandı. Bu parametredeki değişiklikler, verilen ek demir miktarları ile paralellik göstermedi.
Sonuç olarak, diyetle yeterli düzeyde demir alan yavru köpeklere ek demir verilmesinin
serum demir ve total demir bağlama kapasitesi düzeylerinde anlamlı ve düzenli değişikliklere neden
olmadığı, mevcut farklılıkların demir metabolizması dışındaki bazı faktörlerden kaynaklanabileceği
ve diyetteki düzeyi saptanmadan yavru köpeklere demir desteği yapılmasının yararlı olmayacağı
kanısına varıldı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Aslan Kalınbacak

Publication Date January 1, 1998
Published in Issue Year 1998Volume: 45 Issue: 01

Cite

APA Kalınbacak, A. (1998). Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000612
AMA Kalınbacak A. Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000612
Chicago Kalınbacak, Aslan. “Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir Ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, no. 01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000612.
EndNote Kalınbacak A (January 1, 1998) Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE A. Kalınbacak, “Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 45, no. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000612.
ISNAD Kalınbacak, Aslan. “Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir Ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000612.
JAMA Kalınbacak A. Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000612.
MLA Kalınbacak, Aslan. “Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir Ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 45, no. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000612.
Vancouver Kalınbacak A. Demir Yönünden Dengeli Bir Rasyonla Beslenen Saglıklı Yavru Köpeklere Oral Ek Demir Verilmesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).