Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER

Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622

Abstract

Çalışma, yaşlan 3-10 arasmda değişen toplam 60 inekde yapıldı. Hip(}kal.~emi
sendromu f{österen inek materyali: Semptomlan belirgin şekilde grup A (n=20) ve hafıf olarak
gösteren inekler grup B (n=20) şeklinde ayrılrrken, herhangi bir semptom göstermeyen 20 haş inek
(grup c) kontrol grubu olarak çalrşmaya almdı. Kan örnekleri hipokalsemi sendromu gösterenlerde
(grup A ve B) i.v. kalsiyum sağaltımma başlanmadan hemen önce, kontrol grubunda (grup c) ise
doğumdan hemen sonra vena jugularis'ten almdı. Çalrşmada materyalolarak alman tüm
hayvanlarda, klinik olarak saptanan postpartum reprodüktij sorunlar da dikkate almdı.
Kan kalsiyum düzeyleri şiddetli hipokalsemili hayvanlarda 5,50i::O.33%mg, hafif
hipokalsemililerde 7,42i::O,06%mg olarak belirlendi. Şiddetli hipokalsemi semptomu gösterenlerde
kan kalsiyum düzeyi hafif hipokalsemi semptomu gösterenlere göre önemli düzeyde düşük (p< 0,001)
bulundu. Ancak, A ve B gruplarmda kontrol grubundan (grup C: 9,i0:10,i6%mg) daha düşük bir Ca
düzeyi (p< O,OO!) belirlendi.
Prolapsus uteriye grup A 'da 4 (%20) ve grup B 'de i inekte (%5) rastlamrken. kontrol
grubunda prolapsus olgusuna rastlanmadı. Retentio secwıdinarum 'a kontrol grubunda rastlanmazken, grup A 'da 2 ve grup B 'de / inekte görüldü. Hipoka/semili iı:eklerde güç doğum ş~killenmez~en. ?üç
doğum olan iki inekte Ca değerleri fizyolojik sınırlardaydı. Onceki doğumlarmda hıpokalsemı geÇiren
İnek sayısı grup A 'da 2 iken, grup B 'de 3 olarak saptandı.
Sonuç olarak puerperal hipokalsemili ineklerde klinik bulgular ile kan Ca değerleri arasında
yakm bir ilişki belirlendi.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Rıfat Salmanoğlu

Publication Date January 1, 1998
Published in Issue Year 1998Volume: 45 Issue: 01

Cite

APA Salmanoğlu, R. (1998). PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622
AMA Salmanoğlu R. PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000622
Chicago Salmanoğlu, Rıfat. “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, no. 01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622.
EndNote Salmanoğlu R (January 1, 1998) PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE R. Salmanoğlu, “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 45, no. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000622.
ISNAD Salmanoğlu, Rıfat. “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000622.
JAMA Salmanoğlu R. PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000622.
MLA Salmanoğlu, Rıfat. “PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 45, no. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000622.
Vancouver Salmanoğlu R. PUERPERAL HİPOKALSEMİLİ İNEKLERDE KAN KALSİYUM DÜZEYLERİ VE KLİNİK GÖZLEMLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).