Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 471 - 481, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 471 - 481, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206

Abstract

Bu çalışmada, kanlannda negatif ve koruyucu düzeyde matemal
antikor içeren ve sırası ile LIB 1 ve LaSola aşı viruslarz sularma katılmak suretiyle 2 kez aşılanan hayvanlarda oluşan ba,ğışıklık ve immunitenin durumu, III
ve eprüm,)'on testleri)'le incelenmiştir.
Çalışmada, 800 adet Lalahan Veteriner .40' a düştüğü belirlenmiştir. LaSota suşu ile 30. günde aşılanan a)'ni
ho,yvanların vaksinas)'ondan i5 gün sonra ,yapılan Hi testinde, ortalama tı:tresi log2 HI 7.47 olan Lalahan grubunun log2 H16. 5'a ve ortalama titreleri
log2 HI.'). 40 olan K01l.ya grubunun ise titrelerinin lOg2H I 5.63 civarında kaldı,~ı saptanmıştır.
• Ha,ğışıklık kontrolü ikinci aşılamadan i5 gün sonra yapılmıştır (virus,
i0.000 F;LDso! O. i ml). Aşılanan her iki grupta ortalama log2 HI titreleri 7
,;e)'lıkansl1ldaki hayvanların % iOO'üııün koruızduğu belirlenirken, )'ine logz
6' )'a sahip olan ha)'vanlann biiyük bir kısmınıız iı!feksi)'ondan korunduğu (%
86) ı'e bu(7) titreniız tampon titresi olacağı kanısına varılmıştır. Kontrol grubunda bulımanlarzız ise hepsi ölmziştür.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Şengül Yalçın

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Yalçın, Ş. (1999). NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03), 471-481. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206
AMA Yalçın Ş. NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03):471-481. doi:10.1501/Vetfak_0000000206
Chicago Yalçın, Şengül. “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999): 471-81. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206.
EndNote Yalçın Ş (January 1, 1999) NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03 471–481.
IEEE Ş. Yalçın, “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, pp. 471–481, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000206.
ISNAD Yalçın, Şengül. “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999), 471-481. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000206.
JAMA Yalçın Ş. NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46:471–481.
MLA Yalçın, Şengül. “NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, pp. 471-8, doi:10.1501/Vetfak_0000000206.
Vancouver Yalçın Ş. NEWCASLE HASTALĞINA KARŞI AŞILAMA DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03):471-8.