Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824

Abstract

Bu araştırmada, ineklerde seksüel siklusun değişen fazlarında, ovidukt
epitelinin histolojik ve histokimyasal özelliklerinin, ışık ve elektron mikroskopik
düzeyde incelenmesi amaçland!. Materyalolarak, folliküler ve lutal! fazdakı,
ya"ları 2-5 arasmda deği"en, Çubuk mezbahasll1dan sağlanan 30 ineğin oviduktu
kullal1lldl.
Işık ve elektron mikroskopik düzeyde yapılan incelemeler sonucunda, tek katlı
prİzmatik epitelden oluşan lamina epiteliyalisin, salgı yapan hücreler ve silyumlu
hücrelerden olupuğu tespİt edildi. Bunların yal1lnda, rezerv jimksİyonuna sahip
olduğu düşünülen hücreler ile kcıma "ekilli hücrelere de rastland!.
Östrus ve mefijstrus dönemlerinde. hücrelerin yüksekliklerinin ve salKI
Kmnülleriin miktarının. diöstrus ve erken proöstrus dönemlerine g()re olduk~'([
fazla olduf{u saptandı. Histokimyasal yöntemlerle yapılan incelemeler sonucunda
ise salKI materyalinin. nötral mukosubstwıs ile sült'atlt ve karboksilli ([sidik
mukosubstansın karışımı olduf{u belirlendi. Östrus döneminde uzun mukoza i
kıvrımlamı lümene bakan uç kısımlarında sülfatlı ve karboksilli asidik
mukosubstansın yoğun olduf{u. kriptlerde ise nöfral mukosubstansın artmış olduf{u
gözlendi.
UYKulanan diastaz sindirimi ile glikojenin. hiyalu ronidaz. sindirimi ile
hiyalumnik asit. kondmidin sülfat A ve C glikozamillOKlikanlartlıtn. siyalidcr:.
sindirimi ile de siyalik asitin dönemlere i{öre bulunduklal'! yerler ve miktarlart
tespit edildi

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Asuman Özen

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Özen, A. (1999). ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824
AMA Özen A. ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000824
Chicago Özen, Asuman. “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824.
EndNote Özen A (January 1, 1999) ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE A. Özen, “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000824.
ISNAD Özen, Asuman. “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000824.
JAMA Özen A. ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000824.
MLA Özen, Asuman. “ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000824.
Vancouver Özen A. ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).