Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000820

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000820

Abstract

Ekonomik yönden önemli bir enleksiyon olan IBR-IPV in etkeni Bovine
Herpesvirus i (BHV 1). herpesviridae familyasının alphaherpesvirinae alt grubuna
ait bir virusdur, BHV-l sığırlarda rhinotracheitis, balanoposthitis, vulvovaginitis
gibi semptomlara ve gebe hayvanlarda abOl.tlara neden olmaktadır, Primer BHVl
enfeksiyonunun ardmdan virusun latentli[!,i söz. konusudur, [atent enrekte
hayvanlar, klinik belirti göstermeksiz.in virusu saçabilmekte ve bu nedenle de
enleksiyonun kontrol altma almmasmda önemli bir engel olu,çturmaktadır, Bugüne
kadar BHV i enleksiyonunun kontrolünde ve eradikasyonunda başarılı olamayan
a,l'dama ç:a/ı,ı'malarında umut verici bir geli,ı'me olarak gündeme giren marker
a,çılar, BHV i 'in eradikasyonu amacıyla kullanılmaya başlanmıştır,

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İbrahim Burgu

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Burgu, İ. (1999). IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000820
AMA Burgu İ. IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000820
Chicago Burgu, İbrahim. “IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000820.
EndNote Burgu İ (January 1, 1999) IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE İ. Burgu, “IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000820.
ISNAD Burgu, İbrahim. “IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000820.
JAMA Burgu İ. IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000820.
MLA Burgu, İbrahim. “IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000820.
Vancouver Burgu İ. IBR-IPV VİRUS ENFEKSİYONUNUN KONTROL VE ERADİKASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).