Amaç ve Kapsam

“Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi” nin amacı, veteriner hekimliği ve hayvan yetiştiriciliği alanlarında çalışan insanlara uluslararası düzeyde katkıda bulunacak yüksek kaliteli orijinal araştırma makaleleri yayımlamaktır.Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nin köklü dergilerinden biridir. Dergide Veteriner Hekimliğin tüm çalışma alanlarını içeren konularla ilgili araştırma makalesi, kısa bilimsel çalışma, vaka takdimi, editöre mektup ve davet usulü derleme makaleler yayımlanmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1954 yılından beri üç ayda bir yayımlanmakta olup, Nisan 2007 tarihinden itibaren Science Citation Index- Expanded kapsamında yer almaktadır.

Derginin kısaltma adı  "Ankara Univ Vet Fak Derg" dir. 


Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık