Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Light and electron microscopic studies on mast cell of the sow oviduct

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 1, 9 - 14, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002598

Öz

The present study was aimed to evaluate staining properties, light and electron microscopic structures and numerical distribution, of mast cells which are located at different regions of the swine oviduct. In the present study, oviduct samples taken from 6 healthy adult sows were used as material. It was observed that mast cells in regions of the oviduct gave Ab (Alcian blue) (+)/SO (Safranin O) (-) reaction. Results of the cell counting and their statistical analyses indicated that in oestrous phase the number of mast cells were significantly higher than luteal phase in the three parts of the oviduct. At both phases, mast cell numbers in the unit area were higher in fimbria region than those of the remaning regions of the oviduct (p<0.05). Results of electron microscopic observations revealed that mast cells contained three types of granulles those were electron lucent, electron dense and fine grain electron lucent granules

Kaynakça

 • Böck P (1989): Romeis Microskopische Tecknik. 17. Aufl. Urban und Scwarzenberg. München.
 • DuBois JA, Wordinger RJ, Dickey JF (1980): Tissue concentrations of mast cells and lymphocytes of the bovine uterine tube (oviduct) during the estrous cycle. Am J Vet Res, 41: 806-808.
 • Enerbäck L (1966a): Mast cells in rat gastrointestinal mucosa.1. Effects of fixation. Acta Path Microbiol Scandinav, 66: 289-302.
 • Enerbäck L (1966b): Mast cells in rat gastrointestinal mucosa.2. Dye-binding and metachromatic properties. Acta Path Microbiol Scandinav, 66: 303-312.
 • Eren Ü, Sandıkçı M, Sur E, Boydak M (1997): Seksüel siklusun farklı dönemlerinde fare uterusunda bulunan mast hücreleri üzerinde histolojik ve histokimyasal çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 44:117-126.
 • Eren Ü, Aştı RN, Kurtdede N, Sandıkçı M, Sur E (1999): İnek uterusunda mast hücrelerinin histolojik ve histokimyasal özellikleri ve mast hücre heterojenitesi. Tr J of Veterinary and Animal Science,. 23. Ek sayı 1:193-201.
 • Freld A (2009): Discovering statistics using SPSS, 3rd edition, Sage, London.
 • Henwood A (2002): Improved demonstration of mast cells using alcian blue tetrakis (methylpyridium) chloride. Bio & Histo, 77(2): 93-94.
 • Jiwakanon J, Persson E, Kaeoket K, Dalin A-M (2005): The sow endosalpinx at different stages of the oestrous cycle and at anoestrus: Studies on morphological changes and infiltration by cells of the immune system. Reprod Dom Anim, 40: 28-39.
 • Karaca T, Yörük M (2005): Mast hücre heterojenitesi. YYÜ Vet Fak Derg, 16: 57-60.
 • Karnovsky MJ (1965): A formaldehyde-glutaraldehyde fixative of high osmolality for use in electron microscopy. J Cell Bio, 27: 137A-138A.
 • Krishna A, Beesley K and Terranova PF (1989): Histamine, mast cells and ovarian function. J Endocrinol, 120: 363-371.
 • Likar IN, Likar LJ (1964): Acid mukopolisaccharides and mast cells in the bovine uterus at different stages of the sexual cycle. Acta Endocrinol, 46: 493-506.
 • Nakamura Y, Smith M, Krishna A, Terranova F (1987): Increased number of mast cell in the dominant follicle of the cow: Relationships among luteal, stromal and hilar regions. Biol Reprod, 37: 546-549.
 • Özdemir Ö, Savaşan S (2005): Gözardı edilmiş bir hücrenin dönüşü: Mast hücresi ve hematoloji-onkoloji/ immunoloji alanlarında tanımlanan yeni rolleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48: 85-92.
 • Özen A, Aştı RN, Kurtdede N (2002): Light and electron microscopic studies on mast cells of the bovine oviduct. Dtsc Tierarztl Wschr, 109: 412-415.
 • Özen A, Ergün L, Ergün E and Şimşek N (2007): Morphological studies on ovarian mast cells of the cow. Tr J Vet Anim Sci, 31 (2): 131-136.
 • Reibiger I, Spanel-Borowski K (2000): Difference in localization of eosinophils and mast cells in the bovine ovary. J Reprod & Fertil, 118: 243-249.
 • Vale GR, Castro ACS, Nogueira JC, Caliari MV, Graça DS, Nascimento EF (2009): Eosinophils and mast cells in the oviduct of heifers under natural and superovulated estrous cycles. Anim Reprod, 6: 386-391.
 • Veneable JH, Coggeshall R (1965): A simplified lead citrate stain for use in electron microscopy. J Cell Biol, 25: 407- 408.
 • Vodenicharov A, Chouchkov C (1999): Morphological study of mast cell localization in the wall of the proximal tubule in the domestic swine kidney. Anat Histol Embryol, 28: 85-88.
 • Xu LR, Carr MM, Bland AP, Hall GA (1993): Histochemistry and morphology of porcine mast cells. Histochemic J, 25: 516-522. Geliş tarihi: 24.06.2013 / Kabul tarihi: 09.09.2013

Domuz oviduktunda mast hücreleri üzerinde ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 1, 9 - 14, 01.03.2014
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002598

Öz

Bu çalışma; domuzlarda oviduktun değişik bölümlerinde bulunan mast hücrelerinin boyanma özelliklerini, ışık ve elektron mikroskobik yapılarıyla foliküler ve luteal fazlardaki sayısal dağılımlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada 6 adet sağlıklı, erişkin dişi domuzdan alınan ovidukt, materyal olarak kullanıldı. Domuz oviduktunun her üç bölgesindeki mast hücrelerinde Ab (Alcian blue) (+)/SO (Safranin O) (-) boyanma görüldü. Çalışmada domuz oviduktu üzerinde yapılan hücre sayımı ve istatistiksel sonuçlarına göre foliküler dönemde, birim alandaki mast hücresi sayısının oviduktun her üç bölgesinde de luteal döneme göre daha yüksek olduğu gözlendi. Oviduktun diğer bölümlerine nazaran özellikle fimbriya bölgesinde, birim alandaki mast hücresi sayısının her iki dönemde de fazla olduğu görüldü (p<0.05). Elektron mikroskobik incelemelerde mast hücrelerinin; elektron açık, elektron yoğun ve ince tanecikli elektron açık granüller olmak üzere 3 tip granül içerdiği saptandı

Kaynakça

 • Böck P (1989): Romeis Microskopische Tecknik. 17. Aufl. Urban und Scwarzenberg. München.
 • DuBois JA, Wordinger RJ, Dickey JF (1980): Tissue concentrations of mast cells and lymphocytes of the bovine uterine tube (oviduct) during the estrous cycle. Am J Vet Res, 41: 806-808.
 • Enerbäck L (1966a): Mast cells in rat gastrointestinal mucosa.1. Effects of fixation. Acta Path Microbiol Scandinav, 66: 289-302.
 • Enerbäck L (1966b): Mast cells in rat gastrointestinal mucosa.2. Dye-binding and metachromatic properties. Acta Path Microbiol Scandinav, 66: 303-312.
 • Eren Ü, Sandıkçı M, Sur E, Boydak M (1997): Seksüel siklusun farklı dönemlerinde fare uterusunda bulunan mast hücreleri üzerinde histolojik ve histokimyasal çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 44:117-126.
 • Eren Ü, Aştı RN, Kurtdede N, Sandıkçı M, Sur E (1999): İnek uterusunda mast hücrelerinin histolojik ve histokimyasal özellikleri ve mast hücre heterojenitesi. Tr J of Veterinary and Animal Science,. 23. Ek sayı 1:193-201.
 • Freld A (2009): Discovering statistics using SPSS, 3rd edition, Sage, London.
 • Henwood A (2002): Improved demonstration of mast cells using alcian blue tetrakis (methylpyridium) chloride. Bio & Histo, 77(2): 93-94.
 • Jiwakanon J, Persson E, Kaeoket K, Dalin A-M (2005): The sow endosalpinx at different stages of the oestrous cycle and at anoestrus: Studies on morphological changes and infiltration by cells of the immune system. Reprod Dom Anim, 40: 28-39.
 • Karaca T, Yörük M (2005): Mast hücre heterojenitesi. YYÜ Vet Fak Derg, 16: 57-60.
 • Karnovsky MJ (1965): A formaldehyde-glutaraldehyde fixative of high osmolality for use in electron microscopy. J Cell Bio, 27: 137A-138A.
 • Krishna A, Beesley K and Terranova PF (1989): Histamine, mast cells and ovarian function. J Endocrinol, 120: 363-371.
 • Likar IN, Likar LJ (1964): Acid mukopolisaccharides and mast cells in the bovine uterus at different stages of the sexual cycle. Acta Endocrinol, 46: 493-506.
 • Nakamura Y, Smith M, Krishna A, Terranova F (1987): Increased number of mast cell in the dominant follicle of the cow: Relationships among luteal, stromal and hilar regions. Biol Reprod, 37: 546-549.
 • Özdemir Ö, Savaşan S (2005): Gözardı edilmiş bir hücrenin dönüşü: Mast hücresi ve hematoloji-onkoloji/ immunoloji alanlarında tanımlanan yeni rolleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48: 85-92.
 • Özen A, Aştı RN, Kurtdede N (2002): Light and electron microscopic studies on mast cells of the bovine oviduct. Dtsc Tierarztl Wschr, 109: 412-415.
 • Özen A, Ergün L, Ergün E and Şimşek N (2007): Morphological studies on ovarian mast cells of the cow. Tr J Vet Anim Sci, 31 (2): 131-136.
 • Reibiger I, Spanel-Borowski K (2000): Difference in localization of eosinophils and mast cells in the bovine ovary. J Reprod & Fertil, 118: 243-249.
 • Vale GR, Castro ACS, Nogueira JC, Caliari MV, Graça DS, Nascimento EF (2009): Eosinophils and mast cells in the oviduct of heifers under natural and superovulated estrous cycles. Anim Reprod, 6: 386-391.
 • Veneable JH, Coggeshall R (1965): A simplified lead citrate stain for use in electron microscopy. J Cell Biol, 25: 407- 408.
 • Vodenicharov A, Chouchkov C (1999): Morphological study of mast cell localization in the wall of the proximal tubule in the domestic swine kidney. Anat Histol Embryol, 28: 85-88.
 • Xu LR, Carr MM, Bland AP, Hall GA (1993): Histochemistry and morphology of porcine mast cells. Histochemic J, 25: 516-522. Geliş tarihi: 24.06.2013 / Kabul tarihi: 09.09.2013
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA43DE22ZM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Asuman Özen

Alev Gürol Bayraktaroğlu

Tuğrul Ertuğrul

Ziya Özcan

Ahmet Ceylan

Doğukan Özen

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özen, A., Bayraktaroğlu, A. G., Ertuğrul, T., Özcan, Z., vd. (2014). Light and electron microscopic studies on mast cell of the sow oviduct. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(1), 9-14. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002598
AMA Özen A, Bayraktaroğlu AG, Ertuğrul T, Özcan Z, Ceylan A, Özen D. Light and electron microscopic studies on mast cell of the sow oviduct. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2014;61(1):9-14. doi:10.1501/Vetfak_0000002598
Chicago Özen, Asuman, Alev Gürol Bayraktaroğlu, Tuğrul Ertuğrul, Ziya Özcan, Ahmet Ceylan, ve Doğukan Özen. “Light and Electron Microscopic Studies on Mast Cell of the Sow Oviduct”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 1 (Mart 2014): 9-14. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002598.
EndNote Özen A, Bayraktaroğlu AG, Ertuğrul T, Özcan Z, Ceylan A, Özen D (01 Mart 2014) Light and electron microscopic studies on mast cell of the sow oviduct. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 1 9–14.
IEEE A. Özen, A. G. Bayraktaroğlu, T. Ertuğrul, Z. Özcan, A. Ceylan, ve D. Özen, “Light and electron microscopic studies on mast cell of the sow oviduct”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 1, ss. 9–14, 2014, doi: 10.1501/Vetfak_0000002598.
ISNAD Özen, Asuman vd. “Light and Electron Microscopic Studies on Mast Cell of the Sow Oviduct”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/1 (Mart 2014), 9-14. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002598.
JAMA Özen A, Bayraktaroğlu AG, Ertuğrul T, Özcan Z, Ceylan A, Özen D. Light and electron microscopic studies on mast cell of the sow oviduct. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:9–14.
MLA Özen, Asuman vd. “Light and Electron Microscopic Studies on Mast Cell of the Sow Oviduct”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 1, 2014, ss. 9-14, doi:10.1501/Vetfak_0000002598.
Vancouver Özen A, Bayraktaroğlu AG, Ertuğrul T, Özcan Z, Ceylan A, Özen D. Light and electron microscopic studies on mast cell of the sow oviduct. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(1):9-14.