Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Genetically modified organisms and biosecurity

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 1, 75 - 80, 01.03.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002505

Öz

As genetically modified organisms (GMOs), different from other plants grown in nature, have genes which do not belong to their own species, potential risks of these crops have brought up in recent years. Because GMOs include new transformed gene products and seconder metabolites, they have a potential risk. Plant biotechnology should focus on plants that will improve production stability; give nutritional benefits to the consumer; reduce the environmental impacts of intensive agriculture, and increase the availability of pharmaceuticals and vaccines. Functionality of Biosecurity Legislation should be performed in order to protect the health of human, animal and plant, environment and ecological variabilty

Kaynakça

 • Anonim (2003): Cartagena Biyogüvenlik Protokolü. Anıl Matbaa ve Ciltevi, s:78 Ankara.
 • Anonim (2010a): Biyogüvenlik Kanunu. 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete, Sayı: 27533. (2010b): 3. Anonim
 • Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik. 13 Ağustos tarihli Resmi Gazete, Sayı: 27671.
 • Anonim (2011): Biyogüvenlik Kurul Kararları. 26 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete. Sayı: 27827.
 • Batalion N (2000): 50 Harmful Effects of Genetically Modified Foods. Americans for Safe Food, Oneonta, NY.
 • DPT (2000): VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Ulusal Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Atılım Projesi Önerisi, Ankara.
 • Delannay X, Lavallee BJ, Proksch RK, Fuchs RL, Sims SR, Greenplate JT, Marrone PG, Dodson RB, Augustine JJ, Layton JG, Fischhoff DA (1989): Field performance of transgenic tomoto plants expressing the Bacillus thuringiensis var. kurstaki insect control protein. Bio/Technology, 7: 1265-1269.
 • Hagen PE,Weiner JB (2000): The Cartagena Protocol on Biosafety: New Rules for International Trade in Living Modified Organisms. Georgetown International Environmental Law Review, 12: 697-717.
 • Hails RS (2000): Genetically modified plants–the debate continues. Trends Ecol Evol, 15: 14-18.
 • Haughn GW, Smith J, Mazur B,Somerville C (1988): Transformation with a mutant Arobidopsis acetolactate synthase gene renders tobacco resistant to sulfonylurca herbicides. Mol Gen Genet, 211: 266-271.
 • Haspolat I (2007): The Trade of Genetically Modified Agricultural Crops. Gazi Univ J Vocational Edu, 9: 58-75.
 • Haspolat, I, Özgen Ö (2011): Tüketicilerin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Görüşleri: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Derg, 46: 40-60.
 • Hilder VA, Gatehouse AMR, Sheerman SE, Barker RF,Boulter D (1987): A novel mechanism of insect resistance engineered into tobacco. Nature, 330: 160-163.
 • Koziel MG, Beland GL, Bowman C, Carozzi NB, Crenshaw R, Crossland L, Dawson J, Desai N, Hill M, Kadwell S, Launis K, Lewis K, Maddox D, McPherson K, Meghji MR, Merlin E, Rhodes R, Warren GW, Wright M, Evola SV (1993): Field performance of elite transgenic maize plants expressing an insecticidal protein derived from Bacillus thuringiensis. Bio/Technology, 11: 194-199.
 • Lee KY, Towsend J, Block M, Churi CF, Majur B, Dunsmuir P, Bedbrook J (1988): The molecular basis of sulfonyl urea herbicide resistance in tobacco. EMBO J, 7: 1241-1248.
 • Losey JE, Raynor LS, Carter ME (1999): Transgenic polen harms monarch larvae [scientific correspondence]. Nature, 399: 214.
 • Özgen Ö, Emiroğlu H, Demirci A, Haspolat I (2007): Labelling Biotechnological Foods and Consumer Protection, International Dimensions of Mass Media Research, (Edited by Yorgo Pasadeos), ATINER Publication, 617-630, Greece.
 • Özgen M, Ertunç F, Kınacı G, Yıldız M, Birsin MA, Ulukan H, Emiroğlu H, Koyuncu N, Sancak C (2005): Tarım teknolojilerinde yeni yaklaşımlar: Bitki biyoteknolojisi. Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, Ankara.
 • Philips R L, Eberhart S A (1993): Novel methodology in plant breeding. In Proc. of the Int Crop Sci Cong Ames, USA. Crop Sci Soc of America, pp. 647-648.
 • Pryme IF,Lembcke R (2003): Invivostudies on possible healt consequences of genetically modified food and feed- with particular regard to ingredients consisting of genetically modified plant materials. Nutr Health, 17: 1-8.
 • Raja K (2003): Watch dog Refuses Claims of Rapid Global Growth in GE Crops Erişim adresi: http://www.twnside.org.sg/title/5266c.htm Erişim tarihi: 19.10.2011.
 • Wieczorek A (2003): Use of biotechnology in agriculture– benefits and risks. Cooperative Extension Service. Bio, 3: 1-6.
 • Vasil IK (1998): Biotechnology and food security for 21st century: A real-world perspective. Nat Biotechnol, 16: 399-400.
 • Yanaz S (2003): Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Konusu ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü. Dış Tic Derg, 116-126.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve biyogüvenlik

Yıl 2012, Cilt: 59 Sayı: 1, 75 - 80, 01.03.2012
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002505

Öz

Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO)’ların doğada yetişen diğer bitkilerden farklı olarak kendi türlerine ait olmayan genleri taşımaları, son yıllarda bu ürünlerin muhtemel risklerini gündeme getirmiştir. GDO’lar, aktarılan yeni gen ürünlerini ve onlardan kaynaklanan sekonder metabolitleri içerdiğinden, potansiyel bir riske sahiptir. Bitki biyoteknolojisi, üretim stabilitesini artıracak, tüketicilere beslenme faydaları sağlayacak, yoğun tarımın çevresel etkilerini azaltacak, ilaçlara ve aşıların erişilebilirliğini artıracak bitkiler üzerine odaklanmalıdır. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve ekolojik çeşitliliğin korunması için Biyogüvenlik Kanunu’nun işlevselliği sağlanmalıdır

Kaynakça

 • Anonim (2003): Cartagena Biyogüvenlik Protokolü. Anıl Matbaa ve Ciltevi, s:78 Ankara.
 • Anonim (2010a): Biyogüvenlik Kanunu. 26 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete, Sayı: 27533. (2010b): 3. Anonim
 • Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik. 13 Ağustos tarihli Resmi Gazete, Sayı: 27671.
 • Anonim (2011): Biyogüvenlik Kurul Kararları. 26 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete. Sayı: 27827.
 • Batalion N (2000): 50 Harmful Effects of Genetically Modified Foods. Americans for Safe Food, Oneonta, NY.
 • DPT (2000): VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Ulusal Moleküler Biyoloji, Modern Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Atılım Projesi Önerisi, Ankara.
 • Delannay X, Lavallee BJ, Proksch RK, Fuchs RL, Sims SR, Greenplate JT, Marrone PG, Dodson RB, Augustine JJ, Layton JG, Fischhoff DA (1989): Field performance of transgenic tomoto plants expressing the Bacillus thuringiensis var. kurstaki insect control protein. Bio/Technology, 7: 1265-1269.
 • Hagen PE,Weiner JB (2000): The Cartagena Protocol on Biosafety: New Rules for International Trade in Living Modified Organisms. Georgetown International Environmental Law Review, 12: 697-717.
 • Hails RS (2000): Genetically modified plants–the debate continues. Trends Ecol Evol, 15: 14-18.
 • Haughn GW, Smith J, Mazur B,Somerville C (1988): Transformation with a mutant Arobidopsis acetolactate synthase gene renders tobacco resistant to sulfonylurca herbicides. Mol Gen Genet, 211: 266-271.
 • Haspolat I (2007): The Trade of Genetically Modified Agricultural Crops. Gazi Univ J Vocational Edu, 9: 58-75.
 • Haspolat, I, Özgen Ö (2011): Tüketicilerin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Gıdalara İlişkin Görüşleri: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Derg, 46: 40-60.
 • Hilder VA, Gatehouse AMR, Sheerman SE, Barker RF,Boulter D (1987): A novel mechanism of insect resistance engineered into tobacco. Nature, 330: 160-163.
 • Koziel MG, Beland GL, Bowman C, Carozzi NB, Crenshaw R, Crossland L, Dawson J, Desai N, Hill M, Kadwell S, Launis K, Lewis K, Maddox D, McPherson K, Meghji MR, Merlin E, Rhodes R, Warren GW, Wright M, Evola SV (1993): Field performance of elite transgenic maize plants expressing an insecticidal protein derived from Bacillus thuringiensis. Bio/Technology, 11: 194-199.
 • Lee KY, Towsend J, Block M, Churi CF, Majur B, Dunsmuir P, Bedbrook J (1988): The molecular basis of sulfonyl urea herbicide resistance in tobacco. EMBO J, 7: 1241-1248.
 • Losey JE, Raynor LS, Carter ME (1999): Transgenic polen harms monarch larvae [scientific correspondence]. Nature, 399: 214.
 • Özgen Ö, Emiroğlu H, Demirci A, Haspolat I (2007): Labelling Biotechnological Foods and Consumer Protection, International Dimensions of Mass Media Research, (Edited by Yorgo Pasadeos), ATINER Publication, 617-630, Greece.
 • Özgen M, Ertunç F, Kınacı G, Yıldız M, Birsin MA, Ulukan H, Emiroğlu H, Koyuncu N, Sancak C (2005): Tarım teknolojilerinde yeni yaklaşımlar: Bitki biyoteknolojisi. Türkiye Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, Ankara.
 • Philips R L, Eberhart S A (1993): Novel methodology in plant breeding. In Proc. of the Int Crop Sci Cong Ames, USA. Crop Sci Soc of America, pp. 647-648.
 • Pryme IF,Lembcke R (2003): Invivostudies on possible healt consequences of genetically modified food and feed- with particular regard to ingredients consisting of genetically modified plant materials. Nutr Health, 17: 1-8.
 • Raja K (2003): Watch dog Refuses Claims of Rapid Global Growth in GE Crops Erişim adresi: http://www.twnside.org.sg/title/5266c.htm Erişim tarihi: 19.10.2011.
 • Wieczorek A (2003): Use of biotechnology in agriculture– benefits and risks. Cooperative Extension Service. Bio, 3: 1-6.
 • Vasil IK (1998): Biotechnology and food security for 21st century: A real-world perspective. Nat Biotechnol, 16: 399-400.
 • Yanaz S (2003): Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Konusu ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü. Dış Tic Derg, 116-126.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA63PG24VG
Bölüm Derleme
Yazarlar

Iraz Haspolat

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 59 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Haspolat, I. (2012). Genetically modified organisms and biosecurity. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 59(1), 75-80. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002505
AMA Haspolat I. Genetically modified organisms and biosecurity. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2012;59(1):75-80. doi:10.1501/Vetfak_0000002505
Chicago Haspolat, Iraz. “Genetically Modified Organisms and Biosecurity”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59, sy. 1 (Mart 2012): 75-80. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002505.
EndNote Haspolat I (01 Mart 2012) Genetically modified organisms and biosecurity. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59 1 75–80.
IEEE I. Haspolat, “Genetically modified organisms and biosecurity”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 59, sy. 1, ss. 75–80, 2012, doi: 10.1501/Vetfak_0000002505.
ISNAD Haspolat, Iraz. “Genetically Modified Organisms and Biosecurity”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 59/1 (Mart 2012), 75-80. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002505.
JAMA Haspolat I. Genetically modified organisms and biosecurity. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59:75–80.
MLA Haspolat, Iraz. “Genetically Modified Organisms and Biosecurity”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 59, sy. 1, 2012, ss. 75-80, doi:10.1501/Vetfak_0000002505.
Vancouver Haspolat I. Genetically modified organisms and biosecurity. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2012;59(1):75-80.