Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Broyler rasyonlanna humat ve probİyotİk ilavesİnİn performans üzerine etkileri

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 239 - 244, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002257

Öz

Bu araştırma, rasyonlarda humat (farmagülatördryTM) ve probiyotik (proteksin™)kullanımınınbroylerlerde canlı ağırlık artışı, yem tüketimi,yemdenyararlanmatırmada toplam 285 adet günlük ticari Ross PM3 erkek broyler civciv kullanılmıştır.kontrol, 2 deneme olmak üzere toplam 3 grup halinde yürütülmüştür.Grupların her biri 19 adet civciv içeren beş alt gruba ayrılmıştır.Birinci ve:ikirici deneme grupları rasyonlarınatırma 42 gün sürdürülmüştür.oranı ve karkas randımanı bakımından2. deneme gruplarında ortalama canlı ağırlık artışları sırasıyla 2152.8, 2098.1 ve 2100.8 g, bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yemmiktarları ise sırasıyla1.80, 1.80 ve 1.81 kg olarak belirlenmiştir.teksin ™ ilavesinin canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve karkas randımanı üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir

Kaynakça

 • i. Alp M, Kahraman R, Kocabağlı N, Eren M, Şenel HS (1993): Lact!lerm-L5 ve bazı antibiyotiklerin broyler perfonnansı. abdominal yağ ve ince bağırsak ağırlığı ile kan kolesterolüne etkileri. İstanbul Üniv Yet Fak Derg, 19, 145-157.
 • 2. Anonim (1998): Protexin7M - Doğal verim arttırıcı. Novartis Sağlık, Gıda ve Tanm Ürünleri Sanayi ve Tic. A.ş.
 • 3. Anonim (2000): Our new humate-Humates in poultry and stock farming. http://www.organicapproach.com/humates/ Chapter9 .htm.
 • 4. Anonim (2003): Animal feeds and veterinary medicine. Humin Tech. http://www.humintech@/humicacids. basedanimalfee- veterinarymedicineproducts .htm.
 • 5. AOAC (1984): Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 14ıh ed, Arlington, Yirginia.
 • 6. Bailey CA, White KE, Domke SL (1996): Evaluation of Mene,lee Humate TM on the performance of broilers. Poultry Sci, 75 (Suppl i), 84.
 • 7. Dilworth BC, Day EJ (1978): Lactobacillus cultures in broiler diets. Poultry Sci, 57, 1101 (Abst).
 • 8. EMEA (1999): Humic acids and their sodium salts summary report. Committee for veterinary medicinal product. The European Ageney forthe Evaluation 'afMedicinal proc - ducts. EMEA/MRL/554/99-FINAL, 1999, London.
 • 9. Erdoğan Z (1999): Broyler rasyonlarında antibiyotik ve probiyotik kullanılması. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 39, 57-69.

The effeets of dietary humate and probiotic supplementation on performanee of broiler

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 3, 239 - 244, 01.09.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002257

Öz

This experimentwas carried out to determine the effects of the usage of humate (farmagulatorin broiler rations on live weight gain, feed consumption,dryTM) and probiotic (protexin™)285 daily Ross PM3 broiler male chicks were used in this experiment. They were divided into one control group and two treatmentgroups each containing 95 chicks. Each group was divided into five subgroups each containingsecOlıd treatmentgroups were supplementedperimental period lasted 42 days. At the end of the study there were no statistically differences among the groups in Iive weight, liveweight gain, feed consumption,groııps were found as 2152.8, 2098.1 and 2 i00.8 g, respectively during 42 days trial period. Feed consumptionper one kg live weightgain of groups during trial were determinedas 1.80, 1.80 and 1.81 kg, respectively.lt is concluded that the supplementationmagulatorcass yield of broilers

Kaynakça

 • i. Alp M, Kahraman R, Kocabağlı N, Eren M, Şenel HS (1993): Lact!lerm-L5 ve bazı antibiyotiklerin broyler perfonnansı. abdominal yağ ve ince bağırsak ağırlığı ile kan kolesterolüne etkileri. İstanbul Üniv Yet Fak Derg, 19, 145-157.
 • 2. Anonim (1998): Protexin7M - Doğal verim arttırıcı. Novartis Sağlık, Gıda ve Tanm Ürünleri Sanayi ve Tic. A.ş.
 • 3. Anonim (2000): Our new humate-Humates in poultry and stock farming. http://www.organicapproach.com/humates/ Chapter9 .htm.
 • 4. Anonim (2003): Animal feeds and veterinary medicine. Humin Tech. http://www.humintech@/humicacids. basedanimalfee- veterinarymedicineproducts .htm.
 • 5. AOAC (1984): Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 14ıh ed, Arlington, Yirginia.
 • 6. Bailey CA, White KE, Domke SL (1996): Evaluation of Mene,lee Humate TM on the performance of broilers. Poultry Sci, 75 (Suppl i), 84.
 • 7. Dilworth BC, Day EJ (1978): Lactobacillus cultures in broiler diets. Poultry Sci, 57, 1101 (Abst).
 • 8. EMEA (1999): Humic acids and their sodium salts summary report. Committee for veterinary medicinal product. The European Ageney forthe Evaluation 'afMedicinal proc - ducts. EMEA/MRL/554/99-FINAL, 1999, London.
 • 9. Erdoğan Z (1999): Broyler rasyonlarında antibiyotik ve probiyotik kullanılması. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 39, 57-69.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sakine Yalçın

Adnan Şehu

E. Ebru Onbaşılar

Tarkan Şahin

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yalçın, S., Şehu, A., Onbaşılar, E. E., Şahin, T. (2003). Broyler rasyonlanna humat ve probİyotİk ilavesİnİn performans üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(3), 239-244. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002257
AMA Yalçın S, Şehu A, Onbaşılar EE, Şahin T. Broyler rasyonlanna humat ve probİyotİk ilavesİnİn performans üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2003;50(3):239-244. doi:10.1501/Vetfak_0000002257
Chicago Yalçın, Sakine, Adnan Şehu, E. Ebru Onbaşılar, ve Tarkan Şahin. “Broyler Rasyonlanna Humat Ve probİyotİk ilavesİnİn Performans üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 3 (Eylül 2003): 239-44. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002257.
EndNote Yalçın S, Şehu A, Onbaşılar EE, Şahin T (01 Eylül 2003) Broyler rasyonlanna humat ve probİyotİk ilavesİnİn performans üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 3 239–244.
IEEE S. Yalçın, A. Şehu, E. E. Onbaşılar, ve T. Şahin, “Broyler rasyonlanna humat ve probİyotİk ilavesİnİn performans üzerine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 3, ss. 239–244, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002257.
ISNAD Yalçın, Sakine vd. “Broyler Rasyonlanna Humat Ve probİyotİk ilavesİnİn Performans üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/3 (Eylül 2003), 239-244. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002257.
JAMA Yalçın S, Şehu A, Onbaşılar EE, Şahin T. Broyler rasyonlanna humat ve probİyotİk ilavesİnİn performans üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:239–244.
MLA Yalçın, Sakine vd. “Broyler Rasyonlanna Humat Ve probİyotİk ilavesİnİn Performans üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 3, 2003, ss. 239-44, doi:10.1501/Vetfak_0000002257.
Vancouver Yalçın S, Şehu A, Onbaşılar EE, Şahin T. Broyler rasyonlanna humat ve probİyotİk ilavesİnİn performans üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(3):239-44.