Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1954, Cilt: 1 Sayı: 03.04, 1 - 28, 01.01.1954
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI'VONUNUN MEVCUDİYETİ

Yıl 1954, Cilt: 1 Sayı: 03.04, 1 - 28, 01.01.1954
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331

Öz

akya bölgesinde Tekirdağ ve Kırklar el i illerinin muhtelif köylerinde sı­ ğırlar arasında 20-25 senedenberi hüküm sürmekte olan ve mahiyeti anlaşılama­ yan hastalığın, Cl. botulînıım D tipinden ileri gelen bir enfeksiyon olduğunu he- yetüniz (Doç Dr, Mahir Pamukçu, Doç. Dr. Ahmet Noyan, Doç, Dr. S el âh at­ tın Gürtürk, Dr, Hümeyra Özgen, Dr. Cahit Özcan) 2/7/1953 tarihinden 15/9/1953 tarihine kadar mahallînde yapmış olduğu tetkikler sonunda açıkla­ mıştır.
Hastalık üzerindeki klinik müşahadelerimizi ve etyolojîsini aydınlatmak maksadiyle yaptığımız bakteriyolojik çalışmaları burada neşretmeyi faydalı bulduk,
Botulismus, anaerop bir basil olan Cl botulinumun muhtelif tipleri ve bu tiplere ait toksinlerle bulaşmış olan gıda ve kadavra artıklarının insan ve hay­ vanlar tarafından yenilmesiyle husule gelen; çiğneme, yutma ve lokomotör ade- lelerde kısmi veya tam paralizilerle kar ak t eri ze olan bir toksi-enfeksiyondur,

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hülya Ünver

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1954
Yayımlandığı Sayı Yıl 1954Cilt: 1 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Ünver, H. (1954). TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(03.04), 1-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331
AMA Ünver H. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1954;1(03.04):1-28. doi:10.1501/Vetfak_0000002331
Chicago Ünver, Hülya. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1, sy. 03.04 (Ocak 1954): 1-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331.
EndNote Ünver H (01 Ocak 1954) TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1 03.04 1–28.
IEEE H. Ünver, “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 1, sy. 03.04, ss. 1–28, 1954, doi: 10.1501/Vetfak_0000002331.
ISNAD Ünver, Hülya. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1/03.04 (Ocak 1954), 1-28. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002331.
JAMA Ünver H. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1954;1:1–28.
MLA Ünver, Hülya. “TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 03.04, 1954, ss. 1-28, doi:10.1501/Vetfak_0000002331.
Vancouver Ünver H. TÜRKİYE SIĞIRLARINDA D TİPİNDEN İLERI GELEN BOTULiSMUS ENFEKSI’VONUNUN MEVCUDİYETİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1954;1(03.04):1-28.