Cilt: 12 Sayı: 01.02, 1.01.1965

Yıl: 1965

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

. GLUTAMİK OKSİDAZ İNHİBİTÖRÜ OLARAK ROTENONE