Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KLİNİK BİR VAK'A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ

Yıl 1967, Cilt: 14 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1967
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092

Öz

Diğer dokularda olduğu gibi cranium'da da çe~itli tipte tümörler
vardır. Cranium'da fibrosarcoma çok görülür, bu tümör ekseriya hayvanın ağzında bulunur ve çevredeki kemiklere de yayılır. Squamous
eell carcinoma'ya nadiren rastlanır ve olduğu vakitte burun kanalının
kemiklerine, sinüs frontalis bölgesine veya bütün cranium'a da yayılabilir. Odontoma nadir rastlanan iyi huylu bir dental tümör olup ~ekillendiği yer ekseriya mandibula'dır ve çoğunlukla fazla di~ tomurçuklarından men~e aldığı bildirilmektedir. Chondrosarcoma muhtemelen
köpek kemiklerinde en çok görülen tümörlerdendir. Uzun kemikler
ve costa'larda görülürse de en çok lokalize olduğu yer baş kemikleri.
dir (2). Lacroix (2) kitabında Gay'ın bir köpeğin sinus frontalis'inde
Chondrosarcoma görüldüğünü, Archibald'ın da sinus maxil1aris'le i~-
tiraki olan bir tümör vak'asını görmüş olduklarını bildirmiştir. Aynı
zamanda Mul1igan'ın da tümör'ün en çok lokalize olduğu yerin sert
damak (palatinum durum) ve mandibula olduğunu bildirdiğini belirtmiştir. Osteosarcoma, Carlson (ı) a göre bazen cranium'da görülebilir.
Bunlar ekseriya sklerotik görünüştedir. Lokalize olduğu yerler çoğunlukla burun kanalıdır ve kemiğin geniş bir harabiyetine sebep olurlar.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Temizer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1967
Yayımlandığı Sayı Yıl 1967Cilt: 14 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Temizer, M. (1967). KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092
AMA Temizer M. KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1967;14(02). doi:10.1501/Vetfak_0000002092
Chicago Temizer, Mustafa. “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14, sy. 02 (Ocak 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092.
EndNote Temizer M (01 Ocak 1967) KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 02
IEEE M. Temizer, “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 14, sy. 02, 1967, doi: 10.1501/Vetfak_0000002092.
ISNAD Temizer, Mustafa. “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14/02 (Ocak 1967). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002092.
JAMA Temizer M. KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14. doi:10.1501/Vetfak_0000002092.
MLA Temizer, Mustafa. “KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 14, sy. 02, 1967, doi:10.1501/Vetfak_0000002092.
Vancouver Temizer M. KLİNİK BİR VAK’A MÜNASEBETİYLE KÖPEKLERDE CRANIUM TÜMÖRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1967;14(02).